Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırma Laboratuvarı

Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırma Laboratuvarı

Disiplinlerarası Çocuk Hakları Çalışmaları Araştırma Laboratuvarı, tüm Özyeğin Üniversite topluluğuna açık olmak üzere Hukuk Fakültesi bünyesinde, İsveç Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Enstitüsü (RWI) Türkiye Programı desteği ile Kasım 2019 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Laboratuvarın amacı, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin çocuk hakları yaklaşımının hayata geçirilerek, çocuk haklarının ana akımlaştırılmasında akademinin sorumluluğunu, eğitim/öğretim araştırma ve uygulamanın dönüştürülmesi yoluyla, yerine getirmesine katkıda bulunmaktır.

Laboratuvarın öncelikli çalışma alanı, çocukların korunması ile ilgili hak temelli olmayan uygulamaları dönüştürücü çalışmalar yürütme, çocuk dostu politika ve uygulamalara katkıda bulunmaktır. Bir başka odak noktası, hızlı kentleşmenin çocuklar ve hakları üzerindeki etkilerini incelemek olacaktır. Kentsel alanlar ve hızlı kentleşme, çocuk haklarını güvence altına almak için büyük bir potansiyel barındırmakta, ancak aynı zamanda bir yandan mevcut farklılıkları derinleştirirken, yeni güçlükler de yaratmaktadır. Bu çerçevede kentleşmenin çocuk haklarını etkileyen boyutlarını disiplinlerarası yaklaşımla kentsel, ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getiren çözüm odaklı yaklaşımla çalışmalar yürütmek hedeflenmektedir.

Laboratuvar’ın uzun erimli hedefi, Laboratuvarın kurumsal yapılanması tamamlandıktan sonra, Türkiye de ilk olarak çalışmaların yaşlılığı da içerecek biçimde Yaş Çalışmaları’na (Age Studies) dönüşmektir. Çalışmalar, İsveç Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Enstitüsü (RWI) Türkiye Programı ve Research World İstanbul tarafından desteklenmektedir.

Laboratuvarın 2019 yılında iki çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışmalardan ilki Çocuk Hakları Akademik Ağı’nın kurulmasına öncülük etmek üzere, Üniversitelerin çocuklarla ilgili merkezleri ve çocuk konusunda çalışan akademisyenlerin arasında eğitim/öğretim, araştırma ve uygulama alanında işbirliği yapmak üzere Ağ oluşturma atölyesidir. 29 Kasım 2019 tarihinde AnkaraÜniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi,Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, Bilkent Üniversitesi Uluslararası Çocuk Merkezi, Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi ve Özyeğin Üniversitesi Disiplinlerarası Çocuk Hakları Çalışmaları Araştırma Laboratuvarı temsilcilerinin katılımı ile yapılan atölyede Akademide Çocuk Hakları Ağı kurulmuş, ağın genel faaliyetleri ve 2020 yılı faaliyetleri belirlenmiştir. Disiplinlerarası Çocuk Hakları Çalışmaları Araştırma Laboratuvarı Ağ’ın ilk sekreteryası görevini üstlenmiştir.

İkinci çalışma, Baro Çocuk Hakları Komisyon/Merkezlerinin katıldığı Çocuk Dostu Yargılamaya Doğru Atölyesi’ dir. Bu çalışma ileAvrupa Konseyi tarafından kabul edilen Çocuk Dostu Adalet Rehberi’nin ölçüt olarak kabul edildiği çocuk dostu yargılama perspektifinden, çocukları ilgilendiren veya etkileyen yasal süreçler ve yargılamada mevcut durumun mesleki olarak ortaya konması, bu konuda çözüm önerileri ve akademinin yargılama öncesi, sırası ve sonrasında çocuk dostu yargılamanın tam olarak hayata geçirilmesi için işbirliği imkanları aranması ve bir Forum oluşturulması amaçlanmıştır. Atölye, 6 Aralık 2019 tarihinde düzenlediğimiz Türkiye Barolar Birliği, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kırklareli, Konya, İstanbul, İzmir, Trabzon Baroları Çocuk Hakları Komisyonlarının katılımı gerçekleştirilmiştir. Atölye sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu akademinin barolara yapacağı katkı belirlenecektir.

Çoçuk Laboratuvarı ana sayfası için tıklayınız.