Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Lisansüstü Programlar

Lisansüstü Programlar

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarlık Anabilim Dalı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tasarım Teknoloji ve Toplum Anabilim Dalı

Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Tasarım, Teknoloji ve Toplum (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Başvuru Koşulları Başvuru Koşulları
Akademik Kadro Akademik Kadro
Ayşe Özbil Torun

Doç. Dr.

Mekan dizimi tekniklerini kullanarak mekansal modelleme ve kentsel form analizleri
Ali O. İlhan

Y. Doç. Dr.

Boylamsal/hiyerarşik veri analizi, sosyal ağ analizi, bilim ve teknoloji çalışmaları, eğitim sosyolojisi, disiplinerlik, interdisiplinerlik ve tasarım disiplinlerinin sosyolojisi
Beyza Şat Güngör

Y. Doç. Dr. 

Peyzaj Analizi, peyzaj planlama, ekolojik planlama konuları, peyzaj tasarımı, peyzaj ekolojisi, bitkisel malzeme, bitkilendirme tasarımı ve yeşil mekanlar, konut projeleri tasarımı
Alpay Er

Prof. Dr.

Tasarım iş stratejileri, tasarım politikaları ve stratejik tasarım yönetimi ile Türkiye ve diğer yeni gelişen ekonomilerde tasarım tarihi
Demet Mutman

Y. Doç. Dr.

Kentsel Mekan, kamusal alanlar ve alternatif kent okumaları
Ayşe Hazar Köksal Bingöl

Y. Doç. Dr.

Sanat ve müzeleri, sanatın örgütlenme biçimleri, müze ve mimari, çağdaş sanat ve piyasa ilişkisi, kent ve imge, kültür politikaları, kültür endüstrisi ve yaratıcı endüstri
Ebru Ergöz Karahan

Y. Doç. Dr.

Konut sektörü, konut talebi, yöresel mimari, konut ve enerji, kullanıcı davranışları, proje yönetimi ve kalitatif araştırma yöntemleri,
Işıl Oygür İlhan

Y. Doç. Dr.

Etnografi, tasarımda araştırma yöntemleri, tasarım antropolojisi, kullanıcı-odaklı tasarım ve tasarım pedagojisi
Güliz Özorhon

Y. Doç. Dr. 

Mimari tasarım, ekolojik tasarım, konut, konut yerleşmeleri, mimarlık eğitimi
Melis Taner

Y. Doç. Dr.

İslam Sanatı (özellikle erken modern Safevi ve Osmanlı resim sanatı) ve Ortaçağ sanatı
Hülya Turgut

Prof. Dr.

‘Mimari tasarım eğitimi’, ‘konut atsarımı ve araştırma’, ‘kültür-mekan çalışmaları’, ‘küreselleşme ve yeni konut eğilimlerine etkileri’, ‘kentsel dönüşüm ve canlandırma projeleri’
Metin Çavuş

Y. Doç. Dr. 

Belgesel sinemaları, anlatı yapıları, interaktif sinema ve kurgu kuramları
Işılay Tekçe

Y. Doç. Dr.

Proje ve yapım yönetimi, stratejik yönetim, performans ölçümü/yapımda yönetim, yapım için araştırma yönetmleri, yapımda çok parametreli karar verme (MVDM), yapımda sürdürülebilirlik
Nuran Acur

Doç. Dr.

Designing service/technological innovation processes, facilitating operations strategy development, designing customer experience management and service innovation processes, as well as evaluating the entrepreneurship process
İlker Fatih Özorhon

Y. Doç. Dr.

Mimari Tasarım, Bina Bilgisi, Modern Mimarlık, Ekolojik Tasarım, Mimarlık Eğitimi
Özlem Özkal

Y. Doç. Dr.

Tipografik tasarım ve tarihi, görsel iletişim ve tasarım eğitimi
Melis Taner

Y. Doç. Dr.

İslam Sanatı (özellikle erken modern Safevi ve Osmanlı resim sanatı) ve Ortaçağ sanatı Simge E. Orhun

Y. Doç. Dr.

Fiziksel mekanlardaki etkileşimli uygulamalar, interaktif medya tasarımı eğitimi, kamu yapılarının mekânsal organizasyonu ve tasarımın yönlendirdiği inovasyon projeleridir.
Mehmet Saner

Y. Doç. Dr.

Kentsel boşluklar, endüstri mirasının kentsel ve bölgesel ölçekte korunması ve yeniden kullanılması    
Murat Şahin

Doç. Dr.

Mimari Tasarım, Bütünleşik Tasarım, Mimarlık Eğitimi, Bölgesel Mimarlık, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Çocuk, Turizm, Kamu Yapıları    
Nevşet Gül Çanakçıoğlu

Y. Doç. Dr.

Pediatrik tedavi çevreleri, çocuğun mekan algısı, davranış haritaları, bilişsel haritalar ve mekan dizimi    
Orhan Hacıhasanoğlu

Prof. Dr.

Mimari tasarım; kentsel tasarım; kentsel tasarım uygulamaları; mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar, mimarlık ve kimlik, araştırma yöntemleri, Kültür ve mekan; yaşlılar ve özürlüler için konut tasarımı ve değerlendirmesi; mimarlık, kent ve kimlik; mimarlık eğitimi    
Özgür Göçer

Y. Doç. Dr.

Yapı malzemesi ve performansının değerlendirilmesinde ısı ve nem geçişi, dış duvarların nemsel ve ısısal performansının değerlendirilmesi ve binalarda enerji etkinliğini arttıracak çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve kullanım sonrası değerlendirme    
Semra Tokay

Y. Doç. Dr.

Bina Bilgisi, Mimari Tasarım, Çevre    
Sevil Yazıcı

Y. Doç. Dr.

Hesaplamalı tasarım, malzeme sistemleri, sayısal üretim, performans değerlendirme ve optimizasyon süreçleri    
Tayfun Gürkaş

Y. Doç. Dr.

Mimarlık tarihi, tarih yazımı ve metodolojileri

   
Touraj Ashrafian

Y. Doç. Dr.

Yaklaşık sıfır enerji binalar (nZEB), optimum maliyet analizleri, iç çevre kalitesi (IEQ), binalarda enerji verimliliği, mevcut binaların enerji etkin ve adım adım iyileştirilmesi ve bu tür iyileştirmelerde EPBD-recast çerçevesinde düşük maliyet gerektiren önlemlerin alınması ve bu önlemler için gerekli maliyet analizlerinin yapılması    
Zeynep Ceylanlı

Y. Doç. Dr.

Yapılı çevrenin toplumsal üretimi, konut iç mekanları ve toplumsal cinsiyet, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi mimarlığı, mimarlıkta modernizm ve modernizasyon, mimarlık tarihyazımı ve iç mimarlık eğitimi