Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet Yükümlülükleri

Mezuniyet Yükümlülükleri

 

Ders Planı Özet
Ders Kategorisi En Az Kredi Ders
Seçmeli Ders 52,5 7
HUK 890 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği ve Seminer 7,5 1
HUK 900 Kamu Hukuku Doktora Yeterlik Sınavı 30 1
HUK 901 Kamu Hukuku Doktora Tez Önerisi 30 1
HUK 902 Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması I 30 1
HUK 903 Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması II 30 1
HUK 904 Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması III 30 1
HUK 905 Kamu Hukuku Doktora Tez Savunması 30 1
TOPLAM AKTS 240              

 

Ders Planı
Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı AKTS Ders Kodu Dersin Adı AKTS
HUK__ Seçmeli Ders I 7,5 HUK__ Seçmeli Ders V 7,5
HUK__ Seçmeli Ders II 7,5 HUK__ Seçmeli Ders VI 7,5
HUK__ Seçmeli Ders III 7,5 HUK__ Seçmeli Ders VII 7,5
HUK__ Seçmeli Ders IV 7,5 HUK 890 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği ve Seminer 7,5
Dönem AKTS 30 Dönem AKTS 30
Üçüncü Yarıyıl Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı AKTS Ders Kodu Dersin Adı AKTS
HUK 900 Kamu Hukuku Doktora Yeterlik Sınavı 30 HUK 901 Kamu Hukuku Doktora Tez Önerisi 30
Dönem AKTS 30 Dönem AKTS 30
Beşinci Yarıyıl Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı AKTS Ders Kodu Dersin Adı AKTS
HUK 902 Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması I 30 HUK 903 Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması II 30
Dönem AKTS 30 Dönem AKTS 30
Yedinci Yarıyıl Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı AKTS Ders Kodu Dersin Adı AKTS
HUK 904 Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması III 30 HUK 905 Kamu Hukuku Doktora Tez Savunması 30
Dönem AKTS 30 Dönem AKTS 3*
TOPLAM AKTS 240

*Doktora öğrencileri, eğitimleri süresince diğer lisansüstü hukuk programları tarafından açılan ancak program seçmeli ders havuzunda yer almayan derslerden bir dönemde en fazla 2 ders olmak üzere toplamda 30 AKTS değerinde ders alabilirler. Bu derslerden her dönem en fazla 1 tanesi olmak üzere, toplamda 15 AKTS değerinde ders Hukuk Bilim Dalı bünyesinde yer alan diğer anabilim dallarından olabilir.

**Doktora eğitimi süresince hakemli ve ulusal/uluslararası endeksli dergilerde taranmış en az 2 makaleyi tez savunmasından önce yayımlamak zorundadır.

***HUK 890 dersi her iki dönemde de açılmaktadır.