Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Bilimsel Hazırlık

Bilimsel Hazırlık

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

 

Zorunlu Dersler

PSY 100

Genel Psikoloji 

PSY 103

İstatistik I 

PSY 104

İstatistik II 

PSY 201

Bilişsel Psikoloji

PSY 203

Gelişim Psikolojisi I 

PSY 205

Sosyal Psikoloji I 

PSY 207

Araştırma Yöntemleri I

Seçmeli Dersler (En az ders tamamlanmalı)

PSY 204

Gelişim Psikolojisi II

PSY 206

Sosyal Psikoloji II

PSY 202

Öğrenme Psikolojisi

PSY 301

Kişilik Kuramları ve Bireysel Farklılıklar

PSY 303

Yetişkin Psikopatolojisi

PSY 401

Klinik Psikoloji

PSY 305

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Eğitim dili İngilizcedir.

Dersler hafta içi 08:40 ile 18:30 saatleri arasında planlanmaktadır.

Bilimsel Hazırlık Programı’nda burs verilmemektedir.

Lisans derecesini psikolojiden farklı alanlarda almış olanlara, eksikliklerini gidermek amacıyla almaları gereken dersler belirtilerek ilgili EYK kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Bilimsel hazırlık programı kapsamında alması gereken dersleri en az C notu ile süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin, izleyen dönemden itibaren ilgili EYK kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süre kısıtlamasına dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.