Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Program Hakkında

Program Hakkında

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Programı ilk öğrencilerini Eylül 2009'da kabul etti.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği, dijital sistemlerden finansal teknolojilere, güç ve enerji sistemlerinden haberleşme mühendisliğine kadar çok çeşitli sektörlerin yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bölümümüzün eğitim ve mükemmelliğe kendini adamış birinci sınıf , öğrencilerimize devre tasarımı, dijital sistemler, sinyal işleme, optik, mikrodalga, yenilenebilir enerji ve haberleşme gibi konuları keşfederken rehberlik etmektedir.

Öğrencilerimiz, öğrenci-öğretim üyesi işbirliğini destekleyecek şekilde tasarlanmış araştırma ve eğitim laboratuvarlarını kullanarak, kazandıkları teorik bilgi ve pratik becerilerle sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek sistemleri kurma, uygulama ve test etme olanağı sağlayan bir mühendislik kültürü içinde takım çalışmasına ve disiplinler arası çalışmaya yatkın bireyler olarak eğitilirler.

Matematik, fizik, yazılım ve zorunlu elektrik-elektronik mühendisliği derslerinde sağlam bir temel sağlamak üzere tasarlanan , öğrencilere seçmeli dersler aracılığıyla günümüzün yüksek teknoloji alanlarında uzmanlıklarını derinleştirme ve ileri sistem ve uygulamaları keşfetme esnekliği sağlamaktadır.

Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları, dünya çapında insanların sağlığını, güvenliğini ve yaşam kalitesini artıran, hayatlarını kolaylaştıran elektronik ürün ve cihazlara yönelik enerji verimliliği sağlayan çözümler geliştirebilirler. Ayrıca Özyeğin Üniversitesi'nin girişimci üniversite felsefesi doğrultusunda öğrencilerimiz, iş konularına ve sektör bilgisine hakim olarak teknoloji tabanlı yeni şirketler kurabilirler.

Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bologna standartlarına göre yapılandırılmıştır. Lisans programı, 2015 yılından bu yana Mühendislik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından eğitim akreditasyonuna sahiptir.

Eğitim Amaçlarımız 

Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunlarımız, eğitimleri sonucunda kazandıkları bilgi, beceri ve davranışlarla,

- ulusal veya uluslararası şirketlerde ve diğer kurumlarda elektrik - elektronik mühendisi, araştırmacı veya yönetici olarak görev alabilecek,

- yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerde elektrik - elektronik mühendisliği veya ilgili disiplinlerde yüksek lisans veya doktora programlarına devam edebilecek, ileride bir yükseköğretim kurumunda akademisyen olabilecek

- elektrik - elektronik mühendisliği veya ilgili alanlara ait yeni teknolojiler içeren ürünler geliştirebilecek, teknoloji tabanlı yeni şirketler kurabileceklerdir.

Öğrenim Çıktıları ve Yeterlilikler

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler:

 1. Türkçe ve İngilizce etkin iletişim kurar, rapor yazar, anlar ve sunum yapar.
 2. Bireysel olarak ve disiplinler içi ve disiplinler arası takımlar halinde çalışır.
 3. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kabul eder ve bilgiye erişerek ve yeni gelişmeleri takip ederek sürekli olarak kendini yeniler.
 4. Proje yönetimi, risk yönetimi, değişim yönetimi, yenilikçilik, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında bilgi sahibi olur.
 5. Etik sorumluluğun bilincinde olur ve etik davranış sergiler.
 6. Sektörler hakkında bilgi sahibi olur, bir iş planını destekleyen bir iş modeli oluşturur ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 7. Çağın mühendislik problemlerinin, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerinin ve mühendislik çözümlerinin hukuki sonuçlarının farkındadır.
 8. Mesleki sorumluluklarının ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartların farkındadır.
 9. Güncel mühendislik uygulamaları ve bilgisayar programlama bilgisine sahip olur.
 10. Uygun analiz yöntemlerini seçerek ve uygun modelleme yöntemlerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözer.
 11. Mühendislik uygulamalarındaki karmaşık sorunları analiz etmek ve çözmek için bilişim teknolojileri de dahil olmak üzere modern teknikler ve araçlar geliştirir, seçer ve kullanır.
 12. Karmaşık mühendislik problemlerini veya araştırma konularını incelemek için deneyler tasar ve yürütür, veri toplar ve verileri analiz ederek sonuçları yorumlar.
 13. Modern tasarım araçlarını kullanarak gerçekçi kısıtlamalar ve koşullar içinde istenen ihtiyaçları karşılamak için karmaşık bir sistem, süreç, cihaz veya ürün tasarlar.
 14. Diferansiyel hesap, integral hesabı, diferansiyel denklemler, lineer cebir, karmaşık değişkenler, ayrık matematik, olasılık, istatistik ve fizik bilgisine sahip olur.
 15. Devre tasarımı, dijital sistemler, elektronik, elektromanyetik, sinyal işleme ve haberleşmeyi kapsayan elektrik ve elektronik mühendisliği alanında geniş bilgiye sahip olur.
 16. Elektrik ve elektronik mühendisliğinin sinyal işleme ve haberleşme, analog elektronik ve cihazlar, güç ve enerji sistemleri veya sayısal sistemler ve yazılım alanlarından birinde derinlemesine bilgi sahibi olur.