Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Akademik Program

Akademik Program

İşletme Enstitüsü Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği ilgili Enstitü Yönetim Kurul kararıyla kesilir.

Programın ilk iki yılı genel olarak derslerden oluşur ve bunu iki yılık tez çalışması izler. Ders çalışmaları sırasında öğrenciler eşzamanlı olarak, kendi ilgi alanları ve hedeflerine göre, öğretim üyeleri ile etkileşim içine girerek, araştırma faaliyetlerine katılabilir ve araştırma becerilerini geliştirmeye başlayabilir. Öğretim üyeleri, mentörlük veya danışmanlık modeli ile doktora öğrencilerimiz ile yakın bir işbirliği içinde çalışır.