Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Bugünün ve Geleceğin İş Yaşamına Odaklı

Hızla değişen rekabetçi dünyada, yaratıcı bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi değere dönüştürüp yönetebilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. İşletme Lisans Programı’nın temel amacı, öğrencilerine bugünün ihtiyaçları ve yarının yükselen değerlerini harmanlayan bir yönetim vizyonu kazandırarak, iş dünyasında liderlik rolü üstlenebilecek üst düzey yönetici adayları ve ekonominin lokomotifi olma görevini üstlenecek girişimciler yetiştirmektir.

İşletme Lisans Programı öğrencileri, ilk iki yıl ağırlıklı olarak temel dersler ve zorunlu program derslerinden oluşan bir ders programına katılırlar. İkinci yıllarından itibaren, öğrenciler, Sektörel Çözümler derslerini almaya ve bu derslerde finansal hizmetler, sağlık veya tüketim ve sanayi malları imalatı gibi çeşitli sektörleri tanımaya başlarlar.

Üçüncü ve dördüncü yıllarından itibaren ise öğrenciler ağırlıklı olarak seçmeli dersler alırlar. Özyeğin Üniversitesi İşletme Lisans Programı öğrencilerin Pazarlama, Finans, Operasyon, Yönetim veya Yönetim Bilişim Sistemleri gibi farklı işlevsel alanlarda uzmanlaşmalarına olanak verir. Öğrenciler gerek kendi fakültelerinden (örneğin ileri ekonomi veya sosyal girişimcilik gibi) ya da diğer fakülte ve yüksekokullardan (örneğin yabancı diller, sosyal bilimler, havacılık, mühendislik gibi) programları dışında ilgi duydukları alanlardaki dersleri alarak eğitimlerini daha da zenginleştirir.

Buna paralel olarak, öğrenciler ileri Sektörel Çözümler dersleri ile de çeşitli sektörler hakkındaki bilgi birikimlerini arttırmaya ve uygulamalı projelerde yer almaya devam ederler. Öğrencilerin derslerde edindikleri kuramsal bilgileri iş yaşamındaki gerçek sorunlara birebir uygulayarak pratik deneyim kazanmasına büyük önem veren program, bunu zorunlu stajlar ile pekiştirir.

İşletme’de Özelleşilen Alanlar

İşletme’de özelleşilen alanlar, öğrencilerin belirli bir işlevsel alanda bilgi ve beceri kazanarak daha fazla odaklanmış bir kariyere hazırlanmalarına yardımcı olur. Özyeğin Üniversitesi İşletme Lisans Programı, öğrencilere aşağıdaki özelleşilen alanları sunar:

  • Pazarlama
  • Finans
  • Operasyon Yönetimi
  • Yönetim
  • Yönetim Bilişim Sistemleri

90 AKTS ve üzeri krediye sahip öğrenciler özelleşilen alan beyan etme hakkına sahiptir ve öğrencilerin 4 adet Program-içi/Alan seçmeli dersi (24 AKTS) almaları gerekir. Ancak özelleşilen alan seçmek zorunlu değildir. Herhangi bir alan seçimi yapmayan öğrencilerin Genel İşletme olarak programa devam edecekleri varsayılır. Bu bilgi öğrencilerin resmi not döküm belgelerinde ve diploma eklerinde yer alır.

Özetle, İşletme Lisans Programı öğrencileri bir yandan genel işletme alanındaki en modern bilgiler ile donanırken, diğer yandan istedikleri bir alanda daha derinlemesine odaklanma seçeneğine sahiptir.

Farklı Sektörlerde Derinlemesine Bilgi ve Deneyim Kazanımı

Lisans Programı öğrencileri, Sektörel Çözümler derslerinde, iş dünyasından konuk konuşmacılar, şirket ve fabrika gezileri ve vaka çalışmaları ile iş hayatı hakkındaki pratik bilgilerini derinleştirirler. Öğrenciler son sınıflarında farklı sektörlerden şirketlerle işbirliği halinde gerçek iş projeleri üzerinde çalışırlar.

Yakın gelecekte sunacakları potansiyel kariyer fırsatları nedeniyle programın önem verdiği sektörler arasında Tüketim Malları, Sanayi Ürünleri, Enerji, Finansal Hizmetler, Sağlık, Sosyal Hizmetler, Perakende, Turizm, Otelcilik & Eğlence, Danışmanlık, Aracılık Hizmetleri ve Profesyonel Hizmetler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri yer almaktadır.

Özelleşilen alanlar seçilen sektörler ile birleştirildiğinde, İşletme Programı öğrencileri, kendilerini diğerlerinden ayıracak avantajlar sunan bir derin bilgi birikimi ve deneyim kazanırlar. Örneğin, sağlıkta kalite yönetimi ya da perakende sektöründe finans üzerine odaklanmış bir öğrenci olarak mezun olabilirler. Böylece, arzu edilen sektörle pekiştirilmiş güçlü akademik temelleri ile, Özyeğin mezunları daha bilinçli tercihler yapabilir ve gelecekteki kariyerlerine ilk adımı atarken daha hızlı ilerleyebilirler.

Mezuniyet Koşulları

İşletme Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için, öğrencilerin 44 ders ve en az 8 haftalık zorunlu bir staj programını tamamlayarak, toplamda 240 AKTS kredisi kazanmış olması gerekir. Mezuniyet koşullarına ilişkin ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz:

Dersler Ders Sayısı Toplam Kredi
BABUS Zorunlu Dersler 32 164
BABUS Program-içi/Alan Seçmeli Dersler  4 24
Fakülte İçi Seçmeli Dersler 4 24
Fakülte Dışı Seçmeli Dersler 2 12
Serbest Seçmeli Dersler 2 12
Staj / Sertifika - 4
Toplam 44 240