Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları

 

Zorunlu Dersler:

Uzmanlık alanlarına bakılmaksızın, bütün öğrencilerimiz, önce ekonomi, istatistik, sosyal bilimler ve araştırma yöntemleri gibi entellektüel bilgi birikimlerini arttıracak temel dersler alırlar.

Genel İşletme Seçmeli Dersler:

İşletme geçmişi olmayan öğrenciler, işletmenin farklı alanlarına dair bir temel kazanmak için, strateji, örgütsel davranış, finans, pazarlama ve operasyon gibi dersler de alırlar.

Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersler:

Her bir alan, öğrencilerin kendi araştırma ilgi alanlarına göre alması gereken temel ve seçmeli dersleri belirler. Temel dersler, genellikle seçilen alanın kuramsal temellerini ve bu alanla ilişkili analitik araçları ve yöntemleri içerir.

Serbest Seçmeli Dersler:

Bağımsız Araştırma Dersleri:

Öğrenciler, ikinci yıllarında, kendi çalışma alanlarına katkı sunmak için bir araştırma makalesi üzerinde çalışmaya başlar. Bu makale, bir inceleme çalışması (survey paper), kavramsal bir makale veya öğrencinin danışmanı tarafından ya da başka bir öğretim üyesi tarafından yürütülmüş önceki bir çalışmanın uzantısı olabilir.

Doktora Yeterlilik Çalışması:

Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilgili Enstitü Yönetim Kurul kararıyla doktora programı ile ilişiği kesilir.

Doktora Tez Önerisi:

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, Enstitü Yönetim Kurul kararının ilgili karar tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Doktora Tez Çalışması I-II-III:

Tez önerileri onaylanan öğrenciler, bağımsız araştırma becerilerini daha da geliştirmek için doktora danışmanlarının denetimi ve rehberliğinde araştırmaları üzerinde çalışmaya devam ederler. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, biri Ocak-Haziran ayları diğeri Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda en az iki kere toplanır. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi tutanağının sunulmuş olması gerekir.

Doktora Tez Savunması:

Öğrenci, tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşan savunma bir jürisi karşısında, tez savunmasını yapar.

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü Yönetim Kurul kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci ise en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurul kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.