Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Nisan 2012 de kurulmuş ve Mimarlık Bölümü ilk 60 öğrencisi ile eğitim-öğretime Eylül 2012 de başlamıştır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nin eğitim, araştırma ve uygulamada önceliği; girişimcilik ve inovasyon ile yerel ve küresel değerlerin korunması konularını sürdürülebilir tasarım ve etkileşim tasarımı ile birlikte ele alarak tüm programlarında tasarım eksenine odaklanmaktır.

Vizyon:

Ulusal, bölgesel ve evrensel düzeyde eğitim ve araştırma açısından en iyi fakülteler arasında yer almak; mezunlarının ulusal, bölgesel ve evrensel düzeyde insanların refahına üst düzeyde katkıda bulunacak yaratıcı, yenilikçi kişiler olmalarıdır.

Misyon:

Eğitim, araştırma ve uygulamada; yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik konularını yerel, bölgesel ve küresel değerlerin sürdürülebilirliğini geliştirmek için ele almak, İstanbul’ un potansiyellerini etkin kullanarak bağlantılı sektörlerle etkileşim içinde tüm programlarında bütünleşik tasarım ve üretim ekseninde odaklanmaktır. Bu değerleri etkin biçimde uygulayabilen mezunlar verilmesidir.

 

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümleri/Lisans Programları:

Mimarlık Bölümü: Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı , Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı (SAYISAL)
Endüstriyel Tasarım Bölümü: Endüstriyel Tasarım Lisans Programı (SAYISAL)
İletişim ve Tasarımı Bölümü: İletişim ve Tasarımı Lisans Programı (SÖZEL)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı (EŞİT AĞIRLIKLI)

Akademik Bina 4 Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Binası:

 

 

Mimarlık ve Tasarım  Fakültesi Öğrenci Laboratuvar ve Atölyeleri

Bilgisayar Laboratuvarı: 30 adet PC ile bilgisayar destekli tasarım derslerinin yapıldığı CAD ve ilgili yazımlara sahip laboratuvardır.

    

MAC Lab: 20 adet IMAC bilgisayar ve ilgili yazılımlarla grafik tasarım, oyun tasarımı, programlama, hareketli medya tasarımı konularında etkin olarak kullanılan laboratuvardır.

Dijital Maket Atölyesi: Dijital Maket Atölyesi öğrencilerin dersleri ile ilgili kişisel çalışmalarına ve konu ile ilgili derslerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Maket atölyesinde 3 boyutlu yazıcı, lazer kesici  bulunmaktadır. Dijital Maket Atölyesi içinde bir elektronik atölyesi de yer almaktadır.

 

Maket Atölyesi: Maket atölyesi öğrencilerin dersleri ile ilgili kişisel çalışmalarına ve konu ile ilgili derslerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Maket atölyesinde 3 boyutlu CNC Router, vakum biçimlendirme makinesi, daire testere, dekupaj, kıl testere, sıcak tel ısıtıcılı kesici, sütunlu matkap, torna bulunmaktadır. Maket atölyesi içinde bir boyahane bölümü de yer almaktadır.

Tasarla-Yap Atölyesi: Tasarla-Yap Atölyesi öğrencilerin dersleri ile ilgili kişisel çalışmalarına ve konu ile ilgili derslerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Tasarla-Yap Atölyesi'nde  ikiadet lazer kesici bulunmaktadır. Tasarla-Yap Atölyesi'nde gerçek ölçüde yapı bileşenleri ve mobilyaların mock-up ve prototipleri yapılabilmektedir. Tasarla-Yap Atölyesi ve Maket Atölyesi mekansal olarak bağlantılıdır.

Seramik ve Modelaj Atölyesi: Seramik ve Modelaj Atölyesi çamurla modelaj, seramik çalışmaları için öğrencilere olanak sağlamaktadır. Motorlu çömlek tezagları, seramik çalışma düzeni ve araçları ile seramik fırını bulunmaktadır.