Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

ÖzÜ Hukuk Fakültesi'nin Belirleyici Unsurları

 • Konularında uzman öğretim üyeleri,
 • Temel hukuk kurallarına ve yürürlükte olan hukuka gereği gibi vakıf olmayı sağlayacak ve ihtiyaçlara göre sürekli güncellenip geliştirilen müfredat programı,
 • Yeni gelişmelere cevap verecek disiplinler arası çalışmayı mümkün kılan çeşitlilikte Türkçe ve yabancı dilde seçmeli dersler,
 • Teori, uygulama ve araştırmaya yönelik öğretim anlayışı,
 • Öğrencinin yalnız ait olduğu alanda değil, ilgi duyduğu ve gerekli görülen diğer alanlarda da donanımını sağlayacak öğretim sistemi,
 • Sadece öğrenmeyi değil, sorgulamayı ve çözüm aramayı da bir zihinsel faaliyet ve yaşam biçimi olarak vermeyi hedefleyen eğitim sistemi,
 • Analiz yeteneğini geliştirme ve yeni alanlara odaklı yoğun eğitimler
 • Sertifika programları
 • Karşılaştırmalı hukukta yetkinlik
 • Uluslararası hukuk çalışmaları
 • Zorunlu stajlar
 • Sektörel Çözüm dersleri
 • Hukuk klinikleri uygulamaları
 • Gerçek olgulara dayalı kurgusal dava sunumları
 • Diksiyon hukuki yazışma ve beden dili eğitimleri
 • Çok yönlü öğrenci değişim programları

Mezunlarımız

 • Hukukun hak ve nasafet, adalet, demokrasi gibi temel kavramlarını özümsemiş,
 • Hukuk kurallarının belirli sosyal gereksinimlere cevap vermek için oluşturulduğu gerçeğinden hareketle içinde bulunduğu toplumun düşünce ve değer yargılarını analiz edebilen ve çözüm üretebilen,
 • Toplumsal ve küresel dinamiklerin oluşturduğu yeni ihtiyaçlara duyarlı ve çağımızın birden fazla disiplinini ilgilendiren sorunlarına uygun hukuki çözümler geliştirebilen,
 • Tüm faaliyetlerinde hukukun, adaleti gerçekleştirmeyi hedefleyen kurallar bütünü olduğu ve amacının adaleti gerçekleştirmek olduğu bilincine sahip olan,
 • Soyut hukuk kurallarını somut olaya adil bir biçimde uygulayabilmek için, düşünsel ve manevi olgunluğa sahip ve bu donanımla hukukun asıl amacına hizmet edebilen,
 • Hukukun sözel ve yazınsal olarak kendini ifade edebilme sanatı olduğu bilinciyle gerekli gelişimi sağlamış bireyler olarak mezun olmaktadırlar.
 • Mezunlarımızın çok iyi hukuk bürolarında yer edinmeleri, staj sonrası başarılı bürolar oluşturmaları ve önemli yabancı üniversitelerde lisansüstü eğitimlere başlamaları kıvanç vericidir.

Akademik Program

Birinci sınıfta öğrenciler, Hukuka Giriş, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk ve Roma Hukuku temel dersleriyle hukuk öğrenimine giriş yaparlar. Hukuk kuralı, davranış kuralı, adalet, düzen, yaptırım gibi kavramlar açıklanır. Dogmatik hukukun esasları verilir. Özel Hukuk ve Kamu Hukuku dallarına Medeni Hukuk ve Anayasa Hukuku ile giriş yapılır.

Öğrenciler ikinci sınıfta , Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Genel Hukuku dersleriyle mesleki ve teknik hukuk ile tanışmaya başlar. Bu derslerde, teorik öğrenimin yanı sıra uygulamadan örneklerle hazırlanan pratik çalışmalar işlenmeye başlar. Böylelikle yürürlükteki hukuk ve bu hukukun uygulamasının ne şekilde olduğu öğrenciye gösterilir.

Üçüncü sınıfta Ceza Hukuku Özel Hükümler, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Eşya Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ticaret Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi dersleri okutulmaktadır. Bu sınıfta alınan dersler ile konular, öğrencilerin ileride seçecekleri branşlar hakkında karar verebilecekleri olgunluğa erişmektedir. Bu sınıfta öğrenciler şirket kurma ve şirket işletmeye ilişkin dersler de alacaklardır.

Son sınıfta Ceza Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Miras Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersleri görülmektedir. Bu sınıfta alınan dersler ile öğrenci Özel Hukuk ve Kamu Hukuku dallarında yer alan temel dersleri tamamlamış olmaktadır.

Öğrencilerimiz bu süreçte, özellikle ilk iki sömestr sonrası derslerin tatil olduğu dönemler yaptıkları stajlar ile hafta sonları yapılan sertifika eğitimleri, hafta içi bir akademisyen eşliğinde yaptıkları hukuk klinikleri, kurgusal dava sunumları ve yarışmaları, diksiyon, hukuki yazım kuralları ve yargı dili eğitimleriyle yetkinliklerini artırmaktadırlar.

Alanlar

 • Avukatlık: Hukuk Fakültesinin bir senelik mezunu avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlık mesleğini icra edebilir.
 • Hâkim ve Savcılık: Hâkimlik ve Savcılık sınavını kazanan aday, iki senelik staj sonrasında mesleği icra edebilecektir.
 • Akademisyenlik
 • Kaymakam, Vali gibi kamuda üst düzey yöneticilik
 • Noterlik
 • Danışmanlık
 • Kamu ve özel sektörde üst düzeyde alınabilecek görevler
 • Diplomatlık
 • Müfettişlik
 • Arabuluculuk
 • Yöneticilik

Fakülte

5 tam zamanlı Profesör, 2 tam zamanlı Doçent, 18 tam zamanlı Dr. Öğretim Üyesi, 4 tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi vardır.  Öğretim üyelerimizin tamamı, saygın üniversitelerden mezun olup gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında önemli deneyimlere sahiptir.