Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet Yükümlülükleri

Mezuniyet Yükümlülükleri

 

Ders Planı Özet
Ders KategorisiEn Az KrediDers
Seçmeli Ders52,57
HUK 890 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği ve Seminer7,51
HUK 900 Kamu Hukuku Doktora Tez Önerisi301
HUK 901 Kamu Hukuku Doktora Tez Önerisi301
HUK 902 Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması I301
HUK 903 Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması II301
HUK 904 Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması III301
HUK 905 Kamu Hukuku Doktora Tez Savunması301
TOPLAM AKTS240              

 

Ders Planı
Birinci Yarıyılİkinci Yarıyıl
Ders KoduDersin AdıAKTSDers KoduDersin AdıAKTS
HUK__Seçmeli Ders I7,5HUK__Seçmeli Ders V7,5
HUK__Seçmeli Ders II7,5HUK__Seçmeli Ders VI7,5
HUK__Seçmeli Ders III7,5HUK__Seçmeli Ders VII7,5
HUK__Seçmeli Ders IV7,5HUK 890Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği ve Seminer7,5
Dönem AKTS30Dönem AKTS30
Üçüncü YarıyılDördüncü Yarıyıl
Ders KoduDersin AdıAKTSDers KoduDersin AdıAKTS
HUK 900Kamu Hukuku Doktora Yeterlik Sınavı30HUK 901Kamu Hukuku Doktora Tez Önerisi30
Dönem AKTS30Dönem AKTS30
Beşinci YarıyılAltıncı Yarıyıl
Ders KoduDersin AdıAKTSDers KoduDersin AdıAKTS
HUK 902Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması I30HUK 903Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması II30
Dönem AKTS30Dönem AKTS30
Yedinci YarıyılSekizinci Yarıyıl
Ders KoduDersin AdıAKTSDers KoduDersin AdıAKTS
HUK 904Kamu Hukuku Doktora Tez Çalışması III30HUK 905Kamu Hukuku Doktora Tez Savunması30
Dönem AKTS30Dönem AKTS3*
TOPLAM AKTS 240

*Eğitimleri süresince, danışman onayıyla Özel Hukuk Doktora Programı ders havuzundan her dönem 1 ders olmak üzere toplam 15 AKTS’lik ders alabilirler. 
**Doktora eğitimi süresince hakemli ve ulusal/uluslararası endeksli dergilerde taranmış en az 2 makaleyi (tez konusundan farklı olmak şartıyla) tez savunmasından önce yayımlamak zorundadır.
***Yüksek lisans dersleri mezuniyet yükümlülüğüne sayılmaz.
****HUK 890 dersi her iki dönemde de açılmaktadır.