Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

ÇAP ve YANDAL

ÇAP ve YANDAL

ÇAP
ÇAP yapan öğrenciler, esas ana dallarındaki tüm derslere ve mezuniyet yükümlülüklerine ek olarak ÇAP yapacakları ikinci ana dal programının tüm zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlamakla yükümlüdürler.

Fakülteler arası ÇAP yapan öğrencilerin esas ana dallarındaki programlarında BUS 101 İşletmeye Giriş I (Karar Verme) dersi mevcut ise BUS 100 İşletmenin Temelleri ve BUS 190 İşletme Bilişimine Giriş derslerinden muaf tutulurlar. BUS 101 dersi esas ana dal programlarında bulunmayan öğrenciler ise BUS 100 ve BUS 190 derslerini tamamlarlar.

İşletme Fakültesi Programları arasında ÇAP yapan öğrencilere BUS 101 İşletmeye Giriş I (Karar Verme) dersi için esas ana dalında belirtilen intibak kuralları uygulanacaktır. ÇAP yaptığı programda ise ÇAP yaptığı 2. ana dal Programının intibak kuralları uygulanacaktır.

ÇAP yapan öğrencilerin esas ana dal programlarında yer alan staj yükümlülüklerini tamamlamaları yeterlidir; ikinci ana dal için ayrıca staj yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

ÇAP yapan öğrencilerin ikinci ana daldan mezun olabilmeleri için toplam kredilerinin en az 306 (240+66) olması gerekir. Esas ana dal yükümlülüklerini ve ÇAP yaptığı programın tüm yükümlülüklerini tamamladıktan sonra toplam kredisi 306’nın altında kalan öğrenciler kredi açıklarını:

  • Uluslararası Finans Programında ÇAP yapıyorlar ise “Program içi” seçmeli dersler havuzundan tamamlarlar.

YAN DAL
Fakülteler arası YAN DAL yapan öğrencilerin esas ana dallarındaki programlarında BUS 101 İşletmeye Giriş I (Karar Verme) dersi mevcut ise BUS 100 İşletmenin Temelleri ve BUS 190 İşletme Bilişimine Giriş derslerinden muaf tutulurlar. BUS 101 dersi esas ana dal programlarında bulunmayan öğrenciler ise BUS 100 ve BUS 190 derslerini tamamlarlar.

İşletme Fakültesi Programları arasında YAN DAL yapan öğrenciler için BUS 101 İşletmeye Giriş I (Karar Verme) dersini alıp geçmiş olan öğrencilerde aşağıdaki şekilde intibak işlemi uygulanacaktır:

  • Esas ana dalı için esas ana dalında belirtilen intibak kuralları uygulanırken YAN DAL yaptığı programda ise YAN DAL yaptığı programının intibak kuralları uygulanacaktır.

Yan dal yapan öğrencilerin, yan dal programlarından mezun olabilmeleri için toplam kredilerinin en az 270 (240+30) olması gerekir. Esas ana dal yükümlülüklerini ve yan dal yaptığı Uluslararası Finans Programın tüm yükümlülüklerini tamamladıktan sonra toplam kredisi 270’in altında kalan öğrenciler kredi açıklarını Uluslararası Finans Programı “Program İçi” seçmeli dersler havuzundan tamamlarlar. 

Yan dal programlarına kabul edilen öğrenciler, yan dal programı için aşağıda belirlenen dersleri tamamlamakla yükümlüdür.

 

Uluslararası Finans (BABAF) YAN DAL Programı Dersleri

Ders Kodu

Dersin Adı

ECTS

Zorunlu Dersler

(Belirlenen derslerin hepsinin tamamlanması gerekir)

FIN 204

Finansal Tablolar Analizi

4

ECON 309

Para ve Bankacılık

6

ECON 301

Ekonometri I

6

FIN 301

Varlık Değerleme

6

FIN 302

Kurumsal Finans

6

FIN 312

Bankacılık ve Finansal Aracılık

6

 ÇAP ve YAN DAL süreçleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız