Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Lisansüstü Programlar

Lisansüstü Programlar

 

   

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarlık Anabilim Dalı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tasarım Teknoloji ve Toplum Anabilim Dalı

Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Tasarım, Teknoloji ve Toplum (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Başvuru Koşulları Başvuru Koşulları
Akademik Kadro Akademik Kadro
Alper Ünlü 

Prof. Dr.

Mimari tasarım kuramları, çevre - davranış çalışmaları ve kuramları, mekansal dizim (Space Syntax) kuramı, mimarlık epistomolojisi, yöresel mimari ve kültürel çevre, kullanım sonrası değerlendirme, afet ve acil durum yönetimi
Ali O. İlhan

Dr. Öğretim Üyesi

Boylamsal/hiyerarşik veri analizi, sosyal ağ analizi, bilim ve teknoloji çalışmaları, eğitim sosyolojisi, disiplinerlik, interdisiplinerlik ve tasarım disiplinlerinin sosyolojisi
Alessandro Camiz

Doç. Dr.

Architectural design, urban morphology, history of architecture
Alpay Er

Prof. Dr.

Tasarım iş stratejileri, tasarım politikaları ve stratejik tasarım yönetimi ile Türkiye ve diğer yeni gelişen ekonomilerde tasarım tarihi
Beyza Şat Güngör

Dr. Öğretim Üyesi

Peyzaj Analizi, peyzaj planlama, ekolojik planlama konuları, peyzaj tasarımı, peyzaj ekolojisi, bitkisel malzeme, bitkilendirme tasarımı ve yeşil mekanlar, konut projeleri tasarımı

 

Ayşe Hazar Köksal Bingöl

Dr. Öğretim Üyesi (ÜAK Doçent)

 

Sanat ve müzeleri, sanatın örgütlenme biçimleri, müze ve mimari, çağdaş sanat ve piyasa ilişkisi, kent ve imge, kültür politikaları, kültür endüstrisi ve yaratıcı endüstri
Demet Mutman

Dr. Öğretim Üyesi

Kentsel Mekan, kamusal alanlar ve alternatif kent okumaları
Işıl Oygür İlhan

Dr. Öğretim Üyesi

Etnografi, tasarımda araştırma yöntemleri, tasarım antropolojisi, kullanıcı-odaklı tasarım ve tasarım pedagojisi
Deniz İkiz Kaya

Dr. Öğretim Üyesi 

Kültürel miras yönetimi, tarihi çevre koruma, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi
Melis Taner

Dr. Öğretim Üyesi

İslam Sanatı (özellikle erken modern Safevi ve Osmanlı resim sanatı) ve Ortaçağ sanatı
Derya Yorgancıoğlu

Dr. Öğretim Üyesi

Mimarlıkta kuram ve araştırma, mimari tasarım, mimarlık eğitimi, mimarlık ve fenomenoloji ilişkisi, öğrenme mekanı tasarımı, yükseköğretimde öğretim ve öğrenim araştırmacılığı, mimarlık ve çocuk 
Metin Çavuş

Dr. Öğretim Üyesi

Belgesel sinemaları, anlatı yapıları, interaktif sinema ve kurgu kuramları
Ece Kalaycıoğlu

Dr. Öğretim Üyesi

Bina enerji performansı, aydınlatma ve günışığı modelleme ve simülasyonları, enerji etkin ve sürdürülebilir mimari tasarım geliştirme
Özlem Özkal

Dr. Öğretim Üyesi

Tipografik tasarım ve tarihi, görsel iletişim ve tasarım eğitimi
Ebru Ergöz Karahan

Dr. Öğretim Üyesi

Konut sektörü, konut talebi, yöresel mimari, konut ve enerji, kullanıcı davranışları, proje yönetimi ve kalitatif araştırma yöntemleri,
Simge E. Orhun

Dr. Öğretim Üyesi (ÜAK Doçent)

Fiziksel mekanlardaki etkileşimli uygulamalar, interaktif medya tasarımı eğitimi, kamu yapılarının mekânsal organizasyonu ve tasarımın yönlendirdiği inovasyon projeleridir.
Güliz Özorhon

Dr. Öğretim Üyesi (ÜAK Doçent)

Mimari tasarım, ekolojik tasarım, konut, konut yerleşmeleri, mimarlık eğitimi
Zeynep Karapars

Dr. Öğretim Üyesi

Kullanıcı deneyimi (UX), kullanıcı araştırmaları, servis tasarımı
Hülya Turgut

Prof. Dr.

‘Mimari tasarım eğitimi’, ‘konut atsarımı ve araştırma’, ‘kültür-mekan çalışmaları’, ‘küreselleşme ve yeni konut eğilimlerine etkileri’, ‘kentsel dönüşüm ve canlandırma projeleri’
 
 
Işılay Tekçe

Dr. Öğretim Üyesi

Proje ve yapım yönetimi, stratejik yönetim, performans ölçümü/yapımda yönetim, yapım için araştırma yönetmleri, yapımda çok parametreli karar verme (MVDM), yapımda sürdürülebilirlik
 
 
İlker Fatih Özorhon

Dr. Öğretim Üyesi (ÜAK Doçent)

Mimari Tasarım, Bina Bilgisi, Modern Mimarlık, Ekolojik Tasarım, Mimarlık Eğitimi
 
 
Melis Taner

Dr. Öğretim Üyesi

İslam Sanatı (özellikle erken modern Safevi ve Osmanlı resim sanatı) ve Ortaçağ sanatı    
Mehmet Saner

Dr. Öğretim Üyesi

Kentsel boşluklar, endüstri mirasının kentsel ve bölgesel ölçekte korunması ve yeniden kullanılması    
Murat Şahin

Doç. Dr.

Mimari Tasarım, Bütünleşik Tasarım, Mimarlık Eğitimi, Bölgesel Mimarlık, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Çocuk, Turizm, Kamu Yapıları    
Neşe Ganiç Sağlam

Dr. Öğretim Üyesi

Binalarda maliyet etkin enerji verimliliği, yaklaşık sıfır enerji binalar, yeşil bina sertifikalandırma sistemleri    
Nevşet Gül Çanakçıoğlu

Dr. Öğretim Üyesi

Pediatrik tedavi çevreleri, çocuğun mekan algısı, davranış haritaları, bilişsel haritalar ve mekan dizimi    
Orhan Hacıhasanoğlu

Prof. Dr.

Mimari tasarım; kentsel tasarım; kentsel tasarım uygulamaları; mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar, mimarlık ve kimlik, araştırma yöntemleri, Kültür ve mekan; yaşlılar ve özürlüler için konut tasarımı ve değerlendirmesi; mimarlık, kent ve kimlik; mimarlık eğitimi    
Özgür Göçer

Dr. Öğretim Üyesi (ÜAK Doçent) * (on-leave)

Yapı malzemesi ve performansının değerlendirilmesinde ısı ve nem geçişi, dış duvarların nemsel ve ısısal performansının değerlendirilmesi ve binalarda enerji etkinliğini arttıracak çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve kullanım sonrası değerlendirme    
Özlem Altınkaya Genel

Dr. Öğretim Üyesi

İstanbul, kentleşme politikaları, şehir peyzajı, mimari tasarım    
Pınar Sezginalp

Dr. Öğretim Üyesi

Türkiye' de 20 Yüzyıl konutlarının iç mekanları ve evsel yaşamın dönüşümü, Türkiye modern mimarlık tarihi, 20. Yüzyıl konutlarının iç mekanlarının cinsiyet ve mimarlık ilişkisi    
Semra Tokay

Dr. Öğretim Üyesi

Bina Bilgisi, Mimari Tasarım, Çevre    
Sevil Yazıcı

Dr. Öğretim Üyesi

Hesaplamalı tasarım, malzeme sistemleri, sayısal üretim, performans değerlendirme ve optimizasyon süreçleri    
Tayfun Gürkaş 
Dr. Öğretim Üyesi
Mimarlık tarihi, tarih yazımı ve metodolojileri    
Touraj Ashrafian

Dr. Öğretim Üyesi

Yaklaşık sıfır enerji binalar (nZEB), optimum maliyet analizleri, iç çevre kalitesi (IEQ), binalarda enerji verimliliği, mevcut binaların enerji etkin ve adım adım iyileştirilmesi ve bu tür iyileştirmelerde EPBD-recast çerçevesinde düşük maliyet gerektiren önlemlerin alınması ve bu önlemler için gerekli maliyet analizlerinin yapılması    
Zeynep Ceylanlı         

Dr. Öğretim Üyesi

 

Yapılı çevrenin toplumsal üretimi, konut iç mekanları ve toplumsal cinsiyet, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi mimarlığı, mimarlıkta modernizm ve modernizasyon, mimarlık tarihyazımı ve iç mimarlık eğitimi