Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma

Araştırma

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinin güncel araştırma konuları arasında aşağıda listelenen konular bulunmaktadır.

  • Mimari Tasarım
  • Mimarlık Kuramı ve Eleştiri
  • Sürdürülebilir Mimarlık
  • Kent ve Konut
  • Ekoloji
  • Kentsel Tasarım
  • Kentsel Morfoloji
  • Yapı Teknolojileri
  • Bilişim Teknolojileri
Araştırma Laboratuvarları:

 

Kent ve Konut Araştırmaları Laboratuvarı:

 

Laboratuvarda genelde kent ve özelde konut araştırmaları multidisipliner şekilde yürütülmektedir. Üniversitemizdeki bilgi birikiminin ülke ölçeğinde yaygın kullanımınn sağlanması, kamu ve özel sektör etkileşimi içinde bu bilgi birikiminin geliştirilmesi ve uygulama alanına aktarılması sağlanmaktadır. Urban and Housing Lab çalışmalarını IAPS Kültür ve Mekan Network ile birlikte yürütmektedir.

http://labs.ozyegin.edu.tr/urbanandhousing/ 

Mekansal Sistemler Laboratuvarı:

SSL

Mekansal Sistemler Laboratuvarı, Space Syntax teorisinin teorik ve araştırma temelini geliştirmeyi amaçlamaktadır ve genel olarak mimari ve kentsel tabanlı morfolojik çalışmalara destek olmaktadır. Amacı, mantıksal argümantasyonun bir bağlantısını oluşturmak, matematik ve mimari tasarım gibi iki aşırı disiplin arasında bir tür köprü oluşturmaktır.

http://labs.ozyegin.edu.tr/spatialsystems/

Kentsel Morfoloji Dinamik Araştırmalar Laboratuvarı: 

DRUM

DRUM (Kentsel Morfoloji Dinamik Araştırmalar) araştırma grubu, diachronic ya da kentsel ve bölgesel dönüşümlere odaklanır; Coğrafya, Tarih ve Arkeoloji gibi diğer disiplinlerle disiplinlerarası işbirliği de dahil olmak üzere Mimarlar, Kent Planlamacıları ve Kentsel Morfologların uzmanlığını memnuniyetle karşılar. Araştırma grubu, kentlerde birtakım ilgili örnek olayları karşılaştırarak, kentsel büyümenin dinamiklerini farklı morfolojik ve coğrafi ortamlarda tanımlamayı amaçlamaktadır. Araştırma grubu, büyük şehirlerin geleceğini tasarlamak için karşılaştırmalı yöntem ve GIS, Mekan Sözdizimi, Tipolojik planlar, Farklı ölçeklerde Conzenian analizi ve farklı kronolojik aşamalar gibi diğer analitik araçları uygular.

http://labs.ozyegin.edu.tr/drum/

Mimari Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı: 

ADRL

Mimari Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı tasarım yoluyla teorik ve pratik bilgiyi üreten ve nitelikli yaşam çevrelerinin tasarlanmasına katkıda bulunan bir platformdur. Mimari tasarım ortamının farklı aktörlerini bir araya getiren seminer, atölye gibi paylaşım ve üretim ortamları oluşturmak ve mimari tasarım odaklı araştırma projeleri geliştirmek laboratuvarın temel hedeflerindendir. Laboratuvar aynı zamanda öğrencilerin araştırma ve tasarım sürecinin farklı aşamalarını ve rollerini deneyimlemelerine olanak sağlamayı amaçlamakta ve bu doğrultuda, mimari tasarım ofis simülatörü (MİTOS) ile işbirliği yapmaktadır.

http://labs.ozyegin.edu.tr/adr/

Yapı Fiziği ve Malzemesi Laboratuvarı: 

BMPMimarlık ve Tasarım Fakültesi Yapı Malzemeleri ve Fiziği Laboratuvarı temel olarak bina enerji verimliliği, bina ve malzemelerin yaşam döngüsü performansına odaklanmıştır. Araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, Özyeğin Üniversitesi' nde Yapım-Çevre Tasarımı, Yapı Sistemleri ve Mimari Tasarım dersleri altında verilen teknik eğitimi desteklemektedir. Ayrıca mezun öğrencilerin çalışmalarını, analizlerini ve testlerini yapmaları ve uygulama yoluyla öğrenmeleri için ortam sağlar.

https://labs.ozyegin.edu.tr/bmplab/

 Peyzaj Araştırmaları Laboratuvarı:

LRLÖzÜ Peyzaj Araştımaları Laboratuvarı (LRL), kentsel ve kırsal ortamda sürdürülebilir peyzajın tasarımını kolaylaştıracak teorik ve uygulamalı araştırma platformu üretmeyi amaçlar. Çalşıma bütüncül bakış açısıyla peyzaj karakteristiklerini ve bileşenlerini inceler ve analiz eder. Sağlıklı toplulukları teşvik etmek ve konu alanının epistomolojik kapasitelerini geliştirmek için peyzajın doğal, yarı doğal veya insan yapımı özelliklerini ele alır, planlama ve tasarım konularını içerir. Bu kapsamda, Peyzaj Araştırmaları Laboratuvarı, doğal ve yapılı çevre arasındaki ilişkiler hakkındaki çağdaş statejileri, temel konular ve alt başlıkları kapsamında eğitim, dsinlinlerarası araştırma ve inovasyon yoluyla araştırmayı amaçlar. Peyzaj Araştırmaları Laboratuvarı'nın konu alanları: Dirençli Kentler, Yeşil ve Mavi Altyapılar, Afet Riski Azaltma, Peyzaj Ekolojisi ve Peyzaj Mirasıdır. 

http://labs.ozyegin.edu.tr/lrl/

Bina Kabuğu Tasarım ve Teknolojisi Laboratuvarı: 

BTechBuilding Envelope Design and Technology Laboratory B-Tech Lab, Bina Kabuğu alanındaki güncel gereksinimlere yenilikçi yaklaşım ve teknolojilerle yanıt vermeye odaklanan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini bu alandaki öncü kuruluşlar, sektör temsilcileri ve uluslararası üniversiteler ile iş birlikleri oluşturarak yürütmeyi amaçlar.

 

https://labs.ozyegin.edu.tr/btech/