Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Pazarlama

Pazarlama

Pazarlama nedir?

Pazarlama, müşteriler, iş ortakları, ve toplum geneli için bir değere sahip olan mal ve hizmetlerin yaratılması, tutundurulması, dağıtımı ve değişimi için gerekli faaliyet, kurum ve süreçler bütünüdür. (Amerikan Pazarlama Derneği, 2013). Hızla gelişen yeni teknolojiler ve değişen tüketici davranışları ile birlikte, pazarlamanın da yapısı değişmekte, ancak pazarlama her geçen gün daha da önemli bir rol üstlenmeye devam etmektedir.

Çoğu kişi pazarlamanın yalnızca reklam veya satıştan ibaret olduğunu düşünür. Oysa pazarlama bundan çok daha fazlasıdır. Pazarlama faaliyetleri arasında, müşteri ihtiyaçlarını anlamaya yönelik pazar araştırmalarının gerçekleştirilmesi, ürün veya hizmet geliştirme sürecinin yönetilmesi, ürün/hizmet değerinin müşterilere anlatılmasına yönelik reklam çalışmaları gerçekleştirilmesi, dağıtım kanalının tasarlanıp yönetilmesi ve satış sonrası hizmet desteği de yer alır, ancak pazarlama faaliyetleri bunlarla da sınırlı değildir. Bir müşterinin geribildirimine yanıt vermek veya broşür tasarlamak gibi küçük çaplı görevler bile pazarlamanın parçası olarak düşünülebilir.

Neden Pazarlama Alanında Uzmanlaşmalı?

Bugünün iş dünyası, sürekli değişen pazar koşulları ve hızıyla dikkat çekmektedir.  Pazarlama alanında uzmanlaşan öğrenciler, kazandıran stratejik hamleleri nasıl belirleyip, geliştirip, iş ortamlarında  hayata geçirebileceklerini öğrenir. Kendi girişimini başlatmak, genel yönetim konularını öğrenmek, ya da pazarı anlamak isteyen bütün öğrenciler, pazarlama alanında uzmanlaşmaktan büyük faydalar elde eder. Pazarlama alanında uzmanlaşmak, öğrencilere çok farklı zorluklarla baş edebilmelerini sağlayacak yetkinlikler kazandırır. Örneğin, yeni medyayı ve sosyal ağları, bir tehdit ya da, tam tersi şekilde, bir fırsat olarak görmek mümkündür. Bakış açınız, yeni büyümeye başlayan bu platformları ne kadar anladığınıza ve bunlardan ne derece yararlandığınıza bağlı olarak değişir.

Pazarlama alanında uzmanlaşırken, tüketici davranışını değiştirme, karar alma yolculukları, müşteri memnuniyeti ve değer yaratma gibi pazarlamanın en temel konularını analiz etme fırsatı yakalarsınız. Büyük veriler/analizler yardımıyla kazanan stratejiler geliştirme, sosyal medya, e-ticaret, marka yönetimi, satış, innovasyon ve perakende konuları; vaka çalışmaları, simülasyonlar, sınıf içi tartışmalar ve proje ödevleri yardımıyla uygulamalı bir bakış açısıyla işlenir. Gerçek hayatta geçerli derslerden oluşturulmuş kaliteli ders müfredatı ve en son uygulamalı araştırmalar ise, pazarlama konularını daha derinden anlamanıza ve gerek temel gerekse uygulamalı düzeyde yeni öngörüler elde etmenize yardımcı olur.

Pazarlamada Kariyer Fırsatları

Pazarlamada kariyer yapmak, yeni nesil pazar araştırması şirketlerinde, reklam ajanslarında, ve çeşitli sektörlerde ürün ve/veya marka yönetimi ya da satış yönetimi alanlarındaki değişik pozisyonlarda görev yapma fırsatı sunar. Pazarlamacılar, markaların pazardaki konumlarını, fiyatlandırmalarını ve stratejik hedeflerini belirler. Ürün yaşam döngüsünün çeşitli evreleri boyunca değer gelişimini yakından takip ederler. Marka değerini iyileştirerek, paydaşlar için sürdürülebilir kârlılık yaratmayı mümkün kılarlar.

Son olarak, pazarlamacılar, işlevler-arası ekiplere liderlik ederek ve çalıştıkları şirketlerin bilgi merkezi olma görevini üstlenerek, şirketi, ortak pazarlama hedefleri ve amaçları doğrultusunda yönlendirirler.  İş hedefleri ve amaçlarına uygun olarak tasarlanmış bir pazarlama stratejisi, iş dünyasında liderlik için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, pazarlama alanında uzmanlaşmak, kariyerlerinde mükemmelliği hedefleyen bireylere tatmin edici fırsatlar sunar.  Bütün bu sorumluluklar için güçlü analitik beceriler gerekir. ÖzÜ Pazarlama'nın temelini teşkil eden ve büyük bir titizlikle hazırlanmış olan kalitatif ve kantitatif eğitim işte bu becerileri geliştirip güçlendirir.

Pazarlama Alanındaki Örnek Dersler

Pazarlama uzmanlık alanında sunulan derslerden bazıları şunlardır: Ders içerikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için: BABUS MKTG Alan Seçmeli Dersleri .

MKTG 311 Pazarlama Araştırması
MKTG 312 Bütünsel Pazarlama İletişimi
MKTG 313 Pazarlama Stratejileri
MKTG 315 Uluslararası Pazarlama
MKTG 316 Perakende ve Alışverişçi Pazarlaması
MKTG 317 Pazarlama ve Toplumsal Hayat
MKTG 318 Girişimci Pazarlama
MKTG 320 Stratejik Pazarlama İletişimleri Yönetimi
MKTG 322 Marka Yönetimi
MKTG 412 Satış Yönetimi
MKTG 413 Dağıtım Yönetimi
MKTG 415 Tüketici Davranışları
MKTG 416 Kişisel Satış ve Satış Yönetimi
ENTR 304 Kullanıcı Odaklı Tasarım
MGMT 316 Karar Verme ve Davranış