Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

ÇAP ve YANDAL

ÇAP ve YANDAL

ÇAP 
ÇAP yapan öğrenciler, esas ana dallarındaki tüm derslere ve mezuniyet yükümlülüklerine ek olarak ÇAP yapacakları ikinci ana dal programının tüm zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlamakla yükümlüdürler.

Fakülteler arası ÇAP yapan öğrencilerin esas ana dallarındaki programlarında BUS 101 İşletmeye Giriş I (Karar Verme) dersi mevcut ise BUS 100 İşletmenin Temelleri ve BUS 190 İşletme Bilişimine Giriş derslerinden muaf tutulurlar. BUS 101 dersi esas ana dal programlarında bulunmayan öğrenciler ise BUS 100 ve BUS 190 derslerini tamamlarlar.

İşletme Fakültesi Programları arasında ÇAP yapan öğrencilere BUS 101 İşletmeye Giriş I (Karar Verme) dersi için esas ana dalında belirtilen intibak kuralları uygulanacaktır. ÇAP yaptığı programda ise ÇAP yaptığı 2. ana dal programının intibak kuralları uygulanacaktır.

ÇAP yapan öğrencilerin esas ana dal programlarında yer alan staj yükümlülüklerini tamamlamaları yeterlidir; ikinci ana dal için ayrıca staj yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

ÇAP yapan öğrencilerin ikinci ana daldan mezun olabilmeleri için toplam kredilerinin en az 306 (240+66) olması gerekir. Esas ana dal yükümlülüklerini ve ÇAP yaptığı programın tüm yükümlülüklerini tamamladıktan sonra toplam kredisi 306’nın altında kalan öğrenciler kredi açıklarını:

  • İşletme Programında ÇAP yapıyorlar ise “Program İçi” seçmeli dersler veya “Özelleşilen Alan” seçmeli dersler havuzundan tamamlarlar.
  • IBUS programı ile ÇAP yapan İşletme Fakültesi Lisans öğrencileri, ana dallarında almaları gerekiyorsa, MGMT 402 ve SEC 402 kodlu dersleri alırlar. Bu derslerin sırasıyla, IBUS 402 ve IBUS 404 kodlu derslere eş değer sayılmasına ve öğrencilerin IBUS programındaki bu derslerden muaf tutulurlar.
  • İşletme Fakültesi Lisans programlarından herhangi biri ile ÇAP yapan ve esas anadalı IBUS programı olan öğrenciler, IBUS 402 ve IBUS 404 kodlu dersleri alırlar. Bu dersler sırasıyla MGMT 402 ve SEC 402 derslerine eş değer sayılır ve öğrencilerin ÇAP yaptıkları programda bu dersleri almaları gerekiyorsa, bu derslerden muaf tutulurlar. 

YAN DAL
Fakülteler arası YAN DAL yapan öğrencilerin esas ana dallarındaki programlarında BUS 101 İşletmeye Giriş I (Karar Verme) dersi mevcut ise BUS 100 İşletmenin Temelleri ve BUS 190 İşletme Bilişimine Giriş derslerinden muaf tutulurlar. BUS 101 dersi esas ana dal programlarında bulunmayan öğrenciler ise BUS 100 ve BUS 190 derslerini tamamlarlar.

İşletme Fakültesi Programları arasında YAN DAL yapan öğrenciler için BUS 101 İşletmeye Giriş I (Karar Verme) dersini alıp geçmiş olan öğrencilerde aşağıdaki şekilde intibak işlemi uygulanacaktır:

  • Esas ana dalı için esas ana dalında belirtilen intibak kuralları uygulanırken YAN DAL yaptığı programda ise YAN DAL yaptığı programının intibak kuralları uygulanacaktır.

Yan dal yapan öğrencilerin, yan dal programlarından mezun olabilmeleri için toplam kredilerinin en az 270 (240+30) olması gerekir. Esas ana dal yükümlülüklerini ve yan dal yaptığı İşletme Programın tüm yükümlülüklerini tamamladıktan sonra toplam kredisi 270’in altında kalan öğrenciler kredi açıklarını:

  • İşletme Programı “Program İçi” seçmeli dersler veya “Özelleşilen Alan” seçmeli dersler havuzundan tamamlarlar. 

Yan dal programlarına kabul edilen öğrenciler, yan dal programı için aşağıda belirlenen dersleri tamamlamakla yükümlüdür.

 

İşletme (BABUS) YAN DAL Programı Dersleri

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

Zorunlu Dersler

(Belirlenen derslerin hepsinin tamamlanması gerekir)

FIN 202

Finans

6

MGMT 202

Örgütler

6

OPER 202

Operasyon Yönetimi

6

MIS 311

Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş

6

MKTG 201

Pazarlama

6

Seçmeli Dersler

(Belirlenen derslerden en az 1 tanesinin tamamlanması gerekir)

BUS 201

İş Kararı Modelleme

6

BUS 301

İş Analitiği

6

Seçmeli Dersler

(Belirlenen derslerden en az 1 tanesinin tamamlanması gerekir)

Seçmeli Ders I

FIN, MGMT, MIS, MKTG veya OPER Program İçi Seçmeli (Progam Elective) derslerinden birisi

6

     

  ÇAP ve YAN DAL süreçleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız