Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Lisansüstü Bursları

Lisansüstü Bursları

Özyeğin Üniversitesi’nde Lisansüstü öğrencilere sağlanan bursların kapsam, miktar ve koşulları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir.

2016 – 2017 akademik yılında lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere yapılan başarı değerlendirmesi sonucunda, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi üzerine Rektör onayıyla, aşağıda belirtilen burslar sağlanır veya değişik tutarlarda öğrenim ücreti indirimleri uygulanabilir.

Bu burslar; her ay, dönem veya akademik yıl sonunda öğrencinin akademik başarısı ve çalışma performansına göre, enstitü yönetim kurulu kararı ile değişebilir veya kesilebilir.

Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursları

Lisansüstü programlara kabul edilen Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu önerisi üzerine Rektör onayıyla %10 - %100 arasında öğrenim ve teknoloji ücreti muafiyeti bursu sağlanır. Burslar; her ay, dönem veya akademik yılsonunda öğrencinin akademik başarısı ve Akademik Pratik (AP 590) dersindeki performansına göre, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değişebilir veya kesilebilir.

Ayrıca, Hukuk lisansüstü programına kabul edilen öğrencilerden diğer üniversitelerin kadrolu öğretim elemanları ile hâkimler ve savcılara, %25 öğrenim ücreti indirimi yapılabilir.

ÖZÜ’de akademik çalışanlar, öğrenim ücreti ve teknoloji ücretinden muaf olurlar.

Kısmi Zamanlı Akademik Çalışma

2547 sayılı kanunun 46. Maddesi kapsamında kısmi zamanlı akademik çalışmalara katılım karşılığı burslu TC vatandaşı öğrencilerimize 12 ay süreyle ayda toplam net 500 TL ödeme yapılır. Bu ödemelerin devamı bahsi geçen çalışmaların beklenen düzeyde yerine getirilmesi, genel akademik başarı ve Akademik Pratik dersinden geçer not almaya bağlıdır.

Akademisyen Yetiştirme Bursu

Kısmi Zamanlı Akademik Çalışma ödemesine ek olarak, akademisyen yetiştirme bursuna hak kazanan Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerimiz Akademisyen Yetiştirme Bursu kapsamında 12 ay süreyle ayda net 1500 TL’ye kadar nakit burs alır ve/veya tercihine göre 12 ay süreyle Üniversite yurdunda ücretsiz kalma hakkına sahip olur. Bu bursun devamı genel akademik başarı ve Akademik Pratik dersinden geçer not almaya bağlıdır.