Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Bilimsel Hazırlık

Bilimsel Hazırlık

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Bilimsel Hazırlık Programı Kapsamında Alınabilecek Dersler:

 • PSY 100 Genel Psikoloji
  PSY 101 Psikolojiye Giriş I
  PSY 102 Psikolojiye Giriş II
  PSY 103 Psikoloji için İstatistik I
  PSY 104 Psikoloji için İstatistik II
  PSY 105 Davranışsal Biyoloji
  PSY 201 Bilişsel Psikoloji
  PSY 202 Öğrenme Psikolojisi
  PSY 203 Gelişim Psikolojisi I
  PSY 204 Gelişim Psikolojisi II
  PSY 205 Sosyal Psikoloji I
  PSY 206 Sosyal Psikoloji II
  PSY 207 Araştırma Yöntemleri I
  PSY 208 Araştırma Yöntemleri II
  PSY 301 Kişilik Kuramları ve Bireysel Farklılıklar
  PSY 302 Biyopsikoloji
  PSY 303 Yetişkin Psikopatalojisi
  PSY 304 Çocuk Psikopatalojisi
  PSY 305 İş ve Örgüt Psikolojisi
  PSY 313 Motivasyon ve Öz-Düzenleme
  PSY 314 İnsan Belleği
  PSY 315 Bağlanma ve İlişkiler
  PSY 317 Karmaşık Biliş
  PSY 321 Psikolojide Niteliksel Yöntemler
  PSY 322 Bilişsel Gelişim
  PSY 323 Erken Çocukluk Eğitiminde Psikoloji
  PSY 329 Psikolojide Programlama I
  PSY 401 Klinik Psikoloji
  PSY 402 Psikolojide Etik Konular
  PSY 404 Klinik Değerlendirme ve Görüşme Tekniklerine Giriş
  PSY 405 Kamu Sağlığı ve Egzersiz Psikolojisi
  PSY 406 Psikoterapi Sistemleri
  PSY 408 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi
  PSY 411 Psikoloji Tarihi ve Felsefesi
  PSY 413 Adli Psikoloji
  PSY 414 Spor Psikolojisi
  PSY 415 Kültürlerarası Psikoloji
  PSY 416 Sosyal ve Kişilik Gelişimi
  PSY 417 Benlik ve Kimlik
  PSY 419 Dil Psikolojisi
  PSY 420 İş ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular
  PSY 421 İnsan Cinselliği
  PSY 424 Birey, Aile ve Kültürel Çeşitlilik
  PSY 425 Örgütsel Psikolojide Eğitim ve Gelişim
  PSY 428 Bilinç ve Biliş
  PSY 430 İlişkiler ve Aileler                    
  PSY 432 Tutum ve İkna

 

Eğitim dili İngilizcedir.

Lisans derecesini psikolojiden farklı alanlarda almış olanlara, eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programında öğrencinin alması gereken dersler ve kaç dönemde tamamlanması gerektiği Program koordinatörleri ve Bölüm Başkanlığının önerisine göre belirlenir ve EYK ile karara bağlanır.

Yüksek lisans programına başlamadan önce Bilimsel Hazırlık kapsamında alınması tavsiye edilen derslerin tamamlanması gerekmektedir.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süre kısıtlamasına dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Bilimsel hazırlık kapsamında tamamlanması önerilen kredi sayısı en az 24, en çok 36 kredidir.

Bilimsel hazırlık programı kapsamında alması gereken dersleri en az C notu ile süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin, izleyen dönemden itibaren ilgili EYK kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Dersler hafta içi 08:40 ile 18:30 saatleri arasında planlanmaktadır.

Bilimsel hazırlık programında kredi başına ücret ödenir. Bu ücret, dışarıdan ders alan özel öğrencilere uygulanan kredi ücretinin yarısı (50%’si) olarak belirlenir.

Bilimsel hazırlık programını tamamlayan öğrenci, yüksek lisans programına geçtiği dönem itibariyle program ücretini ödemeye başlar.

Bilimsel hazırlık programı için burs imkanı bulunmamaktadır.