Akademik Programlar

 

intro.jpg
Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel merkezi İstanbul'da bulunan genç ve canlı bir üniversitedir. İleri teknoloji üzerinde akademik araştırmalara ve akademik programlardaki yenilikçi yaklaşımlara verdiğimiz büyük önemin yanı sıra teknolojinin ticarileştirilmesi ve yüksek teknoloji üzerinde yeni küçük şirketlerin yaratılması çalışmalarını da üniversitemizin temel faaliyetleri arasında görmekteyiz.


Ders Kataloğu Açılan DerslerMezuniyet YükümlülükleriTürkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kataloğu

Fakülteler

intro-(3).jpg
Sosyal Bilimler Fakültesi

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, kültürel, sosyal, politik ve doğal hayatımıza canlılık katan temel unsurlar hakkında kalıcı bir temel sunmayı hedefler.

intro-(1).jpg
Hukuk Fakültesi

Fakültemizde 14 tam zamanlı öğretim üyesi vardır. Öğretim üyelerimizin tamamı, saygın üniversitelerden mezun olup gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında önemli deneyimlere sahiptir.

intro-(3).jpg
İşletme Fakültesi

Hedefimiz; sektörde fark yaratacak, tercih edilir mezunlar yetiştirmek... Amacımız; lisans programlarımız ile bu alanda eğitim yapan dünya çapında en gözde okullar arasına girmek.

Architecture
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nin eğitim, araştırma ve uygulamada önceliği; girişimcilik ve inovasyon ile yerel ve küresel değerlerin korunması konularını sürdürülebilir tasarım ve etkileşim tasarımı ile birlikte ele alarak tüm programlarında tasarım eksenine odaklanmaktır.

intro-(2).jpg
Mühendislik Fakültesi

Fakültemizin misyonu küresel düzeyde başarılı yüksek teknoloji şirketleri kurabilen veya böyle şirketlere önemli teknik katkılarda bulunabilen ya da lisansüstü eğitimlerine başarıyla devam edebilecek mühendisler yetiştirmektir.

pilot.jpg
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Misyonumuz; ulusal ve uluslararası havacılık örgütleri ve kuruluşlarının standartları doğrultusunda ve havacılık sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan programlar çerçevesinde lisans düzeyinde eğitim vererek, hem yurt içi hem de yurt dışında tercih edilen insan kaynağını yetiştirmektir. 


Enstitüler

elektronik-(1).jpg
Fen Bilimleri Enstitüsü

Genç mühendisler için ileri teknolojiyi öğrenmenin yolu bir yüksek lisans veya doktora programı içinde konunun uzmanı ve aktif araştırıcısı olan bir akademisyenle bilinenlerin sınırlarını zorlamaya çalışmaktan geçer. 

isletme-(1).jpg
İşletme Enstitüsü

Oz-MBA programları hakkında detaylı bilgilere İşletme Enstitüsü'nün İngilizce sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde beş yüksek lisans ve iki doktora programı  yürütülmektedir.


Yüksekokullar

intro-(1).jpg
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Ülkemizde ve alanında tek örnek olan  Otel Yöneticiliği Lisans Programı 2020 yılı itibari ile uluslararası düzeyde en iyi 20 akademik program arasında olmayı hedeflemiştir.
Le Cordon Bleu International eğitim ortaklığı ile ülkemizde diğer bir ilki gerçekleştiren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ise 2023 yılı itibari ile dünyadaki en iyi 5 akademik program arasında yer almayı amaç edinmiştir. 

intro-(3).jpg
Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun amacı tüm Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin dil gereksinimlerini karşılayabilen bir Akademik İngilizce Programı oluşturmaktır.