Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

İkinci Yabancı Dil Dersleri

İkinci Yabancı Dil Dersleri

İkinci Yabancı Dil Dersleri, Otel Yöneticiliği Lisans programı mezuniyet yükümlülükleri arasında “Seçmeli Dersler (İkinci Yabancı Dil)” alanında yer alır. 

Öğrenciler; Almanca, Çince, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden, birbirini takip eden en az 4 dersi (toplam 20 krediyi) alarak tamamlamak zorundadırlar. 

Bir dilde birbirini takip eden 4 dersi tamamlayan öğrenci, isterse, aynı dilin devamı olan veya farklı dillerdeki dersleri de “Seçmeli Dersler (İkinci Yabancı Dil)” mezuniyet yükümlülüğüne saydırmak üzere fazladan alabilirler.  Fazladan alınan dersler, öğrencinin not  ortalamasına katılır.

İkinci Yabancı Dil Derslerine Kayıtlar

Öğrenci Hizmetleri, Otel Yöneticiliği Lisans programına yeni kayıt yaptırarak İngilizce Dil Öğretim Okulu’na veya doğrudan Otel Yöneticiliği Lisans Programı’na başlayacak olan tüm öğrencilerin uyruk, Üniversiteye giriş tipi ve mezun olduğu liseye dair bilgilerini Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna iletir.

Öğrencinin ikinci yabancı dil derslerinden hangilerini alabileceğine öğrencinin uyruk, Üniversiteye giriş tipi ve mezun olduğu lise gibi bilgileri doğrultusunda Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü karar verir. Öğrenci Hizmetleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü onayıyla iletilen bilgiler doğrultusunda gerekli tanımlamaları Öğrenci Bilgi Sisteminde yapar.

Öğrenciler, ikinci yabancı dil ders kayıtlarını, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kendileri için uygun gördüğü dil dersleri arasından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden seçerek kendileri yaparlar.

İkinci yabancı dil derslerine ilk defa kayıt yaptıran öğrenci, dilerse, ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar, kaydını yaptırdığı dil dersinden Öğrenci Bilgi Sisteminde kendisine açık olan opsiyonlar arasında yer alan ve kotası uygun olan diğer bir dil dersine geçiş yapabilir.

İkinci yabancı dil derslerinin ilkini almış bir öğrenci, bu dersten aldığı not lisans yönetmeliği ders tekrarı koşullarını sağladığı sürece, dil seçimini, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kendileri için uygun gördüğü dil dersleri arasında bulunan başka bir dil dersi ile değiştirebilir. Öğrencinin geçtiği II. Yabancı Dil grubundaki başlangıç dersi, daha önce aldığı başlangıç dersinin tekrarı olarak değerlendirilir. Daha önce alınan ders not ortalamasına katılmaz.