Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
Hukuk Fakültesi Dekanı
2011 yılında kurulan Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurulduğu günden bu yana sahip olduğu vizyon ve misyon doğrultusunda alanında uzman ve deneyimli olan nitelikli akademik ve başarılı idari kadrosu ile ulusal ve uluslararası alanda, kamu ve özel sektörde fark yaratan mezunlar yetiştirmeyi, ürettiği bilgiyi ilgili paydaşlarla paylaşmayı hedeflemektedir. Bu amaçla Hukuk Fakültemizin başarılı akademisyenleri, genç meslektaş adaylarına sadece bilgiyi aktarmakla kalmaz; aynı zamanda bilginin onlar tarafından, daha öğrencilik yıllarında, gerçek hayatta nasıl, nerede ve ne şekilde kullanabileceğini uygulamalı dersler özelinde yaşamla içi içe deneyimleyerek öğrenmelerini sağlar.

Hayat boyu öğrenmenin bir motto haline geldiği bu çağ ve zamanlarda Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, öğrenim süresi içinde genç meslektaş adaylarımızdan staj yapmalarını, uygulamacı ve teorisyenlerin katkı sunduğu farklı, güncel konuları ele alan, sertifika yükümlülüklerini yerine getirmelerini, adliye koridorlarında yaşamsal deneyim sunan hukuk kliniklerine katılmalarını, yetkin hukukçuların yetişmesine katkı sunan yarışmaları deneyimlemelerini, topluluk önünde kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan, sunum becerilerini geliştiren seminer çalışmalarına dahil olmalarını, sadece ulusal değil uluslararası sorun ve gelişmeleri anlamak ve anlamlandırmak ve bu sorunlara hukuk özelinde sunulabilecek katkıları tartışarak, akranlarının desteği ile, çözüm önerileri ortaya koymalarının istendiği hukuk okumaları eğitimlerine katılmalarını önceliklerimiz arasında değerlendiriyoruz.

Genç meslektaş adayı olarak gördüğümüz öğrencilerimizin, mezun olduklarında alacakları sorumlulukları en iyi biçimde yerine getirmelerini sağlayacak ve nitelikli hukukçuda bulunması gereken teknik yazışma becerisini elde etmiş bulunmalarını önemsiyoruz ve bu nedenle müzakere ve iletişim becerisini kazanmış olarak yetişmeleri için çaba sarf ediyoruz.

Hak ve adalet bilinci yüksek gerçek hukukçular olarak yetişmesini dilediğimiz genç meslektaş adaylarımızın sadece ulusal değil uluslararası sorunlarla da ilgilenmelerini bekliyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin çözüm odaklı ulusal/uluslararası projelerde yer almalarını önceliklerimiz arasına aldığımızdan daha öğrencilik yıllarında proje yazma becerisine sahip olmalarını istiyor ve derslerimizle kendilerini yönlendirmeye çalışıyoruz. Nitekim Öğretim Üyelerimizle birlikte hazırlanacak projelerle başta ülkemiz olmak üzere dünya sorunlarına çözüm sunacak hukuki açılımları ortaya koymalarını bekliyoruz. Bu çerçevede özellikle sosyal sorumluluk projelerine ayrı önem veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek bizzat sürecin içinde yer almaları, aktif katılım göstererek gerçekleştirecekleri çalışmaların çıktılarının önemli toplumsal katkılar sunacağına inanıyoruz. Ve biliyoruz ki, günümüzde pasif öğrenme modelinin terk edildiği eğitim süreci, uygulamaya katılan ve deneyimleyip öğrenen öğrenci odaklı bir model şekline dönüşmüştür. Bu kapsamda bir yandan kurgusal davalar, genç meslektaş adaylarımızın daha öğrencilik yıllarında yargının süreçlerini, süjelerini ve görevlerini öğrenmelerini ve uygulamaya geçirmelerini olanaklı kılarken; diğer yandan yargı süreçlerinde kullanılacak iletişim becerilerinin edinilmesini sağlayan uygulamalı dersler özellikle mağdur, sanık, suça sürüklenen çocuk, şiddet mağduru kadın gibi kırılgan gruplarla gerçekleştirilecek konuşma yöntemlerini edinmelerini ve müzakere usulünü öğrenmelerini olanaklı kılan kazanımlar olmaktadır.

Genç meslektaş adaylarının sorunlara geniş ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla bakabilmeyi, derinlikli düşünme ve analiz yapabilmeyi öğrenmeleri, duygu ve düşüncelerini topluluk önünde ifade edebilmeyi öğrenmeleri, hedeflerine doğru ilerlerken daha donanımlı olmalarını sağlamaktadır.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak toplumsal sorunlara karşı duyarsız kalmamakta ve düzenlediğimiz ulusal veya uluslararası bilimsel etkinliklerle, etkinliklerin çıktılarıyla, öğretim üyelerimizin nitelikli, aranan ve atıf alan değerli yayınlarıyla, ürettiğimiz bilgiyi kamu oyunun bilgisine sunmaktayız.

Genç bir Fakülte olmamıza rağmen büyük bir gururla ifade etmeliyiz ki, mezunlarımız eğitim hayatları boyunca edindikleri girişimcilik ruhu ve aldıkları nitelikli eğitim ile serbest çalışan olmanın yanında kamu ve özel sektör paydaşları tarafından da aranan hukukçular olmuş ve olmaktadırlar.

Öğrencilerimizin Türkçe dersler yanında İngilizce seçimlik dersler de almalarına olanak sağlayarak dünya ile bağlarının sürekliliğini sağlamaya özen gösteriyoruz. Öte yandan hukuk dışı alanlardan almalarına olanak sağladığımız seçimlik derslerle, disiplinlerarası yaklaşımla konulara eğilmelerini, farklı alanları hukukçu kimlikleriyle değerlendirmelerini bekliyor ve bu şekilde kazanacakları geniş bakış açısıyla, olması gereken ve insanlığa hizmet edecek hukuku oluşturmaya katkı sağlayacak gerçek ve vizyoner hukukçular olmalarına olanak yaratmak istiyoruz.

Adalete yürekten inanmış, hak mücadelesini şiar edinmiş, olması gereken hukuku yaşanabilir kılmak için hiç durmadan çalışan akademik ve olmazsa olmaz idari kadromuzla, Özyeğin Üniversitesi vizyon ve misyonunu üstlenmek ve ideallerimizi paylaşarak topluma iletmek için bizimle birlikte yürüyecek genç meslektaş adaylarımızı birlikte olmaya davet ediyoruz.

Olması gereken hukuku yaşanır kılmak ve su gibi, hava gibi gerekli adaleti sağlamak idealini gerçekleştirme yolculuğunuza birlikte başlayalım ve ilk adımla birlikte, hedefinize ulaşmak için sahip olmanız gerekenleri yüklediğiniz hayat heybenizi doldururken yanınızda olalım.