Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Nisan 2012'de kurulmuş ve Mimarlık Bölümü ilk 60 öğrencisi ile eğitim-öğretime Eylül 2012'de başlamıştır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin eğitim, araştırma ve uygulamada önceliği; girişimcilik ve inovasyon ile yerel ve küresel değerlerin korunması konularını sürdürülebilir tasarım ve etkileşim tasarımı ile birlikte ele alarak tüm programlarında tasarım eksenine odaklanmaktır.

Vizyon:

Ulusal, bölgesel ve evrensel düzeyde eğitim ve araştırma açısından en iyi fakülteler arasında yer almak; mezunlarının ulusal, bölgesel ve evrensel düzeyde insanların refahına üst düzeyde katkıda bulunacak yaratıcı, yenilikçi kişiler olmalarıdır.

Misyon:

Eğitim, araştırma ve uygulamada; yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik konularını yerel, bölgesel ve küresel değerlerin sürdürülebilirliğini geliştirmek için ele almak, İstanbul’ un potansiyellerini etkin kullanarak bağlantılı sektörlerle etkileşim içinde tüm programlarında bütünleşik tasarım ve üretim ekseninde odaklanmaktır. Bu değerleri etkin biçimde uygulayabilen mezunlar verilmesidir.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümleri/Lisans Programları:

  • Mimarlık Bölümü: Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı , Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı (SAYISAL)
  • Endüstriyel Tasarım Bölümü: Endüstriyel Tasarım Lisans Programı (SAYISAL)
  • İletişim ve Tasarımı Bölümü: İletişim ve Tasarımı Lisans Programı (SÖZEL)
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı (EŞİT AĞIRLIKLI)

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ni Sosyal Medyada Takip Edin >>