Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Akademik Program

Akademik Program

Mimarlık lisans ders programı bir yandan, keşfederek öğrenmeye, araştırmaya, çok yönlü ve esnek düşünmeye,problem çözümlemeye, mimarlık ve kentsel sorunları yorumlamaya yönlendirirken diğer yandan yüksek lisans/doktora gibi eğitim sonrası seçeneklere de hazırlamayı amaçlamaktadır.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Mimarlık (İngilizce) ve Mimarlık (Türkçe) lisans programları,
Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı,
Kent ve Mimarlık (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı ve

Mimarlık Doktora Programı ile eğitim-öğretim alanında çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 

Mimarlık lisans programlarında dersler aşağıdaki şekilde gruplanmıştır. 
  • TASARIM grubu dersleri: ARCH/MİM 101 Tasarım/Design; ARCH/MİM 102 Mimari Tasarım Stüdyosu I/Architectural Design I; ARCH/MİM 201 Mimari Tasarım Stüdyosu II/Architectural Design II; ARCH/MİM 202 Mimari Tasarım Stüdyosu III/Architectural Design III; ARCH/MİM 301 Mimari Tasarım Stüdyosu IV/Architectural Design IV; ARCH/MİM 302 Mimari Tasarım Stüdyosu V/Architectural Design V; ARCH/MİM 401 Mimari Tasarım Stüdyosu VI/Architectural Design VI; ARCH/MİM 402 Mezuniyet Projesi/Graduation Project;

  • İFADE grubu dersleri: ARCH/MİM 103 Mimari Anlatım Teknikleri I/Architectural Representation Techniques I; ARCH/MİM 104 Mimari Anlatım Teknikleri II/Architectural Representation Techniques II; ARCH/MİM 203 Bilgisayar Destekli Tasarım I/Computer Aided Design I; ARCH/MİM 204 Bilgisayar Destekli Tasarım II/Computer Aided Design II;

  • TARİH, KURAM, KÜLTÜR, KORUMA grubu dersleri: ARCH/MİM 105 Mimarlık Kültürü/Culture of Architecture; ARCH/MİM 106 Mekan Organizasyonu/Space Organization; ARCH/MİM 108 Sanat Tarihi/History of Art; ARCH/MİM 209 Mimarlık Tarihi I/History of Architecture I; ARCH/MİM 210 Mimarlık Tarihi II/History of Architecture II; ARCH/MİM 304 Mimari Koruma ve Rölöve/Architectural Conservation and Surveying

  • TEKNOLOJİ grubu dersleri: ARCH/MİM 205 Yapı Bilgisi ve Malzeme/Building Construction and Materials; ARCH/MİM 206 Yapı Teknolojileri/Construction Technologies; ARCH/MİM 207 Statik ve Mukavemet/Statics and Mechanics of Materials;ARCH/MİM 208 Yapı Statiği/Structural Analysis; ARCH/MİM 305 Fiziksel Çevre Kontrolü/Environmental Control; ARCH/MİM 306 Yapı Sistemleri/Building Systems; 

  • ÇEVRE KENT grubu dersleri: ARCH/MİM 212 Arazi Analizi ve Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı/Site Analysis and Sustainable Landscape Design; ARCH/MİM 303 Kensel Planlama ve Tasarım/Urban Planning and Design; 

  • MESLEK grubu dersleri: ARCH/MİM 403 Yapım Yönetimi ve Ekonomi/Construction Management and Economics; ARCH/MİM 404 Proje Yönetimi/Project Management; ARCH/MİM 405 Meslek Hukuku/Professional Law; 

  • STAJLAR: ARCH/MİM 200 Yaz Stajı I (Araştırma) /Summer Internship I (Research); ARCH/MİM 300 Yaz Stajı II (Büro) /Summer Internship II (Office); ARCH/MİM 400 Yaz Stajı III (Şantiye) /Summer Internship III (Construction site); 

  • SEÇMELİ DERSLER: Program seçmeli dersleri 8 ders toplam 24 ECTS ; Fakülte dışı seçmeli dersler: 2 ders toplam 6 ECTS

  • ÜNİVERSİTE DERSLERİ: MATH 101/MATH 107 (Türkçe); ENG 101/ENG 103 (Türkçe); ENG 102/ENG 104 (Türkçe); SEC101; TLL 101; TLL 102; SEC 201/SEC 203 (Türkçe); SEC 202/ SEC 204 (Türkçe); HIST 201; HIST 202