Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hukuk Klinikleri

Hukuk Klinikleri

ÖzÜ Hukuk Klinikleri

Hukuk Klinikleri, hukuk fakültesi öğrencileri için geliştirilen uygulamalı eğitim modelidir.

Klinik uygulamaları aracılığıyla, öğrencilerin vatandaşların hak arama yollarının güçlendirilmesi için çalışmalar yapmaları ve mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazanmaları amaçlanmaktadır. Klinik çalışmaları ile öğrencilerin fakültede öğrendikleri teorik bilgileri gerçek yaşama aktarabilmeleri ve hukuki sorun yaşayan kişilere ücretsiz hukuki bilgi vermeleri sağlanmaktadır.

Hukuk Klinikleri, öğrencilerin, henüz eğitimlerini tamamlamadan toplumun özel ihtiyaç sahibi bireylerini tanımalarına, onlarla temas kurmalarına ve bu kişilerin adalete erişimlerinin güçlendirilmesi konusunda sorumluluk almalarına olanak sağlamaktadır.
ÖzÜ Hukuk Kliniklerinde, uygulamalı eğitim yöntemleri aracılığıyla eleştirel düşünme, adli alan, adalete erişim, hukuk etiği, hukuki problem çözme, hukuki görüş yazma ve sunma ile mülakat teknikleri konuları ele alınır. Öğrenciler, ders ve uygulamaların sonunda adli alanın işleyişini analiz etme, adalete erişimde yaşanan güçlükleri belirleme, hukuk etiğine ilişkin ilkeleri tanımlama, yazılı ve sözlü hukuki görüş hazırlamada temel kuralları niteleme, hukuki problemin çözümüne ilişkin teknikleri uygulama ve etkili iletişim tekniklerini kullanmaya ilişkin kazanımları edinir.

Klinik çalışmalarımız ve detaylar için tıklayınız.