Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Yener ÜNVER
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
Hukuk Fakültesi Dekanı
Sevgili Öğrencilerimiz ve Saygıdeğer Ebeveynler;

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07.01.2011 tarihinde, 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre 2011/1315 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş, gerek kuruluş tarihi gerekse dinamik ve etkin öğretim üyeleriyle oldukça genç bir hukuk fakültesidir. Konusunda uzman hocalarımız ve başka üniversitelerden görevlendirilen değerli bilim adamları büyük bir heyecanla standartları oldukça yüksek, çeşitli ve çok yönlü bir hukuk fakültesini kurmanın coşku, azim ve haklı gururunu yaşamaktadırlar. Genç ve iyi yetişmiş kadromuz gerek klasik hukuk dersleri gerek çok çeşitli ve güncel önemli yan dallarda, birçok hukuk fakültesinde görülmeyen çeşitlilikte sunduğumuz derslerle öğrencilerini en iyi biçimde yetiştirme iddiasını taşımaktadırlar.

Öğrencilerimiz sadece teorik ders almayacak, hukuk alanındaki teorik altyapı ve felsefi temelleri yanında özellikle muhakeme yeteneklerini güçlendirecek, interaktif eğitimle kendi yetenek ve bilgilerini geliştirecek, sorgulayan, bilimsel kuşkucu, mantık ve muhakeme yöntem ve ilkelerine hakim, özgüveni yüksek, araştıran, proje geliştiren, hukukun uygulama-pratik yönünü bizzat işin mutfağında öğrenerek, toplumsal hukuki sorunlara vakıf, duyarlı, sorumluluk sahibi ve yüksek standartta birer hukukçu kimliğine sahip olacaklardır. Bu amaçla, öğrencilerimiz öğrenimleri süresinde yurt içi ve yurtdışındaki önemli hukuk kurum ve kuruluşlarını ziyaret edip oradaki çalışmalara katılacak, adliyelerde duruşma izleyecek, cezaevlerinde toplumsal sorumluluk projeleri icra edecek, Adli Tıp Kurumu, Yüksek Sağlık Şurası, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay gibi kurumları ziyaret ederek uygulamalı bilgi alacak, akademisyenler veya öğrencilerce ülkemizde düzenlenecek tüm bilimsel aktivitelere katılacak, kurgusal duruşmalı dersler yanında bu nitelikteki bilimsel yarışmalara katılacaklardır. Özyeğin Bilim Ailesi olarak öğrencilerimize sunduğumuz önemli bir olanak ise, gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi, öğrenimlerini devam ettirirken üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalışarak hem iş hayatını öğrenmek ve teori ile uygulamayı birleştirmek hem de çalışma hayatına hazırlanmalarını sağlamak olanağı olacaktır.

Öğrencilerimiz bir yandan oldukça kaliteli lisans eğitimi alarak hukukun kendilerine sunduğu çok farklı meslek alanlarına ciddi biçimde hazırlanırken, diğer yandan da yabancı dil bilgi ve becerileri gerekli üst düzeye erişecektir.

Öğrencilerimiz lisans derslerini görürken hukuk İngilizcesi, hukuk Almancası ve hukuk Fransızcası dersleriyle hem ikinci yabancı bir dili öğrenerek bilimsel çalışma yaparak kongrelerde sunacak hale gelecekler hem de eğitim yılı içinde ve yaz tatillerinde çeşitli yabancı ülkelerdeki seminerlerde yabancı dil ve hukuk bilgi, tecrübe ve birikimlerini geliştireceklerdir.

Örneğin öğrencilerimiz bu bağlamda, gerek ülke içindeki çeşitli üniversiteler ve hukuk kuruluşlarıyla ortak yapacağımız seminer ve sertifikalarda gerekse yabancı ülke hukuk fakülteleri ve enstitüleriyle ortak yürüteceğimiz bilimsel etkinliklerde, sadece pasif dinleyici öğrenci rolünde değil, bilgi ve tecrübelerini geliştirecekleri biçimde aktif bilimsel çalışmalarla yer alacaklar, eğitim alırken bilimsel sunumlar hazırlayıp yabancı dilde sunacak ve daha öğrenci iken ciddi bilimsel yayınlar yapacaklardır. Ezberi kuvvetli kanuncu değil, gelişen dünyayı öğrenmiş çağdaş hukuku özümsemiş, gelişmiş ülkelerin hukukçularıyla yarışabilecek, donanımlı ve vizyon sahibi gençler yetiştireceğiz.

Hukuk biliminin, ileride akademik çalışma yapacak veya Kara Avrupası ülkeleriyle iş yapacak hukukçular bakımından özellikle almanca dilinin iyi bilinmesini gerektirmesi nedeniyle, iyi derecede İngilizce yanında başta almanca olmak üzere bu veya başka ikinci bir yabancı dile de yeterince vakıf olmalarını sağlayacağız. Yabancı ülkelerle entegre biçimde yapacağımız bilimsel çalışmalar ve bu bağlamda öğrencilere sunacağımız olanaklar da, eğitimimizin önemli bir oranda yabancı dilde verilmesi de bunu amaçlamaktadır.

Öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları her an hocalarına ulaşabliecekler., Ayrıca veri açısından ise çok iyi yapılandırılmış iddialı kütüphanemizdeki kitaplar kadar elektronik veri tabanları ve hukuk dışı zengin koleksiyon ve mutad çalışma alanları yanında sessiz çalışma alanları, da öğrencilerimize arzu ettikleri ve ihtiyaçları olan ortamı sağlayacaktır.

Seçmeli derslerdeki çeşitlilikle ve farklı alanlardaki seminer ve sertifika programlarıyla, klasik meslekler dışında yönetici, bilim insanı veya işletmeci, iktisatçı da yetiştireceğiz.

Sahip olduğumuz kadro ve yurtdışı bağlantılarımız nedeniyle üniversitemiz bünyesinde bulunacak yabancı öğretim üyeleri ve yabancı öğrenciler, fakültemizin büyük bir özen ve istekle destekleyeceği Erasmus-Sokrates programları, öğrencilerimizin gelişen Dünyayı anlamalarına yardımcı olacaktır. Böylelikle çağdaş hukukun kaynak ve uygulamasını öğrenmiş, yerinde uygulamasını görmüş, uluslararası, ulusalüstü, Avrupa ve Amerika hukukuna vakıf, ülkemizi de derhal ve derinden etkileyen güncel yan hukuk branşlarını iyi öğrenmiş yetkin hukukçular yetişecektir. Tek hedefimiz öğrencilerimizin iyi birer avukat veya hakim-savcı olması değildir. Aynı zamanda iyi bir akademisyen, basın mensubu, siyasetçi, yönetici vs. de yetiştirmek azmindeyiz.

Öğrencilerimiz mezun olmak için, müfredat gereği almaları zorunlu ve seçimlik derslerinden başarılı olmak yanında, ayrıca en az 40 iş günü ilgili Yönergeye uygun staj yapmak ve en az 4 sertifika dersini başarmak zorundadırlar.

Öğrencilerimiz bize ailelerinden ve toplumumuzdan ciddi bir emanettir. Saygıdeğer ebeveynler çocuklarını emanet ettiği Özyeğin Bilim Ailesinin şefkatinden, ciddiyetinden, adilliğinden, vizyonundan, özgüveninden, kalitesinden ve sorumluluk bilinç ve niteliğinden emin olsunlar. Geleceğimizi tasarlayıp yönetecek genç arkadaşlarımızı en iyi biçimde yetiştirmek, gelecekteki hayata ve sürdürecekleri mesleğe en üst düzeyde hazırlamak asli görev ve amacımızdır. Biz öğrencilerimizi en iyi biçimde yetiştirmeyi ve gelecekteki başarılarıyla gurur duymayı ülkü edindik. Bize güvenerek genç ve dinamik fakültemizi tercih ettikleri için öğrencilerimize ve saygıdeğer ebeveynlerimize teşekkür ederiz; bu tercihin bize yüklediği hukuksal ve toplumsal çağdaş sorumluluğun bilincindeyiz.

Sevgili öğrencilerimize, şahsım, mensubu olmak ayrıcalığını yaşadığım Özyeğin Bilim Ailesi ve fakültemiz öğretim üyeleri adına, hoş geldiniz diyor, öğretim ve eğitim, mesleki ve özel yaşamlarında başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum.