Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

2011 yılında kurulan Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurulduğu günden bu yana sahip olduğu vizyon ve misyon doğrultusunda alanında uzman ve deneyimli olan nitelikli akademik ve başarılı idari kadrosu ile ulusal ve uluslararası alanda, kamu ve özel sektörde fark yaratan mezunlar yetiştirmeyi, ürettiği bilgiyi ilgili paydaşlarla paylaşmayı hedeflemektedir.

• Hukuk dünyasındaki gelişmelere ve sorunlara çağdaş cevap verebilen,
• Ulusal ve uluslararası, karşılaştırmalı hukuk bilgi ve deneyimine sahip,
• Hem teorik hem pratik yönden yetkin,
• Hukukun gelecekteki dönüşümünü bugünden içselleştiren,
• Adalete inanmış, insan haklarına saygılı, hak temelli çalışan çağdaş hukukçular,
• Uluslararası-Karşılaştırmalı Hukuk bilgisiyle tam donanımlı,
• Kurgusal Mahkemeler sayesinde güçlü muhakeme yeteneğine sahip,
• Yeni hukuk alanlarında uzman,
• Hukukun en üst düzey kurumları ile etkileşim içinde,
• Henüz mezun olmadan önce Hukuk Klinikleri'nde saha tecrübesi edinmiş,
• Seçimlik derslerle oluşturacağı modüllerle uzmanlaşmış,
• Eğitimi sırasında yargının tüm unsurlarının bakış açısını öğrenmiş,
• Yurt dışı seminer veya sertifika programlarına sahip,

Fakültemiz Disiplinlerarası Çocuk Hakları Laboratuvarı, ÖzÜ Hukuk Fakültesi Farkındalık Laboratuvarı, ÖzÜ Innovative Legal Lab, ÖzÜ Yapay Zeka Hukuku Laboratuvarı, ÖzÜ Connect Legal Lab ve ÖzÜ Şiddet ve Hukuk Laboratuvarı araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda hak temelli hukuk uygulaması konusunda deneyim kazanmış mezunlar yetiştirir.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ulusal ve uluslararası karşılaştırmalı hukuk programları, seçmeli yabancı dil odaklı eğitimi, yeni uzmanlık dersleri ve farklı uzmanlaşma alanları içeren ders programlarıyla fark yaratıyor.

Olması gereken hukuku yaşanabilir kılmak için hiç durmadan çalışan akademik ve olmazsa olmaz idari kadromuzla, Özyeğin Üniversitesi vizyon ve misyonunu üstlenmek ve ideallerimizi paylaşarak topluma iletmek için çaba sarfeden 5 tam zamanlı Profesör, 2 tam zamanlı Doçent, 22 tam zamanlı Dr. Öğretim Üyesi, 3 tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve 20 Araştırma Görevlisi ile bu amacı gerçekleştirmek için çalışmaktayız.

Müfredat:

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Lisans Programı’nda öğrenciler mezuniyete hak kazanabilmek için mezuniyet not ortalaması en az 2.00 olmak şartıyla en az 240 AKTS tamamlamak zorundadır.
Bu mezuniyet yükümlülüğü, zorunlu dersler ,seçmeli dersler, sertifika ve staj yükümlülüğü ile tamamlanmaktadır.
Öğrenciler, seçmeli ders yükümlülüklerini fakülte içi ve fakülte dışı seçmeli dersler ile tamamlayabilmektedirler. Seçmeli dersler Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır. Programın eğitim dili Türkçe olmakla birlikte dileyen öğrenci dil şartını sağladığı yabancı dilde seçmeli ders seçebilmektedir.
Eğitim dili Türkçe olması nedeniyle programda Hazırlık zorunlu değildir. Öğrenci tercihen Hazırlık okuyabilir.
Sertifika dersleri özel kurgulanmış derslerdir. Özel Hukuk yada Kamu Hukuku alanında, sertifika konusuna uygun, her bir hafta farklı olmak üzere alanında uzman eğitmenler tarafıından verilmektedir. Mezuniyet için bir adet sertifka dersinin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.
Mezuniyet için gerekli olan bir diğer yükümlülük staj yükümlülüğüdür. Ders ve sınav yükümlülüklerinin olmadığı dönemde gerçekleştirilmesi gereken staj toplamda 40 iş günüdür.
Böylece donanımlarını, mezuniyetlerinden önce, gerçek hukuk ortamlarında deneyimleme imkanı bulurlar.

Yeni Müfredat

• Karar okumaları, Yargı İşleyişi, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri zorunlu dersleri; Sosyal Sorumluluk ve Hukuk ve Proje Döngüsü seçmeli dersleri müfredata eklenmiştir.
• Özelleşilen Alanlar tanımlanarak, öğrencilerin lisans eğitimi boyunca belirli bir alanda uzmanlaşmasını sağlayacak nitelikte birbirini tamamlayan seçimlik derslerle, aldıkları eğitim sonrasında elde edecekleri özelleşilen alan belgesi, yetkin ve donanımlı olarak mesleğe hazırlanmalarını sağlamaktadır.
• Deniz ve Taşıma Hukuku
• Ceza Hukuku Teorisi ve Uygulaması
• Şirketler Hukuku Uygulamaları
• Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulamaları
• İdare Hukuku Uygulamaları
• Anayasa Teorisi ve Uygulaması
• Bilişim Hukuku

Hukuk Fakültesi Bünyesinde Kurulan Laboratuvarlar

• ÖzÜ Şiddet ve Hukuk Laboratuvarı
• ÖzÜ Farkındalık Laboratuvarı
• ÖzÜ Connect Legal Lab
• ÖzÜ Innovative Legal Lab
• ÖzÜ Yapay Zeka Hukuku Laboratuvarı
• ÖzÜ Disiplinlerarası Çocuk Hakları Laboratuvarı

Moot Court (Sanal Mahkeme)

Kampüs içerisinde Hukuk Fakültesi bünyesinde uygulamalı çalışmalarda kullanılmak üzere 2 farklı mahkeme salonu ve Hukuk Klinikleri mevcuttur. Mahkeme salonları “Kıta Avrupası Hukuk Sistemine Göre” ve “Anglo-Sakson Hukuk Sistemine Göre” düzenlenmiş 2 farklı yapıda 2 ayrı mahkeme salonu şeklinde bulunmaktadır.


Kurgusal Dava Sunumları

Fakülte öğrencileri tüm alanlarda kendilerine verilen davaları birebir çalışarak kampüste bulunan mahkeme salonlarında canlandırırlar. Öğretim üyelerinin gözetiminde yürütülen bu deneyimsel ortamlar, öğrencilerin çok boyutlu değerlendirme ve muhakeme yetkinliklerini geliştirmelerini sağlar.

2022-23 Yılı Etkinliklerinden Örnekler

- Karşılaştırmalı Hukuk Seminerleri
- Kurgusal Dava Sunumları
- Madde Bağımlılığı ile Mücadele Etkinlikleri
- Yapay Zeka - Blockchain Etkinlikleri
- Avukatlar Günü Etkinlikleri
- Mezun Buluşmaları
- Okuma Sanatı ''Hukuk Kavşağında Buluşmalar''
- Sosyal Sorumluluk Projesi Nedir, Ne Değildir? Farkımız, Farkındalığımız
- Ulusal Hukuk ve Tıp Öğrencileri Sempozyumu
- Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ''İklim Eylemi No.13''

Hukuk Fakültesi Mezunları İçin Kariyer İmkanı

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine hazırlık sınıfından başlamak üzere önde gelen hukuk bürolarında staj imkânı sunmayı hedeflemektedir. Yurtiçi ve yurtdışındaki bu staj olanaklarından faydalanmak isteyen öğrenciler değerlendirme aşamasında not ortalaması ve dil yeterliliği gibi kriterler dikkat alınmaktadır. Bu staj imkânlarından faydalanan öğrencilere mesleğe hazırlık aşamasında önemli bir avantaj elde etmektedirler. Her öğrencinin en az 2 aylık zorunlu staj eğitimi yapması mezuniyet koşullarındandır.
Hukuk fakültesi mezunları avukat, hakim ve savcı olma yolunu takip edebilirler. Bunlar için zorunlu staj sürelerini tamamlamalarını ve devlet tarafından verilen sınavları başarıyla geçmeleri gerekmektedir.