Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

YDO Kontenjanından Lisans Programlarına Kayıt

YDO Kontenjanından Lisans Programlarına Kayıt

Üniversitemize kabul edilen öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Üniversiteye kayıt işlemlerinizi tamamlamak için aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okumanızı ve belirtilen tarihlere dikkat ederek işlemlerinizi tamamlamanızı önemle tavsiye ederiz.

2019 - 2020 akademik yılında Özyeğin Üniversitesi’ne Yurt Dışından Öğrenci (YDO) kontenjanlarından kabul edilerek kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  Üniversiteye şahsen gelerek kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar Üniversiteye kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. 

1. Kayıt Tarihleri
2. Lisans Programlarına Kayıt için İstenen Belgeler
3. Genel Sağlık Sigortası
4. İkamet Tezkeresi
5. Denklik Belgesi Temini
6. İngilizce Dil Yeterliği
7. Kayıt Öncesi İşlemler
8. Kayıt Sonrası İşlemler
9. Ücretler, Ödemeler ve Burslar
10. Yurtlar
11. İletişim ve Ulaşım

1. Kayıt Tarihleri

2019 - 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi 
Yurt Dışından Öğrenci Kontenjanından Kabul Alan Öğrenciler için Kayıt Tarihleri

Erken Başvuru Yapıp Kabul Alanlar için

19 - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında

Normal Başvuru

12 - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında

Geç Başvuru

23 Eylül - 01 Ekim 2019 tarihleri arasında

Sayfa Başı

2. Lisans Programlarına Kayıt için İstenen Belgeler

ÖZÜ lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adayların Üniversite kayıt işlemleri için aşağıdaki belgeleri kayıt sırasında Üniversiteye teslim etmeleri gerekir:

a. Öğrenci Kayıt Bilgi Formu Çıktısı: Öğrenci bilgilerinin toplandığı ve kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli bilgileri içeren Öğrenci Kayıt Bilgi Formu’nun onay çıktısı.

b. Kimlik Bilgileri:
 Aslının kayıt sırasında ibraz edilmesi şartıyla;

 • T.C. ve/veya KKTC uyruğu bulunan adaylardan nüfus cüzdanlarının arkalı önlü kopyası (Sürücü belgesi kabul edilmemektedir.)
 • Yabancı uyruklu adaylardan pasaportun resim, kimlik, adres bilgileri ve Türkiye’ye son giriş tarihini gösteren sayfalarının kopyası. Ayrıca, çift uyruklu öğrencilerden, vukuatlı nüfuz cüzdan örneğinin aslı.
 • Mavi kart sahibi olan adaylardan, mavi kartlarının kopyası.

c. Lise Diploması/Mezuniyet Belgesi/Attestat: Lise diplomasının/Mezuniyet belgesinin/Attestat'ın aslı ve bir adet fotokopisi. İlgili belgenin aslı henüz temin edilmemişse, yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi. Pilotaj lisans programına kayıt yaptıracak olanların bu belgelerden 2 adet fotokopi getirmesi gerekir. Yurt dışından alınmış lise diplomaları için ek olarak: Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise noter tasdikli tercümesi.

d. Denklik Belgesi: Denklik Belgesi yerel Türk Büyükelçiliği/Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınabilir. Denklik Belgesi’nin lise diplomanızın / sertifikanızın Türkiye'de elde edilenlere eş değer olduğunu belirtmesi gerekir. Kayıt yaptırmadan önce denklik belgesinin alınmasını önemle hatırlatırız. Eğer bu belgeyi ülkenizden almanız mümkün değilse, ÖZÜ Uluslararası Ofisi, İstanbul Milli Eğitim Bakanlığından denklik belgenizi nasıl alacağınız konusunda sizi bilgilendirebilir. Denklik Belgesi'ni almanın sizin sorumluluğunuz olduğunu hatırlatmak isteriz. (İstanbul'da denklik belgesi almak için en az 1 ay gerekmektedir, bu yüzden en son kayıt tarihinden önce gelmelisiniz. Aksi halde kayıt yaptıramazsınız. Lütfen kayıt tarihlerine dikkat ediniz.)

e. Sınav Sonuç Belgesi: Yurt dışı öğrenci kontenjanından kabul edilen adayların başvuru ve kabulde kullanılan sınav sonuç belgesinin aslı; Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise ayrıca noter tasdikli tercümesi.

f. Ödeme Dekontu: Başvurusunu tamamlayan adaylar arasında yapılan değerlendirme sonucu başvurusu olumlu olan adayların ön koşul olarak ön ödemelerini tamamlamaları gerekmektedir. Banka şubesinden yapılan ödemeler için ücretin ödendiğini gösteren banka dekontu kayıt esnasında getirilmelidir. İnternet şubesinden yapılan ödemeler için e-dekont çıktısının eklenmesi yeterli olacaktır. Banka veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde herhangi bir belge sunulmasına gerek yoktur. Ücretler ve Ödeme sayfası ödeme ve öğrenim ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir.

g. Fotoğraf: 1 adet vesikalık fotoğraf. Pilotaj lisans programına kayıt hakkı kazanan adayların ayrıca ek olarak 12 adet daha biyometrik fotoğraf sunması gerekmektedir. (30mmx40mm boyutlarında ve son ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş.)

h. İkamet İzni Belgesi (İkamet Tezkeresi): Varsa, halen geçerli olan ikamet izninin aslı ile bir kopyası. İkamet izni olmayanların Göçler İdaresi Genel Müdürlüğünden ikamet iznine online başvuru yapmaları ve ikamet iznini aldıktan sonra ikamet tezkeresinin bir kopyasını, kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Öğrenci Hizmetleri’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İkamet iznine başvuru ancak öğrenci vizesi ile gerçekleşebilmektedir. Vize almakla yükümlü olan öğrencilerin Türkiye'ye gelmeden önce öğrenci vizesine başvurmaları gerekmektedir.

i. Pilotaj lisans programına kayıt yaptıracak adayların ek olarak aşağıdaki belgeleri sağlaması gerekmektedir:

 • Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi: T.C. uyruklu öğrencilerin, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış 2 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı ile bir kopyası. (E-devlet sistemi üzerinden Adlî Sicil Kaydı Sorgulama Formu aracılığıyla belgeyi temin edebilirsiniz. Belgeyi arşiv kayıtlı oluşturabilmek için, Kurum Türü alanında "Resmi" seçeneğini; Belgenin Neden Verileceği alanında ise "Diğer"i seçebilirsiniz.)
 • ICAO Ek-1 Sınıf 1 Hükümlerine Uygun Sağlık Raporu: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun 1’inci sınıf sağlık sertifikasının aslı ile bir kopyası. Yetkili havacılık tıp merkezlerinin listesine SHGM resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz. Yetkili havacılık tıp merkezinden alınan sağlık raporunun sertifikaya dönüştürülme zorunluluğu bulunmaktadır ve öğrencilerin sorumluluğundadır. Sağlık raporunun sertifikaya dönüştürülmesi ile ilgili işlemlere SHGM resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz. Kayıt gününe kadar sağlık raporlarını bürokratik işlemlerin uzaması nedeniyle sertifikaya dönüştüremeyen öğrencilerin kayıt işlemleri sağlık raporunun aslı ve bir kopyası ile yapılabilecektir. (01 Ekim 2019 tarihine kadar 1’inci sınıf sağlık sertifikalarının aslını ve bir kopyasını teslim etmeleri koşuluyla). 1’inci sınıf sağlık sertifikaları kopyası ile karşılaştırıldıktan sizlere iade edilecek ve öğrenciliğiniz süresince her yıl yenilenme ve kopyasının Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne teslim edilme sorumluluğu sizlerde olacaktır.
 • Son 1 ay içerisinde çektirilmiş 13 adet biyometrik 30mmx40mm ebatlarında fotoğraf (Fotoğrafların arkasına ad soyad yazılmış olmalıdır.)
 • Yerleşim yeri (İkametgah) belgesi: Yerleşim yeri bildirir belge aslı ile bir kopyası (E-devlet sistemine erişimi olan öğrencilerin, bu sistem üzerinden alacağı belgeler kabul edilir.)

j. Havacılık Yönetimi lisans programına kayıt yaptıracak adayların ek olarak aşağıdaki belgeleri sağlaması gerekmektedir:

 • Sağlık Sertifikası: Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınmış sağlık raporu. (İşitme kaybı/eksikliği, görme kaybı eksikliği vs.). (Rapor, özel hastaneden veya devlet hastanesinden temin edilebilir.)
 • Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi: T.C. uyruklu öğrencilerin, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösterir 1 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı. (E-devlet sistemi üzerinden Adlî Sicil Kaydı Sorgulama Formu aracılığıyla belgeyi temin edebilirsiniz. Belgeyi arşiv kayıtlı oluşturabilmek için, Kurum Türü alanında "Resmi" seçeneğini; Belgenin Neden Verileceği alanında ise "Diğeri seçebilirsiniz.)

Sayfa Başı

3. Genel Sağlık Sigortası

Türkiye’de eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin İkamet Tezkeresi alabilmeleri için Türkiye’den Genel Sağlık Sigortası yaptırmaları zorunludur. Adaylar sigortalarını kendileri yapmakla yükümlüdür. Bu konuda kayıt sonrasında Uluslararası Ofis, öğrencilerimize gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

Sayfa Başı

4. İkamet Tezkeresi

İkamet izni olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıt sonrasında Göçler İdaresi Genel Müdürlüğünden ikamet iznine online başvuru yapmaları, başvurularını şahsen tamamlamaları ve ikamet iznini aldıktan sonra ikamet tezkeresinin bir kopyasını, kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Öğrenci Hizmetleri Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İkamet iznine başvuru ancak öğrenci vizesi ile gerçekleşebilmektedir. Vize almakla yükümlü olan öğrencilerin Türkiye'ye gelmeden önce öğrenci vizesine başvurmaları gerekmektedir.

Sayfa Başı

5. Denklik Belgesi Temini

Öğrencilerin denklik alabilmesi için öncelikle üniversiteye kayıt olması, sonrasında ise genel sağlık sigortası yapması ve ikamet tezkeresi alması gerekmektedir.

Denklik Belgesi yerel Türk Büyükelçiliği/Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınabilir. Denklik Belgesi’nin lise diplomanızın / sertifikanızın Türkiye'de elde edilenlere eş değer olduğunu belirtmesi gerekir. Kayıt yaptırmadan önce denklik belgesinin alınmasını önemle hatırlatırız. Eğer bu belgeyi ülkenizden almanız mümkün değilse, ÖZÜ Uluslararası Ofisi, İstanbul Milli Eğitim Bakanlığından denklik belgenizi nasıl alacağınız konusunda sizi bilgilendirebilir. Denklik Belgesi'ni almanın sizin sorumluluğunuz olduğunu hatırlatmak isteriz. (İstanbul'da denklik belgesi almak için en az 1 ay gerekmektedir, bu yüzden en son kayıt tarihinden önce gelmelisiniz. Aksi halde kayıt yaptıramazsınız. Lütfen kayıt tarihlerine dikkat ediniz.)

Sayfa Başı

6. İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim Dili İngilizce Olan Programlarda İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin, İngilizce dil yeterliliklerini sağlamaları gerekir. Bu programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin dil yeterliği, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları akademik yılın başında düzenlenen 1. Aşama - İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (PLACEMENT) ve 2. Aşama - İngilizce Yeterlik Sınavı (TRACE) ile ölçülür. Sınavlardan başarılı olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programından muaf olur ve lisans programında öğrenimlerine başlarlar. Sınavlardan yeterli puanı alamayan öğrenciler ise, aldıkları puana göre İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler.

Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlik süresi içinde ulusal veya uluslararası sınav belgesi olan öğrenciler, belgelerini Üniversite kayıtlarını tamamladıktan sonra Yabancı Diller Yüksekokulu’na sunarak İngilizce Hazırlık Programından muafiyet talebinde bulunabilirler. Kabul edilen sınavlar hakkında detaylı bilgi, Dil Yeterlik Koşulu sayfasından alınabilir. Belgesi uygun olmayan öğrencilerin mutlaka Üniversite tarafından düzenlenen dil yeterlik sınavlarına girmeleri gerekir.

Öğrenim Dili Türkçe Olan Programlarda Türkçe Dil Yeterlik Koşulu

Öğrenim dili Türkçe olan programlara kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından geçerlik süresi içinde B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan almış olan öğrenciler, Türkçe yeterlik koşulunu sağlamış olurlar.

Öğrenim Dili Türkçe Olan Programlarda İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili Türkçe olan Hukuk ve Mimarlık lisans diploma programlarında, İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı olarak hazırlık okumak isteyen öğrenciler, taleplerini Üniversite kayıtları sırasında Öğrenci Hizmetlerine iletmelidirler. Hazırlık programına devam etmek isteyen öğrencilerin seviye ve düzeylerinin belirlenebilmesi için Üniversite tarafından düzenlenen sınavlara girmeleri veya Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlik süresi içinde ulusal veya uluslararası sınav belgesi sunmaları gerekmektedir.

Türkçe programa kayıt olan öğrencilerin, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programına devam etmek istemeseler bile, Üniversite tarafından yapılan dil yeterlik sınavlarına girmeleri önemle tavsiye edilir.

Kabul edilen sınavlar hakkında detaylı bilgi, Dil Yeterlik Koşulu sayfasından alınabilir.

İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavları

Sınav örneklerini “İngilizce Hazırlık Programı” sayfamızda bulabilirsiniz.

1. Aşama: Düzey Belirleme Sınavı (PLACEMENT)

Kapsamı

Lisans programlarına yeni kabul edilen öğrenciler

İçeriği

Dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, dil bilgisi, kelime bilgisi ve yazma becerisi ölçümü

Tarihleri-Saatleri

19 Eylül 2019 Perşembe, Çekmeköy Kampüsü

Adınıza hazırlanan kayda davet mektubunda sınav yeriniz ve saatiniz belirtilecektir.

Yeri

Sınav giriş yeri, e-postanıza iletilen kayda davet mektubunda iletilmiştir.
Ayrıca Online İşlemler - Duyuru Modülü üzerinden de duyurulacaktır.

Başarı Koşulu

100 üzerinden 60

Notlandırma

"S": Başarılı, "U": Başarısız

Sonuçların Açıklanması

19 Eylül 2019 Perşembe günü Online İşlemler - Duyuru Modülü üzerinden duyurulacaktır.                  

2. Aşama: İngilizce Yeterlik Sınavı (TRACE)

Kapsamı

PLACEMENT sınavında başarılı olan lisans öğrencileri

İçeriği

Dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin ölçümü

Tarihleri-Saatleri

19 Eylül 2019 Perşembe, Çekmeköy Kampüsü

Yeri

PLACEMENT sınav sonuçları ile birlikte Online İşlemler - Duyuru Modülü üzerinden duyurulacaktır. 

Başarı Koşulu

100 üzerinden 65

Notlandırma

"S": Başarılı, "U": Başarısız

Sonuçların Açıklanması

02 Eylül 2019, Pazartesi günü Online İşlemler - Duyuru Modülü üzerinden duyurulacaktır.                    

Sonuçlarınızı, belirtilen tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS)’ne kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Sonuçların Açıklanması

 • Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS): http://sis.ozyegin.edu.tr
 • Kullanıcı Adı ve Şifre: Kullanıcı adınız, kayda davet mektubunda tarafınıza bildirilmiştir. Şifreniz ise kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra oluşturulacaktır. Şifre oluşturma işlemleri için “OzU.Net Hesabı” sayfasını incelemenizi öneririz.

Sayfa Başı

7. Kayıt Öncesi İşlemler

Yurt Dışından Öğrenci kontenjanından kayıt yaptıran ve T.C. liselerinden mezun olmamış öğrencilerin Türkiye'de bir üniversite bünyesinde lisans eğitimi görebilmeleri için kendi ülkelerinden ya da Türkiye'den Denklik Belgesi başvurusu yapmaları ve ilgili belgeyi temin etmeleri gerekmektedir. Denklik Belgesi Türkiye'de yerel Türk Büyükelçiliği/Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından, yurt dışında ise ülkelerin Eğitim Müşavirliklerinden alınmaktadır. Ülkelerinde Eğitim Müşavirliği olan öğrencilerin Denklik Belgesi'ni Türkiye'ye gelmeden temin etmeleri gerekmektedir. Ülkelerinde Eğitim Müşavirliği olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye geldikten sonra öğrenci statülerinin askıya alınmaması için kayıt sonrasında vakit kaybetmeden Denklik Belgesi öncesi süreçleri tamamlayıp başvuruyu tamamlamaları ve ilgili belgeyi Öğrenci Hizmetleri'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Denklik Belgesi başvurusu yapması gereken yabancı uyruklu öğrencilerin işlemlerde bürokratik sürece takılmamaları için Türkiye'ye mutlaka öğrenci vizesi ile gelmeleri gerekmektedir.

 • Denklik Belgesi Temini: Öğrencilerin Türkiye'den Denklik Belgesi alabilmesi için öncelikle Üniversiteye kayıt olması, sonrasında ise genel sağlık sigortası yapması ve öğrenci ikamet tezkeresi alması gerekmektedir.

  Denklik Belgesi yerel Türk Büyükelçiliği/Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından ya da uyruğunuzun bılunduğu ülkenin Eğitim Müşavirliğinden alınabilir. Denklik Belgesi’nin lise diplomanızın / sertifikanızın Türkiye'de elde edilenlere eş değer olduğunu belirtmesi gerekir. Kayıt yaptırmadan önce denklik belgesinin alınmasını önemle hatırlatırız. Eğer bu belgeyi ülkenizden almanız mümkün değilse, ÖZÜ Uluslararası Ofisi, İstanbul Milli Eğitim Bakanlığından denklik belgenizi nasıl alacağınız konusunda sizi bilgilendirebilir. Denklik Belgesi başvurularının öğrenciler tarafından şahsen yapılmaktadır. Denklik Belgesi'ni almanın sizin sorumluluğunuz olduğunu hatırlatmak isteriz. (İstanbul'da Denklik Belgesi almak için en az 1 ay gerekmektedir, bu yüzden en son kayıt tarihinden önce gelmelisiniz. Aksi halde kayıt yaptıramazsınız. Lütfen kayıt tarihlerine dikkat ediniz.)

Sayfa Başı

8. Kayıt Sonrası İşlemler

 • Genel Sağlık Sigortası: Türkiye'den Denklik Belgesi başvurusu yapacak olan öğrencilerin ilk aşama olarak kayıt işlemlerinden sonra genel sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Türkiye’de eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin İkamet Tezkeresi alabilmeleri için Türkiye’den Genel Sağlık Sigortası yaptırmaları zorunludur. Adaylar sigortalarını kendileri yapmakla yükümlüdür. Genel sağlık sigortası işlemleri konusunda ÖzÜ Uluslararası Ofis yetkilileri öğrencilere ilgili yönlendirmeleri yapmaktadır.
 • İkamet Tezkeresi: Üniversitemizdeki kayıt ve genel sağlık sigortası işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilerimizin Göçler İdaresi Genel Müdürlüğünden ikamet iznine online başvuru yapmaları, başvurularını şahsen tamamlamaları ve ikamet iznini aldıktan sonra ikamet tezkeresinin bir kopyasını, kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Öğrenci Hizmetleri Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İkamet tezkeresi randevuları öğrencilerimiz için ÖzÜ Uluslararası Ofis'i tarafından alınmakta olup tüm süreç konusunda öğrenciler kayıt işlemlerinden sonra bilgilendirileceklerdir. Üniversiteye kayıt sonrasında  İkamet iznine başvuru ancak öğrenci vizesi ile gerçekleşebilmektedir. Vize almakla yükümlü olan öğrencilerin Türkiye'ye gelmeden önce mutlaka öğrenci vizesine başvurmaları gerekmektedir.
 • Denklik Belgesi: Kendi ülkelerinden Denklik Belgesi başvurusu yapamamış öğrencilerin, kayıt, genel sağlık sigortası ve ikamet tezkeresi işlemlerini tamamladıktan sonra Üniversitemizde eğitimlerine devam edebilmeleri için, eğer T.C. liselerinden mezun değillerse, Denklik Belgesi başvurusu yapmalı ve temin edecekleri belgenin aslını Öğrenci Hizmetleri'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Sayfa Başı

9. Ücretler, Ödemeler ve Burslar

Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için, öğrencilerin kayda gelmeden ödemekle yükümlü oldukları ücretlerin tamamını ödemeleri gerekmektedir. Öğrenciler ödemelerini Amerikan Doları veya Türk Lirası olarak yapabilirler.

2019 - 2020 akademik yılı öğrenim ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.
2019 - 2020 akademik yılı yurt ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Ödeme yöntemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Öğrencilere sağlanan burs ve mali destek olanakları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Sayfa Başı

10. Yurtlar

Yurtlar ve yurt başvuruları hakkında bilgi almak için Yurtlar sayfamızı inceleyebilir ve Yurt Müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

Sayfa Başı

11. İletişim ve Ulaşım

Çağrı Merkezimiz 9.00 - 16.00 saatleri arası hizmet vermektedir. Üniversiteye kayıtlar hakkında detaylı bilgi için, çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

☎: 444 4 OZU (698) / 0 216 564 9000
@: student.services@ozu.edu.tr
Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü
Nişantepe Mah. Orman Sok.No 34-36
34794 Çekmeköy – İSTANBUL

Kampüsümüze kendi aracıyla gelmek isteyen öğrencilerimiz yol tarifleri sayfamızı inceleyebilir; Üniversite servisleri ile gelmek isteyen öğrencilerimiz ise servis (shuttle) saatlerimizi buradan görüntüleyebilirler.

Sayfa Başı