Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mutfak Dersleri Kayıt Koşulları

Mutfak Dersleri Kayıt Koşulları

Uygulamalı Yiyecek Üretimi Dersleri Ders Kayıtları ile İlgili Uygulamalar

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Lisans Programı öğrencilerinden “HMAN 211/203-Beslenme, Hijyen ve Yiyecek Güvenliği” dersini başarı ile geçmiş olanlar ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı öğrencilerinden “GARM 103-İş Güvenliği ve Hijyen” dersini başarı ile geçmiş olanlar ilk kez alacakları yiyecek üretimi dersine kayıt olabilmek için aşağıdaki sağlık testlerini yaptırmak zorundadır.

Test-1: Akciğer Filmi Raporu (PA AC Grafi; Verem Savaş Dispanserleri, Göğüs Hastalıkları Uzmanı veya Radyoloji Uzmanı tarafından değerlendirilmiş olacak)
Test-2:
Hepatit A Testi (Eliza Testi)

Sağlık testlerinin geçerli sayılabilmesi için; bu testler ile ilgili alınacak raporların kayıt döneminden en erken bir ay, en geç 15 gün önce alınarak Üniversite Sağlık Merkezi’ne elden teslim edilmesi gerekir.

Takip eden dönemlerde yukarıda istenen testlerle ilgili alanlarda sağlık sorunları geliştiren öğrencilerin, durumlarını belgeleriyle birlikte üniversite hekimine beyan etmeleri zorunludur.

Ayrıca, kusma, ishal, sarılık, yüksek ateş, boğaz ağrısı ve göz akıntısı belirtileri gösteren öğrenciler ile Salmonella Typhi, Shigella spp., Escherichia coli, Hepatit A ve Norovirus teşhisi konulmuş öğrencilerin rahatsızlıkları süresince, sınıf arkadaşlarına ve kullacakları gıda malzemelerine ve mutfak ekipmanına patojen bulaştırmaması amacıyla, ve en az 3 gün ilgili uygulamalı yiyecek üretimi derslerine girmelerine izin verilmez. Dersi veren öğretim elemanı yukarıda sayılan belirtileri gösteren veya vücudunda iltihaplı yara bulunduğunu gördüğü öğrencileri derslere almaz ve üniversite hekimine yönlendirir. Öğrencilerin derslere devamına bu durumun ortaya çıkmasından en az 3 gün sonra ve ancak derslere katılmalarını engelleyen sağlık durumlarının ortadan kalktığına dair bir Sağlık Kurumundan alınmış sağlık raporunu Üniversite Sağlık Merkezine sunmaları halinde izin verilir.

Uygulamalı Yiyecek Üretimi Derslerine Kayıtlar

Bu derslere %90 devam zorunluluğu olduğu için öğrenciler ders kayıt tarihlerinden en erken bir ay, en geç 15 gün önce sağlık testlerini yaptırmalı ve derslerin başladığı ilk günden itibaren derslere katılmalıdır. Derslere % 90 devam zorunluluğu tüm öğrenciler için (ekle/bırak süresinde dersi ekleyen öğrenciler dahil) kayıt oldukları tarihe bakılmaksızın dersin ilk günü itibariyle uygulanır.

Test sonuçları üniversite doktoru tarafından değerlendirilecektir. Test sonuçları “pozitif - tedavi edilebilir” olarak çıkan öğrenciler test sonuçları “negatif” çıkana kadar yiyecek üretimi derslerine kayıt yaptıramayacaklardır.