Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet Yükümlülükleri

Mezuniyet Yükümlülükleri

DERS PLANI ÖZETİ

Ders Kategorisi

En az Kredi

Ders

Seçmeli Ders

52,5

7

HUK 890 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği ve Seminer

7,5

1

HUK 900 Kamu Hukuku Doktora Yeterlilik Sınavı

30

1

HUK 901 Kamu Hukuku Doktora Tez Önerisi

30

1

HUK 902 Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması I

30

1

HUK 903 Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması II

30

1

HUK 904 Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması III

30

1

HUK 905 Kamu Hukuku Doktora Tez Savunması

30

1

TOPLAM AKTS

240

DERS PLANI

Birinci Yarıyıl

İkinci Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

HUK ---

Seçmeli Ders I

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders I

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders II

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders II

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders III

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders III

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders IV

7,5

HUK 890

Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği ve Seminer

7,5

Dönem AKTS

30

Dönem AKTS

30

Üçüncü Yarıyıl

Dördüncü Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

HUK 900

Kamu Hukuku Doktora Yeterlilik Sınavı

30

HUK 901

Kamu Hukuku Doktora Tez Önerisi

30

Dönem AKTS

30

Dönem AKTS

30

Beşinci Yarıyıl

Altıncı Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

HUK 902

Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması I

30

HUK 903

Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması II

30

Dönem AKTS

30

Dönem AKTS

30

Yedinci Yarıyıl

Sekizinci Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

HUK 904

Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması III

30

HUK 905

Kamu Hukuku Doktora Tez Savunması

30

Dönem AKTS

30

Dönem AKTS

30

Toplam AKTS 240

*Eğitimleri süresince, danışman onayıyla Özel Hukuk Doktora Programı ders havuzundan her dönem 1 ders olmak üzere toplam 15 AKTS’lik ders alabilirler. 

**Doktora eğitimi süresince hakemli ve ulusal/uluslararası endeksli dergilerde taranmış en az 2 makaleyi (tez konusundan farklı olmak şartıyla) tez savunmasından önce yayımlamak zorundadır.

*** Yüksek lisans dersleri mezuniyet yükümlülüğüne sayılmaz.