Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Başvuru ve Kabul

Başvuru ve Kabul

 

  • Adayların, Hukuk Lisans ve herhangi bir Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmaları gerekir. (Hukuk haricinde bir lisans programından mezun adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
  • Başvuruları kabul edilen adaylardan mezuniyet aşamasında olanların programa kayıt olabilmeleri için kesin kayıt tarihinde öğrenimlerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.
  • Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış T.C. uyruklu adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denk kabul edilmesi gerekir. Denklik belgesi için YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'na başvuru diploma sahibi  tarafından yapılır. Diploma denkliği henüz verilmemiş adayların kayıt esnasında, denklik başvurusunun yapıldığına dair ilgili birim tarafından verilen belgeyi ibrazı gerekmektedir.


LİSANSÜSTÜ EĞİTİME GİRİŞ SINAV SONUÇ BELGESİ:

Adayların, aşağıda belirtilen Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavlarının birinden geçer puan almaları beklenmektedir.

SINAV

PUAN/PUAN TÜRÜ

GEÇERLİLİK SÜRESİ (Kayıt Süresi İtibariyle)

GMAT

En az SÖZ-EA 483

5 Yıl

GRE - Eski Sistem

En az SÖZ-EA 652

5 Yıl

GRE - Yeni Sistem

En az SÖZ-EA 152

5 Yıl

ALES*

En az EA-SÖZ 65

5 Yıl

*Hukuk doktorası bulunan adaylarda (YÖK’ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5/1b ve 16/1 maddelerine istinaden) ALES şartı aranmaz, değerlendirmede puan 65 olarak dikkate alınır. 

 

YABANCI DİL YETERLİK BELGESİ:

Programa başvurmak isteyen adaylardan, aşağıda belirtilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden geçerli notu almış olmaları beklenmektedir.

SINAV

PUAN

PUAN TÜRÜ

GEÇERLİLİK SÜRESİ                                  (Kayıt Süresi İtibariyle)

TOEFL-IBT*

En az 78

2 Yıl

CAE

C

3 Yıl

CPE

C

3 Yıl

 

YDS - e-YDS - YÖKDİL

En az 65

5 Yıl


* ÜAK'ın Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliklerini belirleme Yönergesi'nin 6/3d maddesi uyarınca, "Sınav Türkiye'de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılıyor olması" şartı aranır.

 

 

TÜRKÇE YETERLİK BELGESİ:

Resmi dili Türkçe olan ülkelerin vatandaşları ile öğrenim dili %100 Türkçe olan lisans programı mezunu olanlar dışında yabancı uyruklu öğrencilerin, TÖMER'in Türkçe Yeterlilik Sınav sonucunu (en az C1 seviyesinde) sunmaları zorunludur. Sınav sonucu, alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Tüm belgeler, Türkçe hazırlanmış olmalıdır. Belgelerin orijinalleri Türkçe dışında bir dilde ise Türkçe noter onaylı tercümelerinin de dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.

2. Diploma: Lisans ve yüksek lisans diplomalarının usule uygun onanmış fotokopisi. E-devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgeleri kabul edilir.

3. Diploma Denklik Belgesi: (Yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşları için): T.C. vatandaşlarının yurt dışından aldıkları diplomalar için diplomanın Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve YÖK Yurt Dışı Denklik Ofisi'nden alınacak diploma denklik belgesinin usule uygun onanmış fotokopisi. Denklik belgesi henüz teslim edilmemiş adaylar tanınırlık belgelerini de yükleyebilirler. Denklik belgesi henüz teslim edilmeyen adayların denklik başvurusunun yapıldığını gösterir belgeyi yüklenmesi zorunlu olup öğrenciler, Denklik belgelerini hazır olduğunda Üniversiteye iletmekle yükümlüdürler. 

4. Diploma Tanınırlık Belgesi (Yurt dışında öğrenim gören Yabancı uyruklular için): Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu vatandaşların diploma tanınırlığı için gerekli başvuru Üniversitemiz tarafından yapılır.  

5. Transkript: Adayın mezun olduğu veya öğrenim gördüğü tüm yükseköğretim kurumlarından aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.

6. Lisansüstü Eğitime Giriş Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen sınav sonuç belgesinin fotokopisi. Kayıt tarihleri esnasında geçerlik süresinin dolmamış olması gerekmektedir

7. İngilizce Yeterlik Sınav Sonuç Belgesi: Kayıt tarihleri esnasında geçerlilik süresi dolmamış, başvuru koşullarında belirtilen belgelerden herhangi birisinin fotokopisi.

8. Türkçe Yeterlik Sınav Sonuç Belgesi: Yabancı Uyruklu adayların Türkçe yetkinliklerini gösteren TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınav sonucunu (en az C1) sunmaları zorunludur. Resmi dili Türkçe olan ülkelerin vatandaşları ile %100 Türkçe bir lisans programından mezun olan yabancı uyruklu adaylar bu koşuldan muaftır. Kayıt tarihleri esnasında geçerlik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

9.Referans Mektubu: En az iki adet referans mektubu. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir.

10.Niyet mektubu: Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.

11.Yabancı Uyruklu Adaylar için Ek Belgeler: Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların usule uygun onanmış fotokopisi. Başvuru esnasında pasaportun aslının ibraz edilmesi istenmektedir.

12.Ek Bilgiler: Varsa, adayın, başvurusunun olumlu değerlendirilmesinde yarar gördüğü ek bilgiler (adayın akademik veya kariyer geçmişine yönelik özel durumlar gibi).