Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Buluşma ve Sergi

Buluşma ve Sergi

Etkinlik mekanı ulaşım için tıklayınız.

@ TAK Kadıköy // Sempozyum, Kolokyum, Sergi, ödül töreni: 16 Şubat 2019

Özyeğin Üniversitesi 10. yıl etkinlikleri ve IAPS-CS Çalışma Ağı işbirliği ile düzenlenen veİstanbul’un, kentin ‘artiküle edilebilen hali’ üzerinden sorgulandığı 4. Kültür ve Mekan Buluşmaları'nın son etkinlikleri olan, atölye ve yarışma ürünlerinin sergisi 11-14 Şubat 2019 tarihleri arasında, Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşması ise 16 Şubat 2019 günü TAK Kadıköy'de gerçekleştirilecek.

 Daha önce 2012, 2014 ve 2016'da düzenlenmiş olan IAPS-CS Network Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşması, "IAPS-CS Culture & Space Network: Kültür ve Mekan Buluşmaları 4" kapsamında atölye ve fikir yarışması ürünlerinin sergileneceği, ödüllerin verileceği, makale sunumlarının yapılacağı ve farklı okullardan öğrencilerin katılacağı bir etkinlikler dizisi ile tamamlanacaktır. Bu kapsamda 11-14 Şubat 2019 tarihleri arasında Tasarım Atölyeleri ve Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması ürünlerinin sergisi, 16 Şubat 2019 tarihinde atölye, makale seçkisi ve yarışma ödül töreninin de yapılacağı Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşması, TAK Kadıköy adresinde gerçekleştirilecektir.

 NOT: Tüm çalışmaların sonuç ürünleri kitap haline getirilecektir. Ödül alan makaleler, indeksli bir dergide İngilizce/Türkçe olarak yayınlanacaktır. Diğer çalışmalar da ulusal dergilerde yayınlanacaktır. Ayrıca gerçekleştirilen tüm çalışmalar, sergi ve arşiv niteliğinde kitap haline getirilecek ve dijital platforma taşınacaktır.

 

Açılış Konuşması:

 

 Levent Şentürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Sonsuz Artikülasyon İmgeleri

“Mimarların ve kentsel tasarımcıların zihnini meşgul eden modern kavramlara yönelik eleştirel bir okuma."

Konumlanma, artiküle olmayı garantiler mi?

Neden Megapolü sonsuz bir çokluğun kaynağı gibi görmek isteriz?

Bitimsiz bir artikülasyon düşüncesinin kökleri nerelere uzanır?

Sonsuz artikülasyonu, Deleuze ve Guattari'nin "Makinik" kavramıyla beraber ele alabilir miyiz?

 

Sonsuzluk imgelerinin yirminci yüzyılın ikinci yarısında gittikçe artan şekilde dolaşıma girdiğini söylemek yanlış olmaz. Bu, mimarlığın "eli yükselttiği" ve müdahale ölçeğini maksimize ettiği tasavvurlara da işaret eden bir gelişmeydi.Yirmi birinci yüzyılda dijitalleşmenin yeni imgeleri, gridden buluta, megastrüktürden sürülere uzanan dağacığa yenilerini ekledi.

 

Levent Şentürk, İstanbul'daki Sonsuz Artikülasyon imgelerinin izini süreceği konuşmasında, artiküle olmanın yanı sıra, olamamanın da koşullarına; zaman zaman sözcüklerle oynayarak, "antikülasyon"a da ışık düşürmeyi deneyecek…

 


 

 

Ayrıntılı bilgi için:

iaps-culturespace.com

Instagram: iapscultureandspace

iapscultureandpacesnetwork@gmail.com