Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Kamu Hukuku Doktora Programı Hakkında

Yüksek Lisans programından mezun olmakla birlikte hukukun bir alanında daha derin inceleme ve araştırma yapmak isteyen, özellikle akademik hayata gönül ve emek vermiş bulunan kişilerin çalışmalarını uzman ve seçkin hukukçularla beraber sürdürmeleri, Türk Hukuk literatürünün gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu amaçla akademik bakış açısı ve derin bilgi analizi yapabilme yetisinin kazandırılması, konusunda uzmanlaşmış kişilerin hem akademi ve hem de uygulama dünyasına nitelikli katkı sunmaları için doktora programı öğrencilerimiz küreselleşen dünyada teori ve uygulama bağlamında hukukun birçok alanında değerlendirme ve incelemeler yapmaktadır. Türkiye’nin hem ulusal ve hem de uluslararası alanda yeni ve karmaşık hukuki sorunlara ve uyuşmazlıklara akademik bakış açısıyla çözüm üretebilecek uzmanlara olan ihtiyacını gidermek için Üniversitemiz bünyesindeki üstün akademik deneyimle donatılmış seçkin öğretim üyeleri, Türk Hukuku ve uluslararası hukuk alanında çözüm odaklı teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe birikimlerini, genç araştırmacılar ile paylaşmaktadırlar. Türkçe yapılan eğitim programında, tezli olarak gerçekleştirilen akademik araştırma çalışmaları ile toplumsal ihtiyaçlara katkıda bulunmak ve bilim dünyasına yeni kalıcı eserler verilmesi sureti ile Türk hukuk eğitimi kalitesinin uluslararası düzeyde gelişimine destek olunması planlanmıştır.

Amacı:

Kamu hukukunun geleneksel ceza, idare, anayasa, uluslararası hukuk, insan hakları, mülteci hukuku, hukuk felsefesi vb. disiplinleri ile yargı kararları analizlerine ilaveten; bilimsel verilerin ışığında modern hukukun yükselen çok disiplinli yapısında özellikle öne çıkan enerji, sağlık, spor, bilişim hukukundaki son gelişmeleri içeren zengin ve çok boyutlu ders içerikli programlar öğrencilerimize seminerler, konferanslar ile aktarılmaktadır. Hedefimiz hukuk mantığını doğru kavrayan, demokratik hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü her platformda savunabilen, evrensel ceza adaleti ve etik kurallarına uygun olarak hukuki ve ekonomik uyuşmazlıklara çözüm üretebilen, araştırmacı, idealist, adil, zamanın ruhunu doğru okuyabilen, bilgi ve beceri sahibi, öz güveni yüksek saygın hukukçular yetiştirebilmektir.

Programımız ayrıca, üniversitemizin orta ve uzun vadeli bilimsel planlama hedefleri doğrultusunda, kamu hukuku araştırma enstitüleri kurularak, ihtisas sahibi, yaratıcı, yenilikçi, eleştirel düşünceye açık, ülkemiz ve insanına verimli hizmet esasını benimseyen, bilime katkıda bulunabilecek, kurumsal düzlemde bilgi birikimlerini uluslararası yayınlar ile destekleyecek yetenekte iddialı, üstün genç ve dinamik akademik alt yapının hazırlanması amaç edinilmiştir.