Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Yönetim

Yönetim

Yönetim nedir?

Hepiniz yöneticisiniz. Kendi hayatlarınızın yöneticilerisiniz. Kendi vaktinizin yöneticilerisiniz. Kendi derslerinizin, ödevlerinizin, takım çalışmalarınızın ve not ortalamalarınızın yöneticilerisiniz. Kendi evinizin yöneticilerisiniz. Kendi bütçenizin yöneticilerisiniz.

İşletme programında, biz yönetimi, bir işletmede tanımlanmış hedeflerin başarılabilmesi için yürütülen faaliyetlerin örgütlenmesi ve koordine edilmesi olarak görürüz.  Yönetim, kurumsal politikanın oluşturulması, ve bu politikada belirlenmiş olan hedefleri başarmak için örgütün kaynaklarının düzenlenmesi, planlanması, kontrol edilmesi ve yönetilmesi gibi birbirine kenetli işlevlerden oluşur.(Businessdisctionary.com).

«İşletme» kavramı, kâr amaçlı ve kâr amacı gütmeyen şirketleri, yeni ve mevcut kurumları, özel şirketleri, devlet kurumlarını ve STK’ları kapsar. Aşağıdaki alt-alanların hepsi Yönetim’in bir parçasıdır:

 • Strateji
 • Organizasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Liderlik
 • Kültürler Arası Yönetim
 • Uluslararası İşletme
 • Sosyal Sorumluluk
 • Örgütsel Ağlar
 • Girişimcilik
 • İnnovasyon (Teknolojik, Sosyal)
 • Sürdürülebilirlik (Sosyal ve çevresel)
 • İş Etiği

Neden Yönetim Alanında Uzmanlaşmalı?

Aşağıdaki konular ilginizi çekiyorsa, Yönetim alanında uzmanlaşmak sizin için doğru tercih olabilir:

 • İşletmeler nasıl çalışır, işletmeler neden vardır, ve işletmeler nasıl değiştirilip iyileştirilebilir,
 • İşletmeler kendi gelecekleri hakkında nasıl karar verir,  kaynaklarını nasıl geliştirebilir, tahsis edebilir ve üretken biçimde kullanabilir, ve bu geleceği, nasıl ekonomik, çevresel ve toplumsal açıdan sürdürülebilir kılabilir,
 • İşletmeler küresel pazarda nasıl ayakta kalır, nasıl uluslararasılaşır, ve nasıl farklı ülkelerdeki insan kaynağını ve faaliyetlerini yönetir,
 • İnsanlar işletmelerde nasıl davranır, nasıl motive edilir, insan davranışı farklı kültürlerde nasıl değişiklik gösterir, nasıl liderler en etkin şekilde liderlik eder,
 • İşletmeler innovasyon ya da teknoloji ile nasıl değişir, veya işletmeler nasıl girişimcilikle yaratılır.

Yönetimde Kariyer Fırsatları

Yönetim alanındaki kariyer fırsatları, alanın kendisi kadar çeşitlidir. Bir girişimci olarak kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Kendi aile şirketinizin genel müdürü olabilirsiniz. Bir takım ideri, insan kaynakları uzmanı, iş geliştirme uzmanı, innovasyon müdürü, genel müdür, yönetim danışmanı, sürdürülebilirlikten sorumlu müdür, proje müdürü, süreç ya da bölüm yöneticisi, müşteri ilişkileri yöneticisi veya müşteri yöneticisi, ağ yöneticisi, risk yöneticisi, iş analisti ve buna benzer pek çok görev üstlenebilirsiniz.

Yönetim uzmanlık alanını da kapsayan Özyeğin Üniversitesi İşletme programı, sizi küresel bakış açısına sahip işletmelerdeki kariyer fırsatlarına hazırlar. Bu kariyer fırsatı karşınıza bir Türk işletmesinde de çıkabilir, yurtdışındaki bir işletmede de. Çok küçük bir işletmede de, çok uluslu bir işletmede de. Hissedar merkezli bir para basma makinesinde de veya bir yardım kuruluşunda da. Karar sizin. Kendi geleceğinizi kendiniz şekillendirin.

Yönetim Alanındaki Örnek Dersler

Yönetim uzmanlık alanında sunulan derslerden bazıları şunlardır: Ders içerikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için: BABUS MGMT Alan Seçmeli Dersleri .

MGMT303 Yaratıcılık ve Fikir Geliştirme
MGMT311 Proje Yönetimi
MGMT315 Kurum Kültürü ve Örgütsel Değişim
MGMT316 Karar Verme ve Davranış
MGMT317 İş Etiği
MGMT319 Kültürlerarası Liderlik
MGMT322 İşletmelerde Sürdürülebilirlik
MGMT404 Uluslararası Yönetim
MGMT406 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
ENTR301 Girişimcilik
ENTR302 İş Modeli Geliştirme
ENTR404 İş Planı
ENTR406 Yeni Girişimlerde Hukuki Altyapı
IBUS303 Global Organizasyonlarda Farklılık ve Dahiliyet
IBUS402 Küresel Strateji

Uzmanlık alanınız olarak Yönetim’i tercih etmeseniz bile, hangi işi yaparsanız yapın ya da hangi kariyer yolunda ilerlerseniz ilerleyin, yönetim görevinizin bir parçası olacaktır.  Bu nedenle, uzmanlık alanınız ne olursa olsun, birkaç temel yönetim dersi almanızı tavsiye ederiz.specialization area is, we recommend that you take a few key management courses.