Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hukuk Müzesi

Hukuk Müzesi

ÖzÜ Hukuk Fakültesi her gün gelişerek büyüyecek bir Hukuk Müzesi’nin gayri resmi ilk adımlarını atmıştır.

Aşağıda görülen resimler, hukuk tarihimize ışık tutacak tarihsel, sanatsal, koleksiyoner ve ender bulunur nitelikte eserlere aittir.

Müze eserlerimize yakın tarihte birçok tarihi basılı eser, hukuk eğitim materyalleri ve önemli hukuk tarihi belgeleri eklenecektir.

Bu müzede yer alacak eserlerin tür ve niteliğinin, ilerideki beklenen içerikleriyle, hukuk tarihi konulu bilimsel çalışmalarına da kaynaklık etmesi beklenmektedir.

Belirtilen eserler, şimdilik ÖzÜ Kampüsü AB3 Binası 2. katta muhafaza edilmekte ve ilgilere sergilenmektedir.