Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Dr. Öğretim Üyesi Hatice KÜÇÜKÖNAL
Dr. Öğretim Üyesi Hatice KÜÇÜKÖNAL
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Hava taşımacılığı sektöründe gerçekleşen serbestleşme ile birlikte ortaya çıkan küreselleşme ve ticarileşmenin artması sonucu son yıllarda hava taşımacılığında görülen hızlı büyüme beraberinde bu alanda eğitilmiş insan kaynağı ihtiyacını da ortaya çıkardı. Hızla artan yolcu talebini karşılayabilmek amacı ile yeni havayolu şirketlerinin pazara girmesi, şirketlerin filolarının büyümesi, havaalanlarının sayısının artması ve mevcut havaalanı kapasitelerinin arttırılması için yeni ilaveler yapılması sonucu, havacılık sektöründe eğitimli ve nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç daha da arttı. Yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet amacıyla kurulan ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ bünyesinde yer alan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin, havacılık sektörünün insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.

Türkiye’de kısa süre içerisinde tanınan ve tercih edilen fakültemiz, tüm dünyada kabul görecek havacılık profesyonelleri yetiştirmeyi ve sektörün talep ettiği sertifika eğitimlerinin sayısını artırarak havacılık sistemine katkılarını sürdürmeyi amaçlıyor.

Kurulduğu 2011 yılından beri havacılık eğitiminde ilklere imza atan, yenilikçi ve dönüştürücü eğitim programları ile öncülük eden Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, güçlü sektörel iş birlikleri, uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi ve uygulama merkezleriyle sektörün kaliteli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynamaktadır.

Türkiye'deki aday öğrencilerin ilk tercihi olan fakültemiz, yalnızca ülkemizde değil, yurt dışında da programlarının eğitim kalitesinin ve standartlarının kabul edilmesi ve onaylanması amacıyla akreditasyon sürecini başlatmış ve 2021 yılında tüm değerlendirme kriterlerini başarıyla tamamlayarak uluslararası düzeyde de kalitesini tescil ettirmiştir.

AABI (Aviation Accreditation Board International )  tarafından Avrupa’da ve Türkiye’de akredite edilen ilk fakülte olarak, tüm dünyada kabul görecek havacılık profesyonelleri yetiştirme hedefimizi gerçekleştirmeyi ve ülkemiz havacılık eğitimine katkıda bulunmayı sürdürmeye devam ediyoruz.