Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Özelleşilen Alanlar

Özelleşilen Alanlar

İşletme’de özelleşilen alanlar, öğrencilerin belirli bir işlevsel alanda bilgi ve beceri kazanarak daha fazla odaklanmış bir kariyere hazırlanmalarına yardımcı olur. Özyeğin Üniversitesi İşletme Lisans Programı, öğrencilere aşağıdaki özelleşilen alanları sunar:

150 AKTS ve üzeri krediye sahip öğrenciler özelleşilen alan beyan etme hakkına sahiptir ve öğrencilerin 3 adet Program-içi/Alan seçmeli dersi almaları gerekir.

Ancak özelleşilen alan seçmek zorunlu değildir. Herhangi bir alan seçimi yapmayan öğrencilerin Genel İşletme olarak programa devam edecekleri varsayılır ve aşağıdaki BABUS Program-içi/Alan seçmeli ders listesinden seçecekleri herhangi bir ders mezuniyet yükümlülüklerine sayılacaktır (toplam 18 AKTS). Özelleşilen alan bilgisi öğrencilerin resmi not döküm belgelerinde ve diploma eklerinde yer alır.

Açıklamalar:

  • Özelleşilen alan bildirimleri her Güz ve Bahar döneminde ilan edilen tarihlerde yapılır.
  • Öğrenciler, istedikleri takdirde beyan ettikleri özelleşilen alan seçimlerini ilerki dönemlerde değiştirebilirler.
  • Program-içi/Alan Seçmeli derslerinin hangi özelleşilen alana sayılacağı bilgisine ÖzÜ web sayfasından ulaşabilirsiniz.
  • Özelleşilen alanlar ile ilgili daha detaylı bilgilendirme için akademik danışmanlarınız ile görüşebilirsiniz.

** BABUS Program Seçmeli Dersler (Özelleşilen Alan)