Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Dersler

Dersler

Zorunlu Dersler
MGMT 902 – Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Araştırma probleminin belirlenmesi ve tanımlanması için gereken akademik beceriyi vermek, tanımlanan problemi çözmek için gereken theoriyi ve metodolojiyi oluşturmak ve uygulamak
MGMT 960 – Seminer
Doktora adaylarının makale değerlendirme ve tartışma konusunda deneyim kazanabilmesi için fırsat sunmak.

Genel İşletme Seçmeli Dersler
MGMT 901 - Olasılık Kuramı ve İstatistik
To provide an in-depth introduction to probability and statistical inference.
MGMT 903 - İleri Yönetim Ekomomisi
Firmaların ve tüketici davranışlarının anlaşılmasını sağlamak

Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersler
OPM 901 - Doğrusal Programlama ve Uzantıları
To introduce fundamentals of the theory of linear optimization and its extensions for modeling and solving complicated and large-scale problems.
OPM 902 - Rassal Süreçler
To familiarize students with advanced stochastic optimization models.
OPM 904 - Tam Sayılı ve Kombinatoryal Optimizasyon
To introduce both the practice and the theory of integer programming
OPM 905 - Sistem Simülasyonu
Introduction to simulation models and simulation studies
OPM 906 - Üretim Operasyonları Yönetimi
To introduce the fundamental and widely used models of production and inventory management.
OPM 907 -  Hizmet Operasyonları Yönetimi
Hizmet operasyonları alanındaki teori ve uygulamaları tanıtmak.
OPM 908 - Tedarik Zinciri Yönetimi
To introduce the role and function of supply chain management and techniques used in effectively managing the supply chains in various industries
OPM 914 - Gelir Eniyilemesi
Öğrencilerin gelir yönetimi kavramlarını araştırmalarında kullanmaları veya bu dinamik alanda araştırmalar yapmaları için gerekli temel bilgi ve teknikleri öğrencilere sunmak.
MKTG 901 - Pazarlamada Ekonometrik Modelleme
To quantify the relation between marketing mix variables and performance metrics.
MKTG 902 - Deneysel Tasarım ve Uygulama
Öğrencileri, sosyal bilimler ve davranış bilimlerinde yaygın olarak kullanılan araştırma tasarımları ve uygulamalı veri analizi teknikleri ile tanıştırmak.
MKTG 903 - Yönetimsel Pazarlama Kuramı
To introduces PhD students to the most important substantive problems marketing researchers analyze, to review seminal papers in these areas and to helps students define their own research area.
MKTG 904 - Tüketici Davranışları
To provide a theoretical foundation for understanding how individuals process information and to suggest how theoretical notions might be tested experimentally.
MKTG 910 - Pazarlama Stratejisi
To provide a foundation for research in strategic management and for using core strategic management concepts in adjacent research fields.
MKTG 913 - Pazarlamada Seçme Konular
Öğrencileri pazarlama alanında kullanılan nitel araştırma teknikleri ile tanıştırmak ve bu teknikleri kendi araştırma alanlarında uygulamalarına yardımcı olmak.
MKTG 914 - Pazarlamada Nitel Araştırma Teknikleri
Öğrencileri, tüketici araştırmaları ve pazarlama alanlarında yaygın olarak kullanılan nitel araştırma teknikleri ile tanıştırmak ve bu teknikleri kendi araştırma alanlarında uygulamalarına yardımcı olmak.
MKTG 916 - Uygulamalı Pazarlama Modelleri
Pazarlama bilim adamları ve modelleyiciler için bilimsel, uygulamalı hesaplama temeli sağlamak.
MGMT 906 - Strateji
To provide a foundation for research in strategic management and for using core strategic management concepts in adjacent research fields.
MGMT 907 - Yönetim Kuramı
To acquire an overview of management theory and an insight into the relationships between its basic ideas by becoming familiar with classic contributions in management theory.
MGMT 908 - Örgüt Kuramı
To introduce fundamental questions and theories in the area of organization theory and to help develop own research questions.
MGMT 909 - Örgütsel Davranış
This course provides an academic foundation for research in organizational behavior. Students will develop the analytical skills necessary to critically evaluate and integrate their work in the field of organizational behavior.
MGMT 913 - Yönetimde Seçme Konular
To improve practical skills of how to do good research in management.
MGMT 914 - Sosyal Girişimcilik, Sosyal İnovasyon ve Sosyal Değişim için İnovasyon
Vaka çalışmaları, saha ziyaretleri ve konuk öğretim görevlileri aracılığıyla sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon ve sosyal değişim için inovasyon konularına dair öngörüler sunmak.
MGMT 919 - Uluslararası İşletme ve Strateji
Bu dersin temel amacı öğrencileri uluslararası işletme ve strateji alanındaki temel teoriler, görgül uygulamalar ve hem teorik hem görgül tartışmalar konusunda bilgi sahibi yapmaktır.
FIN 901 - Kurumsal Finans
To prepare doctoral students for research in corporate finance.
FIN 902 - Finansal Ekonometri
To introduce the necessary econometric models and tools to understand the financial markets’ price movements and volatility, test models of how financial markets operate and how financial prices are determined.
FIN 907 - Varlık Değerleme
To arm the learner with the theoretical and empirical tools that she/he can use to conduct high quality asset pricing research.
FIN 909 - Finansal Kurumlar ve Bankalar
To provide the toolkit needed to deal with theoretical and empirical aspects of banking research.
FIN 913 - Finansta Seçme Konular
To get the students acquainted with the Portfolio and Asset Pricing theories and provide them with knowledge and skills to read, discuss, and present academic papers on hedge funds.
FIN 914 - Finansal Araştırmalar
To get acquainted with the fundamental theories of Asset Pricing and gain the basic knowledge that is needed to read, discuss, and present academic papers.

Serbest Seçmeli Dersler
MGMT 905 - Araştırma Paradigması
To equip PhD students with the basic tenets of scholarly research activities.
MGMT 911 – Ekonometri
A solid understanding of statistics at the graduate level is required. It is assumed that the students know what a random variable is and have run a regression.
ECON 908 - Makroekonomik Politika Analizi
To expose students to a graduate level treatment of macroeconomics with an applied emphasis on policymaking, using the state of the art techniques and computational procedures.