Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mesleki Eğitimlerimiz

Mesleki Eğitimlerimiz

Arabuluculuk Eğitimleri

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarından biri olan arabuluculuk, özellikle mevzuatta yapılan son güncellemelerle birlikte ilgi odağı olmuş ve önemi giderek artmıştır. Uyuşmazlıkların ekonomik, hızlı ve dostane bir şekilde çözümüne imkan sağlayan arabuluculuk tüm dünyada da yaygınlaşmaktadır. Yüksek oranda tercih edilen bir uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk uzmanlık gerektirmektedir. Nitekim arabuluculuğa ilişkin eğitimlerin Bakanlık tarafından akredite edilen kurum ve eğitmenler tarafından verilebiliyor olması da, bu eğitime atfedilen önemi ortaya koymaktadır. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi kapsamında gerçekleştirilen arabuluculuk eğitimi, Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından belirlenen müfredat ve modüller çerçevesinde gerek teorik gerekse pratik uygulamanın aktarılması ile tamamlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan eğitimler sadece Temel Arabuluculuk eğitimleri ile sınırlı kalmamakta, uzman arabuluculuk eğitimleriyle uzman arabulucuların yetişmesi de hedeflenmektedir. Alanında uzman, sistematik teknikleri kullanarak uyuşmazlık çözümünde arabulucu olarak görev alan yetkin, donanımlı kişileri yetiştirmek programın temel hedefidir.

Uzlaştırmacı Eğitimleri

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde mesleki alanda gerçekleştirilen eğitimlerdenbiri de uzlaştırmacı eğitimleridir. Mağdur ile sanık arasındaki sorun üzerine çalışan, adalet çerçevesinde çözüm oluşturma amacı güden uzlaştırmacı, onarıcı adalet sisteminin tesisinde önemli rol oynamaktadır. Böylesi önemli bir rol üstlenen uzlaştırmacının, üstlendiği sorumluluk gereği iyi bir eğitim sürecinden geçmesi gerektiği zaruridir. Hukuk Fakültesi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz uzlaştırmacı eğitimlerimizle, alanında yetkin, donanımlı uzlaştırmacılar yetiştirilmekte, aynı zamanda mevcut uzlaştırmacıların da yenileme eğitimleri yapılabilmektedir. Eğitimlerimiz, yılın farklı dönemlerinde, hafta içi ve hafta sonu programı olmak üzere farklı seçeneklerle sunulmaktadır.

Bilirkişilik Eğitimleri

Mesleki deneyim sahibi, alanında uzmanlık bilgisi gerektiren kişilerin “bilirkişi” olarak gerek teorik gerekse pratik olarak mesleğe hazırlamasını amaçlayan eğitimlerimiz, hukukçu dışında diğer branşlarda faaliyet gösteren ve bilirkişilik yapacak kişilere açık bir programdır. Bilirkişilik eğitimimizle bilirkişilik faaliyetlerini ve sorumluluklarını gereği gibi yerine getiren, özümseyen, uyuşmazlıkların çözümünde önemli görev üstlenen yetkin kişiler yetiştirilmektedir. Hukuk Fakültemiz bünyesinde organize edilen eğitimlerimiz, farklı dönemlerde katılımcıların programlarına göre hafta içi ve hafta sonu programı olarak farklı seçeneklerde katılımcılara sunulmaktadır.