Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

2011 yılında kurulan Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurulduğu günden bu yana sahip olduğu vizyon ve misyon doğrultusunda alanında uzman ve deneyimli olan nitelikli akademik ve başarılı idari kadrosu ile ulusal ve uluslararası alanda, kamu ve özel sektörde fark yaratan mezunlar yetiştirmeyi, ürettiği bilgiyi ilgili paydaşlarla paylaşmayı hedeflemektedir.

• Hukuk dünyasındaki gelişmelere ve sorunlara çağdaş cevap verebilen,
• Ulusal ve uluslararası, karşılaştırmalı hukuk bilgi ve deneyimine sahip,
• Hem teorik hem pratik yönden yetkin,
• Hukukun gelecekteki dönüşümünü bugünden içselleştiren,
• Adalete inanmış, insan haklarına saygılı, hak temelli çalışan çağdaş hukukçular yetiştirmektir.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak toplumsal sorunlara karşı duyarsız kalmamakta ve düzenlediğimiz ulusal veya uluslararası bilimsel etkinliklerle, etkinliklerin çıktılarıyla, öğretim üyelerimizin nitelikli, aranan ve atıf alan değerli yayınlarıyla, ürettiğimiz bilgiyi kamu oyunun bilgisine sunmaktayız.

Hukuk alanında kariyer yapmak isteyenlerin en doğru kazanımları elde etmeleri için gerekli içerik ve yoğunluktaki ders programını ulusal ve uluslararası standartlarda sunar. Öğrenciler fakülteden tam donanımlı birer avukat, noter, diplomat, hakim, savcı ve akademisyen adayı olarak mezun olurlar.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Lisans Programı’nda öğrenciler, mezuniyete hak kazanmak için en az 40 iş günü staj yapmak ve özel kurgulanmış sertifika derslerini başarıyla tamamlamak zorundadır. Böylece donanımlarını, mezuniyetlerinden önce, gerçek hukuk ortamlarında deneyimleme imkanı bulurlar.

• Uluslararası-Karşılaştırmalı Hukuk bilgisiyle tam donanımlı,
• Kurgusal Mahkemeler sayesinde güçlü muhakeme yeteneğine sahip,
• Yeni hukuk alanlarında uzman,
• Hukukun en üst düzey kurumları ile etkileşim içinde,
• Henüz mezun olmadan önce Hukuk Klinikleri'nde saha tecrübesi edinmiş,
• Seçimlik derslerle oluşturacağı modüllerle uzmanlaşmış,
• Eğitimi sırasında yargının tüm unsurlarının bakış açısını öğrenmiş,
• Yurt dışı seminer veya sertifika programlarına sahip,
• Fakültemiz Disiplinlerarası Çocuk Hakları Laboratuvarı, ÖzÜ Hukuk Fakültesi Farkındalık Laboratuvarı, ÖzÜ Innovative Legal Lab, ÖzÜ Yapay Zeka Hukuku Laboratuvarı ve ÖzÜ Şiddet ve Hukuk Laboratuvarı araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda hak temelli hukuk uygulaması konusunda deneyim kazanmış mezunlar yetiştirir.

Olması gereken hukuku yaşanabilir kılmak için hiç durmadan çalışan akademik ve olmazsa olmaz idari kadromuzla, Özyeğin Üniversitesi vizyon ve misyonunu üstlenmek ve ideallerimizi paylaşarak topluma iletmek için çaba sarfeden 7 tam zamanlı Profesör, 2 tam zamanlı Doçent, 20 tam zamanlı Dr. Öğretim Üyesi, 3 tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve 17 Araştırma Görevlisi ile bu amacı gerçekleştirmek için çalışmaktayız.