Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırma Laboratuvarı

Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırma Laboratuvarı

Disiplinlerarasi Çocuk Hakları Laboratuvarı

2019 yılında faaliyete başlayan Laboratuvar’ın kuruluş amacı çocuk, çocuk hakları ve çocuk haklarının korunması alanında disiplinlerarası çalışmalar yürütmek, ortak araştırma ve deneysel çalışmalarda işbirliği zemini yaratmak, bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere mesleki ve araştırmalara katılmak için katkıda bulunmaktır.
Çalışma yelpazesi, koruma, eğitim, ceza adalet sistemi ve çocuk işçiliği gibi geleneksel çocuk çalışma konularının ötesinde, tarım, insani yardım, iklim değişikliği gibi yaşam hakkıyla ilişkili konuları kapsamaktadır. Çalışmalarda, insan haklarına dair standart ve ilkeleri hem bir işbirliği aracı hem de bir işbirliği amacı olarak dahil edip, tüm politika ve programların tasarlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalara insan haklarını içermesini sağlayarak çocuk haklarının tüm bu faaliyetlerde ana akımlaştırılmasına dayanan bir çalışma yöntemi olan hak temelli yaklaşım (Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Genel Yorum No. 13) esas alınmaktadır.
Düzenli çalışmaları arasında deneysel bir çalışma olarak, Buzdağının Altı: İnsan Eksenli Bütünsel Yaklaşımlı Kurgusal Dava, Bütünsel Yaklaşımlı Vaka Analizleri, Disiplinlerarası Çocuk Hakları Dersleri bulunmaktadır.

Laboratuvar çalışmaları ve anasayfa için tıklayınız.

https://labs.ozyegin.edu.tr/cocukhaklaricalismalari/