Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Başvuru ve Kabul

Başvuru ve Kabul

 

  • Adayların, Hukuk Lisans ve herhangi bir Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları gerekir. (Hukuk haricinde bir lisans programından mezun adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
  • Başvuruları kabul edilen adaylardan mezuniyet aşamasında olanların programa kayıt olabilmeleri için kesin kayıt tarihinde öğrenimlerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.
  • Lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Tanınırlık belgesi için YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'na başvuru diploma sahibi  tarafından yapılır. Kayıt esnasında tanınırlık ve denklik başvurusunun yapıldığına dair ilgili birim tarafından verilen belgenin ibrazı gerekmektedir.
  • Aşağıda belirtilen Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavlarının birinden geçer puan almaları beklenmektedir.

SINAV

PUAN/PUAN TÜRÜ

GEÇERLİLİK SÜRESİ (Kayıt Süresi İtibariyle)

GMAT

En az SÖZ-EA 483

5 Yıl

GRE - Eski Sistem

En az SÖZ-EA 652

5 Yıl

GRE - Yeni Sistem

En az SÖZ-EA 152

5 Yıl

ALES

En az EA-SÖZ 65

5 Yıl

  • Programa başvurmak isteyen adaylardan, aşağıda belirtilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden geçerli notu almış olmaları beklenmektedir.

SINAV

PUAN

PUAN TÜRÜ

GEÇERLİLİK SÜRESİ                                  (Kayıt Süresi İtibariyle)

TOEFL-IBT*

En az 78

2 Yıl

CAE

C

3 Yıl

CPE

C

3 Yıl

 

YDS - e-YDS - YÖKDİL

En az 65

5 Yıl


* ÜAK'ın Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliklerini belirleme Yönergesi'nin 6/3d maddesi uyarınca, "Sınav Türkiye'de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılıyor olması" şartı aranır.

 

     *Resmi dili Türkçe olan ülkelerin vatandaşları ile öğrenim dili %100 Türkçe olan lisans programı mezunu olanlar dışında yabancı uyruklu öğrencilerin, TÖMER'in Türkçe Yeterlilik Sınav sonucunu (en az C1 seviyesinde) sunmaları zorunludur. Sınav sonucu, alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Tüm belgeler, Türkçe hazırlanmış olmalıdır. Belgelerin orijinalleri Türkçe dışında bir dilde ise Türkçe noter onaylı tercümelerinin de dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.

2. Diploma: Son mezun olunan öğretim kurumundan alınan diplomanın usule uygun onanmış fotokopisi.

3. Denklik: Yurt dışından alınan diplomalar için diplomanın Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve YÖK Yurt Dışı Denklik Ofisi'nden alınacak diploma denklik belgesinin usule uygun onanmış fotokopisi.

4. Transkript: Adayın mezun olduğu veya öğrenim gördüğü tüm yükseköğretim kurumlarından aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.

5. Lisansüstü Eğitime Giriş Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen sınav sonuç belgesinin fotokopisi.

6. Dil Yeterlik Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden herhangi birisinin fotokopisi. (Ayrıca resmi dili Türkçe olan ülkelerin vatandaşları ile %100 Türkçe bir lisans programından mezun olanlar dışında kalan yabancı uyruklu öğrencilerin TÖMER'in Türkçe Yeterlilik Sınav sonuç belgesini sunmaları gerekir.)

7.Referans Mektubu: En az iki adet referans mektubu. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir.

8.Niyet mektubu: Enstitü tarafından belirlenen konularda kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.

9.Yabancı Uyruklu Adaylar için Ek Belgeler: Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların usule uygun onanmış fotokopisi. Başvuru esnasında pasaportun aslının ibraz edilmesi istenmektedir.

10.Ek Bilgiler: Varsa, adayın, başvurusunun olumlu değerlendirilmesinde yarar gördüğü ek bilgiler (adayın akademik veya kariyer geçmişine yönelik özel durumlar gibi).