Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

2012-2013 ve 2013-2014 Akademik yılından itibaren eğitim vermeye başlayan Mimarlık (Türkçe) ve Mimarlık (İngilizce) Lisans Programları ile ÖzÜ, bu alanda eğitim yapan dünya çapında en gözde okullar arasına girmeyi hedeflemektedir.

Program, öğrenmeyi öğreten, çözüm yeteneği kazandıran ve yaratıcı düşünceyi geliştiren esnek bir program olup; sanatı teknoloji ile bütünleştirmiş, sezgilerini ve duygularını tasarıma yansıtan, bununla birlikte tasarımlarının gerçek dünyada uygulanacağının bilincinde olan çok yönlü, rekabet gücü olan mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca ÖzÜ bu alanda,kuram ve uygulamayı bir bütün olarak ele almak, mimarlık ve diğer disiplinlerin arakesitine odaklanmak ve girişimci mimarlar yetiştirmek hedefleriyle fark yaratmaktadır.

Vizyon: Mezunlarının uluslararası ve ulusal düzeyde insanların refahına üst düzeyde katkıda bulunacak yaratıcı, yenilikçi kişiler olmalarıdır.

Misyon: Eğitim, araştırma ve uygulamada; yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik konularını yerel, bölgesel ve küresel değerlerin sürdürülebilirliğini geliştirecek eğitim-öğretim progarmları ile, İstanbul’ un potansiyellerini etkin kullanarak bağlantılı sektörlerle etkileşim içinde mesleğini etkin şekilde uygulayabilen mimarlar yetiştirmektir.

 

Danışma Kurulu:

Mimarlık Bölümü Danışma Kurulu mezuniyet projesi çalışmalarının jürilerinde görev almış deneyimli mimarlardan oluşmaktadır.

Neslihan Aksoy (Erke)

Melike Altınışık (Melike Altınışık Architects)

İbrahim Eyüp (Eyusta Tasarım Atölyesi)

Ozan Öztepe (Mimari Tasarım Fikirleri)

Yavuz Selim Sepin (Sepin Mimarlık)