Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

B1 Düzeyi

B1 Düzeyi

Düzey sonunda öğrenciler...

  • konuşma standart ve öğrencilerin aşina oldukları bir aksanda net bir şekilde ifade edilmiş ise genel konular hakkında (sağlık, eğitim, iş, vs.) açık ve gerçeklere dayalı bilgileri anlayabilirler ve ana fikirleri / bilgileri ve belli başlı ayrıntıları tespit edebilirler. Konuşma net bir biçimde yapılandırılmış ve aşina oldukları bir aksanda yapılmışsa, genel konulara dair metinleri dinlerken, bu metinlerin ana fikirleri ve bu metinlerde verilen belli başlı bilgileri not alabilirler. genel konulara dair (örn sağlık, eğitim, iş) tutarlı açıklamalar yapabilirler, gerçeklere dayalı bilgiler sunabilirler, ve gerekçeler ve açıklamalar ile destekledikleri iddialarda bulunabilirler. Öğrenciler çok rutin olmayan ve hazırlıklı olmadıkları durumlar dahil olmak üzere
  • genel konulara dair (örn sağlık, eğitim, iş) yakın etkileşimler başlatarak, sürdürerek ve sonlandırarak, kendilerine güvenli bir biçimde iletişim kurabilirler. Konuşma ara sıra duraksasa da makul derecede akıcıdır.
  • genel konulara dair (örn sağlık, eğitim, iş vs) açık ve net olarak yapılandırılmış ve içerisinde sıkça kullanılan kelimelerin yer aldığı metinleri okuyabilirler, ve bu metinlerin genel anlamını ve içindeki ayrıntıları tespit edebilirler.
  • genel konulara dair, basit akademik yazım kurallarına uygun, açık ve uzun paragraflar yazabilirler, ve özgün metinleri kendi ifadeleriyle anlatıp özetleyerek metinlerin kısa özetlerini çıkarabilirler.