Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özel Hukuk Doktora Programı Hakkında

Bilgi çağını yaşadığımız bu dönemde lisans eğitiminin yeterli gelmediği ve öğrencilerin, teknolojinin ve bilginin hızına yetişebilmek için kendilerini geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitimleri tercih ettikleri gerçeği ortadadır. Gelişmelere bağlı olarak yeni sorunlar ve hukuk alanında da sürekli yenilikler ve ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Doktora eğitiminin, lisans ve yüksek lisans eğitiminden sonra öğrencilere çalışmak istedikleri alanda uzmanlık kazandırdığı, hukuki sorunları derinlemesine düşünüp yeni çözümler üretebilmeleri amacıyla daha donanımlı hale getirdiği açıktır. İşte doktora programımızda da hukuki problemlerin saptanması ve dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak, öğrencilerin çözüm önerileri getirecek yeteneğe kavuşması hedeflenmektedir. Bu nedenle, öğrencilere yeni bakış açılarının verilmesi amacıyla medeni hukuk, şirketler hukuku, ticari tahkim, fikri mülkiyet hukuku, maden hukuku, uluslararası taşıma, uluslararası ticaret hukuku konularını kapsayan geniş bir yelpazede ders seçenekleri sunulması planlanmıştır.

Amacı

Hukuk fakültesi yüksek lisans mezunları, avukatlar ve akademik hayatlarına devam etmek isteyenlere açık olan “Özel Hukuk Doktora Programı”, hem hukuk teorisini öğretmeyi hem de uygulamada başarılı olmak isteyen adaylar için gereken pratik bilgileri vermeyi amaçlar. Programın odak noktası, öğrencilere ileri düzeyde hukuk eğitimi vermektir.Bunun için özel hukuk alanında hukuki sorunlar hakkında bilimsel araştırma yapma, muhakeme yeteneğini kullanma, yabancı hukuk ile karşılaştırmalar yapma, hukuki düzenlemeleri amaca uygun ve menfaatler dengesini gözetir şekilde yorumlama yeterliliğine sahip donanımlı hukukçular yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin, ilk iki yarıyılda derslerini tamamlamaları ve ikinci yıldan itibaren tezlerini tamamlayarak bir jüri önünde savunmaları beklenmektedir.