Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

SEC 101 Dersi Projeleri

SEC 101 Dersi Projeleri

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi olarak iki farklı çalışma yürütmekteyiz. Bu çalışmalardan ilki; SEC 101 - Üniversite Yaşamına Giriş Dersi kapsamında sürdürdüğümüz saha çalışmalarıdır. SEC 101 - Üniversite Yaşamına Giriş Dersi, tüm yeni girişli öğrencilerin alması gereken, öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum sağlaması ve bu bilgilerin ilerleyen yıllar için iyi bir temel oluşturmasını hedefleyen 1 kredilik zorunlu bir derstir. SEC 101 Dersi’ne kayıtlı tüm öğrenciler 5 farklı modülü tamamlamakla yükümlüdür. TDP Birimi beşinci modül olan “Katkını Göster” modülündeki çalışmaların yürütülmesinden sorumludur. Katkını Göster modülü kapsamında ders öğrencileri 6-12 saat arasında bir saha çalışması yapmalı ve bu çalışmanın tamamlanmasının ardından daha önce ilan edilen puanı/yıldızı almaya hak kazanmalıdır. Sürdürülebilirlik temelli pek çok sosyal meselenin ele alındığı bu saha projelerinde öğrenciler o sosyal mesele hakkında teorik bilgi edinmenin yanı sıra sahada da deneyimleme imkanına sahip olmaktadır. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi olarak bahsedilen bu saha çalışmalarının planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumluyuz.

 Uzaktan eğitime geçilen 2020 - 2021 akademik yılından bu yana SEC 101 Dersi kampamında çevrimiçi olarak yürüttüğümüz projelerimiz şöyledir;

 

Parmakların Diliİşaret dilinin yaygınlaştırılması ve Türk İşaret Dili kültürüne dair farkındalık yaratılması amacı ile Parmakların Dili projemiz gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz 6 saat boyunca gönüllü eğitimen hocamızdan Türk İşaret Dili eğitimi aldıktan sonra, edindikleri temel bilgiler ile bir dialog videoya alırlar.

Betimleme Kumbarası: Betimleme Kumbarası,görme engelli bireyler için çeşitli görsel materyallerin erişilebilir hale getirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda öncelik kampüsteki görsel malzemelere verilmiş ve kampüsteki çeşitli logolar ile binaların fotoğrafları gibi içerikler belirlenmiştir. Belirlenen bu görsellerin betimlenmesinin öncesinde öğrencilerimiz Sesli Betimleme Derneği tarafından eğitim almaktadırlar.

Otizm Farkındalık Zamanı: Otizm Farkındalık Zamanı projesi ile otizm hakkında farkındalık yaratmak ve öğrencilerimizin otizm hakkında doğru bilgiye sahip olmaları amaçlanmıştır.  Proje kapsamında öğrenciler ilk önce uzman psikologlardan otizmin ne olduğu ile ilgili temel bir eğitim alır. Ardından ailelerinde otizmli sevdikleri olan katılımcılar tarafından yapılan deneyim paylaşımı sohbetine katılım sağlarlar. Öğrencilerimiz kendileri ile paylaşılan filmi izledikten sonra düşüncelerini bir anket doldurarak paylaşır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Toplumsal cinsiyet kavramı hakkındaki bilgiyi arttırarak farkındalık yaratmaya çalışılır. Bu bağlamda toplumsal cinsiyete duyarlı bir dil kullanmak oldukça kıymetli. Proje kapsamında öğrencilerimiz öncelikle Uçan Süpürge Vakfı tarafından verilen temel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini alır. Akabinde izledikleri film sonrasında hissettikleri duyguları, düşüncelerini ve tecrübelerini yansıttıkları bir tasarım hazırlarlar. Bu tasarım görsel veya işitsel her türlü şey olabilir. Bu proje ile amaçlanan en temelinde günümüzün en büyük meselelerinden olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne demek olduğunu anlamak, üzerinde düşünmek ve düşüncelerimizi kendimizi rahat hissettiğimiz şekilde ifade edebilmek. 

 

Gezegenin Durumu: Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında ilan edilen Küresel Amaçlar, sürdürülebilir kalkınmanın küresel seviyede konuşulur olmasına olanak sağladı. Bu yolda atılan önemli adımlar da mevcut olmakla birlikte farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları hızla devam etmektedir. Gezegenin Durumu projesinin temel amacı  sosyal meselelerin öğrencilere aktarılması ve çözüm üretme konusunda teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Öğrenciler öncelikli olarak sürdürülebilirlik, sosyam meseleler ve Antroposen Çağ hakkında detaylı bir şekilde hazırlanmış video izledikten sonra, daha fazla bilgi edinmek istedikleri Küresel Amacı seçerler ve bunun üzerine o konu hakkında çekilmiş çeşitli video, belgesel veya filmleri izlerler. Tüm bu aşamaları tamamlayan öğrenciler yine diğer projelerimizde olduğu gibi hissettikleri duyguları, düşüncelerini ve tecrübelerini yansıttıkları bir tasarım hazırlarlar.

Dünya Saati: Öğrencilerimiz, gezegendeki sosyal meseleleri işaret eden ve çeşitli gelecek senaryoları üzerinden gönüllülerimiz tarafından tasarlanan ve uygulanan atölyelere katıldıktan sonra katılım sağladıkları atölyenin ardından duygu ve düşüncelerini yansıttıkları tasarımlarını yaparlar.