Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

ÖzÜ Innovative Legal Laboratuvarı

ÖzÜ Innovative Legal Laboratuvarı

ÖzÜ Innovative Legal Lab

ÖzÜ Innovative Legal Lab, hukuku toplum için daha anlaşılabilir ve erişilebilir kılmak amacıyla Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan, insan odaklı tasarımı merkezine alan ve bu doğrultuda multidisipliner çalışmalar yapmayı hedefleyen bir laboratuvardır. Hukuku, teknoloji ve tasarım ile birleştiren bu laboratuvar, yeni yasal ürünler ve hizmetler ortaya koyarak hak temelli yaklaşım çerçevesinde toplum için değer üretmeyi ve hukuk ile inovasyonu bir araya getirerek dijital dönüşüme katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda hukuk tasarımı ile hukuk ve teknoloji alanlarında çalışmalar üretmekte, üretilen bu bilgiyi topluma katkı sunmak amacıyla paylaşmakta, ayrıca dezavantajlı gruplara ilişkin sosyal sorumluluk projeleri yürütmeyi amaçlamaktadır. Hukuk tasarımı alanındaki hedefleri hukuki metinleri, yargı kararlarını, hukuki süreçleri ve sözleşmeleri sadeleştirerek ve görselleştirerek herkes için anlaşılabilir kılmak ve böylece adalete erişimi kolaylaştırmaktır. Hukuk ve teknoloji alanında ise blockchain ve yapay zekâ gibi alanları hukuki süreçlere entegre etmeye çalışarak hukuku daha otomatik, hesaplanabilir ve tutarlı hale getirmeyi ve böylece dijital dönüşüme katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Laboratuvar çalışmaları ve anasayfa için tıklayınız.

https://labs.ozyegin.edu.tr/innovativelegallab/