Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hukuk Klinikleri

Hukuk Klinikleri

Hukuk Klinikleri, hukuk fakültesi öğrencileri için geliştirilen uygulamalı eğitim modelidir.

2014 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Klinikleri, 2017-2018 akademik yılından itibaren 2 kredili seçmeli ders olmuştur.

Klinik uygulamaları aracılığıyla, öğrencilerin vatandaşların hak arama yollarının güçlendirilmesi için çalışmalar yapmaları ve mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazanmaları amaçlanmaktadır. Klinik çalışmaları ile öğrencilerin fakültede öğrendikleri teorik bilgileri gerçek yaşama aktarabilmeleri ve hukuki sorun yaşayan kişilere ücretsiz hukuki bilgi vermeleri sağlanmaktadır.

Öğrencilerin, ders sonunda, adli alanın işleyişini analiz edebilmeleri, adalete erişimde yaşanan zorlukları belirlemeleri, hukuk etiğine ilişkin davranış ilkelerini benimseyerek; yazılı ve sözlü hukuki görüş hazırlayabilmeleri, hukuki problem çözme, etkili iletişim tekniklerini kullanma konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Hukuk Klinikleri, öğrencilerin, henüz eğitimlerini tamamlamadan toplumun özel ihtiyaç sahibi bireylerini tanımalarına, onlarla temas kurmalarına ve bu kişilerin adalete erişimlerinin güçlendirilmesi konusunda sorumluluk almalarına olanak sağlamaktadır.

2017 yılında Dünya Ekonomik Forumu'nda, Küresel Üniversite Liderleri Forumu (GULF) ile Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN), dünyanın önde gelen 42 üniversitesinin sürdürülebilir kalkınma üzerine odaklanan örnek kampüs sürdürülebilirlik vakıa incelemelerini paylaşmıştır. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Klinikleri, raporda Türkiye'den yer alan tek çalışma olmuştur.

ÖzÜ Hukuk Klinikleri ile İstanbul Barosu arasında iki önemli protokol imzalanmıştır. 1 Kasım 2017’de, Hukuk Klinikleri konulu iş birliği protokolü, Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesini ve adalete erişimde güçlük yaşayan bireylerin karşılaştığı hukuki sorunların çözümüne katkıda bulunulması amacıyla hayat geçirilmiştir. Protokol kapsamında; Hukuk Klinikleri dersini seçen öğrencilerimiz, başvurucuların ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla kurulan İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu hizmetlerine gözlemci olarak katılarak hukuki süreçleri ilgili avukat gözetiminde takip etmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurulan merkez, komisyon ve kurulların çalışmalarına katılma olanağına sahip olan öğrencilerimiz, bu kapsamda seminer, sempozyum, panel, meslek içi eğitim semineri gibi toplantılara, gözlemci ya da müdahil sıfatıyla takip edilen davalara, yayın faaliyetlerine, mevzuat, yargı kararları ve güncel gelişmelerin takip edilmesine ilişkin çalışmalara dahil olabilmektedir. Yine Klinik Dersi bünyesinde İstanbul Barosu avukatlarının katılım ve desteği ile bilimsel ve mesleki etkinlikler düzenlenebilmektedir. Protokol ile öğrencilerimiz henüz mezun olmadan meslek hayatları için önemli tecrübeler edinebilmektedir.

İstanbul Barosu ile 24.09.2018 tarihinde imzalanan protokol ile de Klinik öğrencilerimizin gerçek vakalar aracılığıyla Pro Bono (Toplum Yararına) dava takibini yapabilmeleri hedeflenmektedir. ÖzÜ Pro Bono Hukuk Kliniği çalışmalarında görev alacak öğrenciler ile İstanbul Barosu'nun desteğiyle belirlenen gönüllü avukatlar, gerçek dava süreçleri için eşleştirilmekte, böylece öğrenciler ile gönüllü avukatların, herhangi bir kazanç elde etme amacı taşımadan 'Pro Bono' dava dosyalarını birlikte takip etmesi sağlanmaktadır. Bu işbirliği ile öğrencilerin mesleki olarak ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin yanı sıra mesleki etik değerlerinin oluşmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

ÖzÜ Hukuk Kliniklerinde, Gerçek Vaka Kliniği, Sokak Hukuku Kliniği, Probono Hukuk Kliniği, Arabuluculuk Kliniği modelleri uygulanmakta, ayrıca Hukuk Klinikleri dersi kapsamında pek çok etkinlik hayata geçirilmektedir.

Gerçek Vaka Kliniği: Öğrenciler, hukuk klinikleri koordinatörü eşliğinde hukuki problem yaşayan başvurucular ile görüşme yapmakta, hukuki sorunun çözümü için öğretim görevlilerinden de destek alarak hukuki görüş hazırlamakta ve sonucu başvurucu ile paylaşmaktadırlar. Bu zamana kadar 50’ye yakın başvurucuya Klinik çalışmaları kapsamında destek olunmuştur. Gerçek Vaka Kliniği çalışmalarında, gizlilik ve gönüllülük esastır.

Probono Hukuk Kliniği: Baro, avukat, hukuk fakültesi, hukuk klinikleri ve öğrencilerin bir arada iş birliği içerisinde toplum yararına hizmet vereceği ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır. Hizmetlerin ana başlıklarını “İnsan Hakları, Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları, Hayvan Hakları, Tüketici Hakları” gibi alanlar oluşturmaktadır. Probono Hukuk Kliniği’nde, İstanbul Barosu ile imzalanan iş birliği protokolü uyarınca avukatlar eşliğinde toplum yararına dava takibi yapılmaktadır.

Sokak Hukuku Kliniği: Öğrencilerin, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, hayvan hakları, tüketici hakları gibi toplumun tüm kesimini ilgilendiren konularda, hukukun teknik dilinden uzaklaşarak etkileşimli eğitim yöntemleri ile hukuki bilgi aktarımı yapması sağlanmaktadır.

28 Mart 2018 tarihinde, Hukuk Kliniği çalışmaları kapsamında 12 öğrencinin gönüllü katılımı ile Çevre Koleji'nde lise öğrencileri için hukuk atölyesi etkinliği organize edilmiştir.

Arabuluculuk Hukuk Kliniği: Öğrencilerin, adliyede kurulan stantta görev alarak arabuluculuk uygulamasının vatandaşlara tanıtılması hedeflenmektedir.

15 Şubat – 15 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Anadolu Adliyesi’nde Arabuluculuk Hukuk Kliniği uygulaması yapılmıştır. 14 öğrencinin katıldığı çalışmada, öğrenciler adliyede kurulan stantta görev alarak arabuluculuk uygulamasının tanıtılmasını sağlamış, hukuki sorun yaşayan vatandaşlara Hukuk Klinikleri Koordinatörü eşliğinde hukuksal destek vermişlerdir.

Ders Dışı Etkinlikler: Düzenlenen ders dışı etkinlikler ile dersi alan öğrenciler adliye, hapishane vb. adli kurumların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.

Her eğitim döneminde, öğrencilerin İstanbul'da bulunan adliyelere gidip duruşma izleyerek gözlem raporu hazırlaması sağlanmaktadır.

Öğrenciler, İstanbul Barosu ile yapılan protokol uyarınca İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu'nda onlarca gerçek vaka başvurusunu muhataplarından dinlemekte ve nöbetçi avukatların başvuruya getirdikleri hukuki çözümleri görmektedirler. Her eğitim döneminde, öğrencilerin İstanbul Barosu Ümraniye Adli Yardım Bürosu'nda nöbet tutarak gözlem raporu hazırlaması sağlanmaktadır.

08.11.2017 tarihinde, Hukuk Klinikleri dersi kapsamında, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne ziyaret organize edilmiş ve öğrencilerin adliye ortamında uzlaştırma bürosu savcıları ile deneyim paylaşımı toplantısına katılması sağlanmıştır.

20.12.2017 tarihinde 34 öğrencinin ve 21.12.2018 tarihinde 21 öğrencinin katıldığı Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ziyareti organize edilmiştir.

 

İLETİŞİM
HUKUKİ YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?
HUKUK KLİNİKLERİNE BAŞVURUN ÜCRETSİZ HUKUKİ BİLGİ EDİNİN.

Hukuk Klinikleri Koordinatörü
Av. Selmin Cansu Demir
cansu.demir@ozyegin.edu.tr
Telefon: 0216 564 98 33
E-Posta: hukuk.klinikleri@ozyegin.edu.tr