Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

YDO Kontenjanından Lisans Programlarına Kayıt

YDO Kontenjanından Lisans Programlarına Kayıt

Üniversitemize kabul edilen öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Üniversiteye kayıt işlemlerinizi tamamlamak için aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okumanızı ve belirtilen tarihlere dikkat ederek işlemlerinizi tamamlamanızı önemle tavsiye ederiz.

2018 - 2019 akademik yılında Özyeğin Üniversitesi’ne Yurt Dışından Öğrenci (YDO) kontenjanlarından kabul edilerek kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  Üniversiteye şahsen gelerek kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar Üniversiteye kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. 

1. Kayıt Tarihleri
2. Lisans Programlarına Kayıt için İstenen Belgeler
3. Genel Sağlık Sigortası
4. İkamet Tezkeresi
5. Denklik Belgesi Temini
6. İngilizce Dil Yeterliği
7. Ücretler, Ödemeler ve Burslar
8. Yurtlar
9. İletişim ve Ulaşım

1. Kayıt Tarihleri

2018 - 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi
Yurt Dışından Öğrenci Kontenjanından Kabul Alan Öğrenciler için Kayıt Tarihleri

Erken Başvuru Yapıp Kabul Alanlar için

08 Ağustos – 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında

Normal Başvuru

03 Eylül – 07 Eylül 2018 tarihleri arasında

Geç Başvuru

24 Eylül – 08 Ekim 2018 tarihleri arasında

Sayfa Başı

2. Lisans Programlarına Kayıt için İstenen Belgeler

ÖZÜ lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adayların Üniversite kayıt işlemleri için aşağıdaki belgeleri kayıt sırasında Üniversiteye teslim etmeleri gerekir:

a. Öğrenci Kayıt Bilgi Formu Çıktısı: Öğrenci bilgilerinin toplandığı ve kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli bilgileri içeren Öğrenci Kayıt Bilgi Formu’nun onay çıktısı.

b. Kimlik Bilgileri:
Aslının kayıt sırasında ibraz edilmesi şartıyla;

  • T.C. ve/veya KKTC uyruğu bulunan adaylardan nüfus cüzdanlarının arkalı önlü kopyası (Sürücü belgesi kabul edilmemektedir.)
  • Yabancı uyruklu adaylardan pasaportun resim, kimlik, adres bilgileri ve Türkiye’ye son giriş tarihini gösteren sayfalarının kopyası. Ayrıca, çift uyruklu öğrencilerden, vukuatlı nüfuz cüzdan örneğinin aslı.
  • Mavi kart sahibi olan adaylardan, mavi kartlarının kopyası.

c. Lise Diploması/Mezuniyet Belgesi/Tasdikname: Lise diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi. Diplomanın aslı henüz temin edilmemişse, yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi. Pilotaj lisans programına kayıt yaptıracak olanların bu belgelerden 2 adet fotokopi getirmesi gerekir. Yurt dışından alınmış lise diplomaları için ek olarak: Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise noter tasdikli tercümesi.

d. Denklik Belgesi: Denklik Belgesi yerel Türk Büyükelçiliği/Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınabilir. Denklik Belgesi’nin lise diplomanızın / sertifikanızın Türkiye'de elde edilenlere eş değer olduğunu belirtmesi gerekir. Mümkünse kayıt yaptırmadan önce denklik belgesinin alınmasını önemle hatırlatırız. Eğer bu belgeyi ülkenizden almanız mümkün değilse, ÖZÜ Uluslararası Ofisi, İstanbul Milli Eğitim Bakanlığından denklik belgenizi almanıza yardımcı olabilir. Ancak, denklik belgesini elde etmenin sizin sorumluluğunuz olduğunu hatırlatmak isteriz. (İstanbul'da denklik belgesi almak için en az 1 ay gerekmektedir, bu yüzden en son kayıt tarihinden önce gelmelisiniz. Aksi halde kayıt yaptıramazsınız. Lütfen kayıt tarihlerine dikkat ediniz)

e. Sınav Sonuç Belgesi: Yurt dışı öğrenci kontenjanından kabul edilen adayların başvuruda kullanılan sınav sonuç belgesinin aslı; Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise ayrıca noter tasdikli tercümesi.

f. Ödeme Dekontu: Başvurusunu tamamlayan adaylar arasında yapılan değerlendirme sonucu başvurusu olumlu olan adayların ön koşul olarak ön ödemelerini tamamlamaları gerekmektedir. Banka şubesinden yapılan ödemeler için ücretin ödendiğini gösteren banka dekontu kayıt esnasında getirilmelidir. İnternet şubesinden yapılan ödemeler için e-dekont çıktısının eklenmesi yeterli olacaktır. Banka veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde herhangi bir belge sunulmasına gerek yoktur. Ücretler ve Ödeme sayfası ödeme ve öğrenim ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir.

g. Fotoğraf: 2 adet vesikalık fotoğraf. Pilotaj lisans programına kayıt hakkı kazanan adayların ayrıca ek olarak 12 adet daha vesikalık fotoğraf sunması gerekmektedir. (4.5 cm x 6 cm boyutlarında ve son 6 ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş.)

h. İkamet İzni Belgesi (İkamet Tezkeresi): Varsa, halen geçerli olan ikamet izninin aslı ile bir kopyası. İkamet izni olmayanların Göçler İdaresi Genel Müdürlüğünden ikamet iznine online başvuru yapmaları ve ikamet iznini aldıktan sonra ikamet tezkeresinin bir kopyasını, kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Öğrenci Hizmetleri’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

i. Pilotaj lisans programına kayıt yaptıracak adayların ek olarak aşağıdaki belgeleri sağlaması gerekmektedir:

  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu
  • Arşiv Kayıtlı / Apostil Tasdikli Adli Sicil Belgesi: T.C. uyruklu adayların, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış 2 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı ile bir kopyası. Yabancı kimlik numarası oluşmamış yabancı uyruklu adaylardan ise ülkelerindeki yetkili kurumlardan son 1 ay içinde alınmış, 2 adet apostil tasdikli adli sicil belgesi aslı ile bir kopyası.

j. Havacılık Yönetimi lisans programına kayıt yaptıracak adayların ek olarak aşağıdaki belgeleri sağlaması gerekmektedir:

  • Sağlık Sertifikası Mesleği ve / veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınmış heyet raporu. (İşitme kaybı / eksikliği, görme kaybı eksikliği vs.).
  • Arşiv Kayıtlı / Apostil Tasdikli Adli Sicil Belgesi T.C. uyruklu adayların, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış 2 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı ile bir kopyası. Yabancı kimlik numarası oluşmamış yabancı uyruklu adaylardan ise ülkelerindeki yetkili kurumlardan son 1 ay içinde alınmış, 2 adet apostil tasdikli adli sicil belgesi aslı ile bir kopyası.

k. Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına kayıt yaptıracak adayların ek olarak aşağıdaki belgeleri sağlaması gerekmektedir:

  • Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu: Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınmış Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu kayıt sırasında ibraz edilmelidir. Bu belge üzerinde “bedensel ve ruhsal yönden, her türlü gıda üretimi ve mutfak yönetimi süreçlerinde görev almaya elverişlidir” ibaresi aynen yer almalıdır. Rapor, üzerine ad - soyad ve T.C. kimlik numarası bulunan kapalı bir zarf içinde ibraz edilmelidir. (Rapor, özel hastaneden veya devlet hastanesinden temin edilebilir.) Öğrenciler, raporu alabilmek için tam teşekküllü bir devlet / üniversite hastanesinin veya özel hastanenin iç hastalıklar, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları, ortopedi, nöroloji, psikiyatri ve gerekli diğer servislerinde uzman muayenelerini yaptırmalıdırlar. Heyet raporunda öğrenci,

o Kronik ve bulaşıcı hastalıklar,
o El beceresi gerektiren bıçak ve benzeri mutfak aletlerinin kullanılması açısından nörolojik / ortopedik engel, o Mutfak koşullarında çalışmasına engel olabilecek duyu kaybı (görme, işitme, tat vb.),
o Yoğun eğitim ve çalışma saatlerine uyumu zorlaştırabilecek hastalık veya rahatsızlık,
o Hizmet sektöründe çalışmaya engel olabilecek ruhsal rahatsızlık gibi konularda değerlendirilmelidir. Alınacak Heyet raporu, aşağıdaki test sonuçlarını mutlaka içermelidir:
o Hepatit Testi – Hepatit B, C Markerleri, HSB Ag, Anti HSB, Anti HCV
o HIV Testi
o Burun, Boğaz Kültür tetkikleri
o Portör Testi – GAİTA Mikroskopisi, GAİTA Kültürü
o Akciğer filmi

Verem Savaş dispanserinden alınacak Akciğer TB, PA Akciğer filmi ve raporunun ibrazı da gereklidir. Öğrencilerin belirtilen raporları alamaması durumunda ilgili programa kaydı yapılamayacaktır. Öğrencilerin öğrenimleri suresince belirtilen testleri belli aralıklarla yenilemeleri gerekmektedir. Bu nedenle öğrencinin programa devamı için gerekli olan yukarıda belirtilen sağlık raporlarının alınamamasından ötürü ortaya çıkacak tüm hususlardan öğrenci sorumludur.

Sayfa Başı

3. Genel Sağlık Sigortası

Türkiye’de eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin İkamet Tezkeresi alabilmeleri için Türkiye’den Genel Sağlık Sigortası yaptırmaları zorunludur. Adaylar sigortalarını kendileri yapmakla yükümlüdür. Bu konuda kayıt sonrasında Uluslararası Ofis öğrencilerimize gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

Sayfa Başı

4. İkamet Tezkeresi

İkamet izni olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıt sonrasında Göçler İdaresi Genel Müdürlüğünden ikamet iznine online başvuru yapmaları, başvurularını şahsen tamamlamaları ve ikamet iznini aldıktan sonra ikamet tezkeresinin bir kopyasını, kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Öğrenci Hizmetleri Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Sayfa Başı

5. Denklik Belgesi Temini

Öğrencilerin denklik alabilmesi için öncelikle üniversiteye kayıt olması, sonrasında ise genel sağlık sigortası yapması ve ikamet tezkeresi alması gerekmektedir.

Denklik Belgesi’nin lise diplomanızın / sertifikanızın Türkiye'de elde edilenlere eş değer olduğunu belirtmesi gerekir. Kayıt yaptırmadan önce denklik belgenizi alınız. Eğer bu belgeyi ülkenizden almanız mümkün değilse, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra İstanbul Milli Eğitim Bakanlığından denklik belgeniz için başvuru yapmanız gerekmektedir. ÖZÜ Uluslararası Ofisi, İstanbul Milli Eğitim Bakanlığından denklik belgenizi almanıza yardımcı olabilir. Ancak, denklik belgesini elde etmek öğrencinin sorumluluğundadır. (İstanbul'da bir denklik belgesi almak için en az 1 ay gerekmektedir; bu yüzden en son kayıt tarihinden önce gelmeniz tavsiye edilir. Aksi halde kayıt yaptıramazsınız. Lütfen kayıt tarihlerine dikkat ediniz)

Sayfa Başı

6. İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim Dili İngilizce Olan Programlarda İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin, İngilizce dil yeterliliklerini sağlamaları gerekir. Bu programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin dil yeterliği, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları akademik yılın başında düzenlenen 1. Aşama - İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (PLACEMENT) ve 2. Aşama - İngilizce Yeterlik Sınavı (TRACE) ile ölçülür. Sınavlardan başarılı olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programından muaf olur ve lisans programında öğrenimlerine başlarlar. Sınavlardan yeterli puanı alamayan öğrenciler ise, aldıkları puana göre İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler.

Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlik süresi içinde ulusal veya uluslararası sınav belgesi olan öğrenciler, belgelerini Üniversite kayıtlarını tamamladıktan sonra Yabancı Diller Yüksekokulu’na sunarak İngilizce Hazırlık Programından muafiyet talebinde bulunabilirler. Kabul edilen sınavlar hakkında detaylı bilgi, Dil Yeterlik Koşulu sayfasından alınabilir. Belgesi uygun olmayan öğrencilerin mutlaka Üniversite tarafından düzenlenen dil yeterlik sınavlarına girmeleri gerekir.

Öğrenim Dili Türkçe Olan Programlarda Türkçe Dil Yeterlik Koşulu

Öğrenim dili Türkçe olan programlara kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından geçerlik süresi içinde B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan almış olan öğrenciler, Türkçe yeterlik koşulunu sağlamış olurlar.

Öğrenim Dili Türkçe Olan Programlarda İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili Türkçe olan Hukuk ve Mimarlık lisans diploma programlarında, İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı olarak hazırlık okumak isteyen öğrenciler, taleplerini Üniversite kayıtları sırasında Öğrenci Hizmetlerine iletmelidirler. Hazırlık programına devam etmek isteyen öğrencilerin seviye ve düzeylerinin belirlenebilmesi için Üniversite tarafından düzenlenen sınavlara girmeleri veya Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlik süresi içinde ulusal veya uluslararası sınav belgesi sunmaları gerekmektedir.

Türkçe programa kayıt olan öğrencilerin, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programına devam etmek istemeseler bile, Üniversite tarafından yapılan dil yeterlik sınavlarına girmeleri önemle tavsiye edilir.

Kabul edilen sınavlar hakkında detaylı bilgi, Dil Yeterlik Koşulu sayfasından alınabilir.

İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavları

Sınav örneklerini “İngilizce Hazırlık Programı” sayfamızda bulabilirsiniz.

1. Aşama: Düzey Belirleme Sınavı (PLACEMENT)

Kapsamı

Lisans programlarına yeni kabul edilen öğrenciler

İçeriği

Dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, dil bilgisi, kelime bilgisi ve yazma becerisi ölçümü

Tarihleri-Saatleri

16 Ağustos 2018 Perşembe, 09.00, Çekmeköy Kampüsü
04 Eylül 2018 Salı, 13.00, Çekmeköy Kampüsü
01 Ekim 2018 Pazartesi, 09.00, Çekmeköy Kampüsü
Adınıza hazırlanan kayda davet mektubunda sınav yeriniz belirtilmiştir.

Yeri

Sınav giriş yeri, e-postanıza iletilen kayda davet mektubunda iletilmiştir.
Ayrıca Online İşlemler - Duyuru Modülü üzerinden de duyurulacaktır.

Başarı Koşulu

100 üzerinden 60

Notlandırma

"S": Başarılı, "U": Başarısız

Sonuçların Açıklanması

16 Ağustos 2018 Perşembe, 16.00
05 Eylül 2018 Çarşamba, 10.00
01 Ekim 2018 Pazartesi, 12.00 itibarıyla Online İşlemler - Duyuru Modülü üzerinden duyurulacaktır.  

2. Aşama: İngilizce Yeterlik Sınavı (TRACE)

Kapsamı

PLACEMENT sınavında başarılı olan lisans öğrencileri

İçeriği

Dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin ölçümü

Tarihleri-Saatleri

17 Ağustos 2018 Cuma, 10.00, Çekmeköy Kampüsü
07 Eylül 2018 Cuma, 09.00, Çekmeköy Kampüsü
01 Ekim 2018 Pazartesi, 12.30, Çekmeköy Kampüsü

Yeri

PLACEMENT sınav sonuçları ile birlikte Online İşlemler - Duyuru Modülü üzerinden duyurulacaktır. 

Başarı Koşulu

100 üzerinden 65

Notlandırma

"S": Başarılı, "U": Başarısız

Sonuçların Açıklanması

31 Ağustos 2018 Cuma, 16.00
12 Eylül 2018 Çarşamba, 10.00
03 Ekim 2018 Çarşamba, 10.00 itibarıyla Online İşlemler - Duyuru Modülü üzerinden duyurulacaktır.

Sonuçlarınızı, belirtilen tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS)’ne kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Sonuçların Açıklanması

  • Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS): http://sis.ozyegin.edu.tr
  • Kullanıcı Adı ve Şifre: Kullanıcı adınız, kayda davet mektubunda tarafınıza bildirilmiştir. Şifreniz ise kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra oluşturulacaktır. Şifre oluşturma işlemleri için “OzU.Net Hesabı” sayfasını incelemenizi öneririz.

Sayfa Başı

7. Ücretler, Ödemeler ve Burslar

Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için, öğrencilerin kayda gelmeden ödemekle yükümlü oldukları ücretlerin tamamını ödemeleri gerekmektedir. Öğrenciler ödemelerini Amerikan Doları veya Türk Lirası olarak yapabilirler.

2018 - 2018 akademik yılı öğrenim ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.
2018 - 2019 akademik yılı yurt ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Ödeme yöntemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Öğrencilere sağlanan burs ve mali destek olanakları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Sayfa Başı

8. Yurtlar

Yurtlar ve yurt başvuruları hakkında bilgi almak için Yurtlar sayfamızı inceleyebilir ve Yurt Müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

Sayfa Başı

9. İletişim ve Ulaşım

Çağrı Merkezimiz 9.00 - 16.00 saatleri arası hizmet vermektedir. Üniversiteye kayıtlar hakkında detaylı bilgi için, çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

☎: 444 4 OZU (698) / 0 216 564 9000
@: student.services@ozu.edu.tr
Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü
Nişantepe Mah. Orman Sok.No 34-36
34794 Çekmeköy – İSTANBUL

Kampüsümüze kendi aracıyla gelmek isteyen öğrencilerimiz yol tarifleri sayfamızı inceleyebilir; Üniversite servisleri ile gelmek isteyen öğrencilerimiz ise servis (shuttle) saatlerimizi buradan görüntüleyebilirler.

Sayfa Başı