Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Lisansüstü Programlar

Lisansüstü Programlar

 

   

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarlık Anabilim Dalı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tasarım Teknoloji ve Toplum Anabilim Dalı

Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı

Program kabul komisyonunun belirlediği ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan burslar verilmektedir.

Son başvuru: 28 Ağustos 2020  Başvuru Paneli

Tasarım, Teknoloji ve Toplum (Tezli) Yüksek Lisans Programı

Program kabul komisyonunun belirlediği ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan burslar verilmektedir. 

Başvuru : 1 Mayıs 2020 - 30 Haziran 2020   Başvuru Paneli

Mimarlık Doktora Programı

Program kabul komisyonunun belirlediği ve iligili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan burslar verilmektedir. 

Son başvuru: 28 Ağustos 2020 Başvuru Paneli

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı

Program kabul komisyonunun belirlediği ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan burslar verilmektedir. 

Başvuru: 1 Mayıs 2020 - 30 Haziran 2020    Başvuru Paneli

Kent ve Mimarlık (Tezli ve Tezsiz) (Türkçe) Yüksek Lisans Programı

Program kabul komisyonunun belirlediği ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan burslar verilmektedir. 

Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Programı web sitesi

Son başvuru: 28 Ağustos 2020 Başvuru Paneli

 
Başvuru Koşulları Başvuru Koşulları

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli) Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı 

Mezuniyet için üç adet zorunlu ders, dört adet seçmeli ders, bir seminer dersinin alınması ve yüksek lisans tezinin tamamlanması gerekmektedir. Toplam 120 AKTS kredi ile mezun olunmaktadır.

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli) Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı 

Mezuniyet için üç adet zorunlu ders, dört adet seçmeli ders, bir seminer dersinin alınması ve yüksek lisans tezinin tamamlanması gerekmektedir. Toplam 120 AKTS kredi ile mezun olunmaktadır. Öğrenciler seçmeli derslerini, mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak kaydıyla diğer programlarından seçme hakkına sahiptir.

Mimarlık Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı 

Mezuniyet için dört adet zorunlu ders, altı adet seçmeli dersin alınması ve dönem projesinin tamamlanması gerekmektedir. Toplam 90 AKTS kredi ile mezun olunmaktadır.

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı 

Mezuniyet için yüksek lisans derecesi ile başlayanların iki adet zorunlu ders, beş adet seçmeli ders, doktora yeterlilik çalışması ve doktora tezini tamamlanması gerekmektedir. Toplam 240 AKTS kredi ile mezun olunamaktadır. Mezuniyet için lisans derecesi ile başlayanların iki adet zorunlu ders, onüç adet seçmeli ders, doktora yeterlilik çalışması ve doktora tezini tamamlanması gerekmektedir. Toplam 300 AKTS kredi ile mezun olunmaktadır.

Mimarlık Doktora Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı 

Mezuniyet için yüksek lisans derecesi ile başlayanların iki adet zorunlu ders, beş adet seçmeli ders, doktora yeterlilik çalışması ve doktora tezini tamamlanması gerekmektedir. Toplam 240 AKTS kredi ile mezun olunmaktadır.Mezuniyet için lisans derecesi ile başlayanların iki adet zorunlu ders, onüç adet seçmeli ders, doktora yeterlilik çalışması ve doktora tezini tamamlanması gerekmektedir. Toplam 300 AKTS kredi ile mezun olunmaktadır.

 

Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli) Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı 

Mezuniyet için üç adet zorunlu ders, dört adet seçmeli ders, bir seminer dersinin alınması ve yüksek lisans tezinin tamamlanması gerekmektedir. Toplam 120 AKTS kredi ile mezun olunmaktadır.

 

Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı Ders Planı / Toplam Kredi Sayısı 

Mezuniyet için altı adet zorunlu ders, beş adet seçmeli dersin alınması ve dönem projesinin tamamlanması gerekmektedir. Toplam 90 AKTS kredi ile mezun olunmaktadır.

 
Akademik Kadro Akademik Kadro
Alper Ünlü 

Prof. Dr.

Mimari tasarım kuramları, çevre - davranış çalışmaları ve kuramları, mekansal dizim (Space Syntax) kuramı, mimarlık epistomolojisi, yöresel mimari ve kültürel çevre, kullanım sonrası değerlendirme, afet ve acil durum yönetimi
Ali O. İlhan

Dr. Öğretim Üyesi

Boylamsal/hiyerarşik veri analizi, sosyal ağ analizi, bilim ve teknoloji çalışmaları, eğitim sosyolojisi, disiplinerlik, interdisiplinerlik ve tasarım disiplinlerinin sosyolojisi
Alessandro Camiz

Doç. Dr.

Architectural design, urban morphology, history of architecture
Alpay Er

Prof. Dr.

Tasarım iş stratejileri, tasarım politikaları ve stratejik tasarım yönetimi ile Türkiye ve diğer yeni gelişen ekonomilerde tasarım tarihi

Aslıhan Ünlü

Prof. Dr.

Sürdürülebilir yapı teknolojileri, cephe sistemleri ve yüksek performanslı pencere sistemleri
Ayşe Hazar Köksal Bingöl

Dr. Öğretim Üyesi (ÜAK Doçent)

Sanat ve müzeleri, sanatın örgütlenme biçimleri, müze ve mimari, çağdaş sanat ve piyasa ilişkisi, kent ve imge, kültür politikaları, kültür endüstrisi ve yaratıcı endüstri
Beyza Şat Güngör

Dr. Öğretim Üyesi (ÜAK Doçent)

Peyzaj Analizi, peyzaj planlama, ekolojik planlama konuları, peyzaj tasarımı, peyzaj ekolojisi, bitkisel malzeme, bitkilendirme tasarımı ve yeşil mekanlar, konut projeleri tasarımı

 

Işıl Oygür İlhan

Dr. Öğretim Üyesi

Etnografi, tasarımda araştırma yöntemleri, tasarım antropolojisi, kullanıcı-odaklı tasarım ve tasarım pedagojisi
Ceren Güler

Dr. Öğretim Üyesi

Mimari belgeleme, koruma ve restorasyon; geleneksel yapım teknikleri; koruma kuramı; kültürel peyzaj; kırsal mimari; modern mimarlık mirasının korunması
Melis Taner

Dr. Öğretim Üyesi

İslam Sanatı (özellikle erken modern Safevi ve Osmanlı resim sanatı) ve Ortaçağ sanatı
Demet Mutman

Dr. Öğretim Üyesi

Kentsel Mekan, kamusal alanlar ve alternatif kent okumaları
Metin Çavuş

Dr. Öğretim Üyesi

Belgesel sinemaları, anlatı yapıları, interaktif sinema ve kurgu kuramları
Derya Yorgancıoğlu

Dr. Öğretim Üyesi

Mimarlıkta kuram ve araştırma, mimari tasarım, mimarlık eğitimi, mimarlık ve fenomenoloji ilişkisi, öğrenme mekanı tasarımı, yükseköğretimde öğretim ve öğrenim araştırmacılığı, mimarlık ve çocuk 
Özlem Özkal

Dr. Öğretim Üyesi

Tipografik tasarım ve tarihi, görsel iletişim ve tasarım eğitimi
Doğa Dinemis Aman

Dr. Öğretim Üyesi

Afet yönetimi, kentsel peyzaj planlama ve tasarımı, peyzaj şehirciliği, çocuk oyun alanları tasarımı ve kent mobilyaları

Simge Esin Orhun

Dr. Öğretim Üyesi (ÜAK Doçent)

Fiziksel mekanlardaki etkileşimli uygulamalar, interaktif medya tasarımı eğitimi, kamu yapılarının mekânsal organizasyonu ve tasarımın yönlendirdiği inovasyon projeleridir.
Ece Kalaycıoğlu Özdemir

Dr. Öğretim Üyesi

Bina enerji performansı, aydınlatma ve günışığı modelleme ve simülasyonları, enerji etkin ve sürdürülebilir mimari tasarım geliştirme
Zeynep Karapars

Dr. Öğretim Üyesi

Kullanıcı deneyimi (UX), kullanıcı araştırmaları, servis tasarımı
Ebru Ergöz Karahan

Dr. Öğretim Üyesi (ÜAK Doçent)

Konut sektörü, konut talebi, yöresel mimari, konut ve enerji, kullanıcı davranışları, proje yönetimi ve kalitatif araştırma yöntemleri,
Zeynep Merve Uygun 
Azizoğlu  
Dr. Öğretim Üyesi
Belgeselde mekan ve bedenin görsel temsili, dijital etnografi ve yeni medya belgeselleri (interaktif belgesel, dijital hikaye anlatıcılığı, transmedya belgesel vb)
Güliz Özorhon

Doç. Dr. 

Mimari tasarım, ekolojik tasarım, konut, konut yerleşmeleri, mimarlık eğitimi
 
 
Hülya Turgut

Prof. Dr.

‘Mimari tasarım eğitimi’, ‘konut atsarımı ve araştırma’, ‘kültür-mekan çalışmaları’, ‘küreselleşme ve yeni konut eğilimlerine etkileri’, ‘kentsel dönüşüm ve canlandırma projeleri’
 
 
Işılay Tekçe

Dr. Öğretim Üyesi

Proje ve yapım yönetimi, stratejik yönetim, performans ölçümü/yapımda yönetim, yapım için araştırma yönetmleri, yapımda çok parametreli karar verme (MVDM), yapımda sürdürülebilirlik
 
 
İlker Fatih Özorhon

Dr. Öğretim Üyesi (ÜAK Doçent)

Mimari Tasarım, Bina Bilgisi, Modern Mimarlık, Ekolojik Tasarım, Mimarlık Eğitimi
 
 
Luca Orlandi

Dr. Öğretim Üyesi

Ottoman architecture, architect Sinan, Galata and the Genoese colonies in the Eastern Mediterranean, Contemporary Italian and Turkish architecture, travelogue in the Levant, vernacular architecture and urban history.     
Melis Taner

Dr. Öğretim Üyesi

İslam Sanatı (özellikle erken modern Safevi ve Osmanlı resim sanatı) ve Ortaçağ sanatı    
Mehmet Saner

Dr. Öğretim Üyesi

Kentsel boşluklar, endüstri mirasının kentsel ve bölgesel ölçekte korunması ve yeniden kullanılması    
Murat Şahin

Doç. Dr.

Mimari Tasarım, Bütünleşik Tasarım, Mimarlık Eğitimi, Bölgesel Mimarlık, Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Çocuk, Turizm, Kamu Yapıları    
Neşe Ganiç Sağlam

Dr. Öğretim Üyesi

Binalarda maliyet etkin enerji verimliliği, yaklaşık sıfır enerji binalar, yeşil bina sertifikalandırma sistemleri    
Nevşet Gül Çanakçıoğlu

Dr. Öğretim Üyesi

Pediatrik tedavi çevreleri, çocuğun mekan algısı, davranış haritaları, bilişsel haritalar ve mekan dizimi    
Orhan Hacıhasanoğlu

Prof. Dr.

Mimari tasarım; kentsel tasarım; kentsel tasarım uygulamaları; mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar, mimarlık ve kimlik, araştırma yöntemleri, Kültür ve mekan; yaşlılar ve özürlüler için konut tasarımı ve değerlendirmesi; mimarlık, kent ve kimlik; mimarlık eğitimi    
Özlem Altınkaya Genel

Dr. Öğretim Üyesi

İstanbul, kentleşme politikaları, şehir peyzajı, mimari tasarım    
Pınar Sezginalp

Dr. Öğretim Üyesi

Türkiye' de 20 Yüzyıl konutlarının iç mekanları ve evsel yaşamın dönüşümü, Türkiye modern mimarlık tarihi, 20. Yüzyıl konutlarının iç mekanlarının cinsiyet ve mimarlık ilişkisi    
Selin Üst

Dr. Öğretim Üyesi

Araştırma Odaklı Tasarım, Tasarım Eğitimi, Mobilya Tasarımı    
Semra Tokay

Dr. Öğretim Üyesi

Bina Bilgisi, Mimari Tasarım, Çevre    
Tayfun Gürkaş

Dr. Öğretim Üyesi

Mimarlık tarihi, tarih yazımı ve metodolojileri    
Touraj Ashrafian

Dr. Öğretim Üyesi

Yaklaşık sıfır enerji binalar (nZEB), optimum maliyet analizleri, iç çevre kalitesi (IEQ), binalarda enerji verimliliği, mevcut binaların enerji etkin ve adım adım iyileştirilmesi ve bu tür iyileştirmelerde EPBD-recast çerçevesinde düşük maliyet gerektiren önlemlerin alınması ve bu önlemler için gerekli maliyet analizlerinin yapılması    
Zeynep Ceylanlı

Dr. Öğretim Üyesi

Yapılı çevrenin toplumsal üretimi, konut iç mekanları ve toplumsal cinsiyet, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi mimarlığı, mimarlıkta modernizm ve modernizasyon, mimarlık tarihyazımı ve iç mimarlık eğitimi