Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Program Gelişimi

Program Gelişimi

ScOLa’da Program Gelişimi

ScOLa, yeni projeler geliştirip hayata geçirerek hazırlık programının başarısını katlamayı hedeflemektedir. Projeler, öğrencilerin ve programın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanır. Planlama ve değerlendirme safhaları sırasında, projelerinin yürütücüleri olan öğretim görevlilerimizin görüşleri alınır ve proje gruplarında aktif roller üstlenmeleri sağlanır.

Yazım Kriteri Geliştirme Projesi

Yazım Kriteri Geliştirme Projesi, Eylül 2014 -Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, mevcut kriterin sorunlarını anlamak ve okul temelli analitik kriterler oluşturarak mevcut kriterlerin eksiklikleri gidermekti. İlk kurumsal kriterler, kurama dayalı bir yaklaşımla geliştirilmişti. Bir yazıda bulunması gereken ve bizim bağlamımızda paragraf ve deneme (essay) yazım kalıplarını oluşturan yazı özellikleri de (içerik, düzenleme, dilbilgisi ve kelime bilgisi) yine bu yaklaşım ile belirlenmişti. Ancak, gerek öğretim görevlilerinden toplanan geribildirimler gerekse yazı stardardizasyon çalışmaları sırasında yapılan gözlemler sonucunda, bazı alanlarda sorunlar olduğu ve öğretim görevlilerinin yazma becerisinden anladığı ve beklediği ile, kriterlerin açıklamasının eşleşmediği görülmüştür.

Yürütülen iyileştirme sürecinde veri temelli bir yaklaşım izlenmiştir. Proje ekibi, anket çalışmaları ve fokus grup toplantıları ile mevcut sorunların tespit edilmesi ve anlaşılmasına çalışmıştır. Buna ek olarak, deneyimli ScOLa öğretmenlerinden proje ekibi tarafından geliştirilen bir aracı kullanarak gerçek öğrenci kağıtlarını notlandırıp verdikleri notları gerekçelendirmeleri istenmiştir. Bu sayede, düzeltilen kriterlerin açıklama bölümleri, öğretim görevlilerinin ortak ifade ettikleri gerekçelere dayanılarak hazırlanmıştır. Bu sürecin sonunda, kurumsal yazı kriterleri iyileştirilmiştir.

Müfredat Yenileme Projesi

ScOLa Müfredat Yenileme Projesi, mevcut müfredatın 21. yüzyıl dil öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yenilenerek öğrencilerimizin dil öğrenimlerini iyileştirme hedefiyle gerçekleştirilmiştir. Bu süreç sırasında, derslerde düzenli olarak öğrencilerden ve öğretim görevlilerinden toplanan geribildirimlerden faydalanılarak, İngilizce Hazırlık Programı›nın güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir. Buna ek olarak, fakülte ve yüksek okullardaki öğretim üyeleri ve lisans öğrencilerinin işbirliği ile, akademik çalışmalar için gerekli en yeni dil becerileri hakkında değerli bilgiler elde edilmiştir. Yürütülen bu çalışmalar sonucunda, 8 haftalık modüler sistemimiz, 16-haftalık dönem sistemi ile değiştirilmiştir. Düzeyler ise A2, B1 ve B2 olmak üzere yeniden tasarlanmıştır.

A2 düzeyinin sonunda öğrenciler:

  • Genel ve aşina oldukları konularda, sıkça kullanılan kelimeler ve günlük ifadeler içeren kısa metinleri (yazılı ve sözlü) anlayabilirler.
  • Kendilerinden istenen görev ve içerikler, tahmin edilebilir olduğu takdirde, aşina oldukları konular hakkında basit metinler (yazılı ve sözlü) üretebilirler.
  • Aşina oldukları veya rutin konularda basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektiren kolay ve rutin görevler için iletişim kurabilirler.

B1 düzeyinin sonunda öğrenciler:

  • Genel konular hakkında (örn. sağlık, iş, eğitim, teknoloji) açık ve net olarak yapılandırılmış metinleri (yazılı ve sözlü) anlayabilirler.
  • Genel konular hakkında açık ve tutarlı metinler (yazılı ve sözlü) üretebilirler.
  • İletişimde kesintiler yaşanabilse de, benzer durumlarda kendilerinden emin bir biçimde iletişim kurabilirler.

B2 düzeyinin sonunda öğrenciler:

  • Özel, sosyal, akademik hayat ve iş hayatında karşılaşılan geniş bir konu yelpazesinde nispeten karmaşık ve uzun metinlerin (yazılı ve sözlü) içerdiği temel bilgileri/savları/fikirleri ve ayrıntıları anlayabilirler. Metinlerin içeriği somut ya da soyut olabilir.
  • Geniş bir konu yelpazesinde kendi amaçlarına uygun (örn. bir sav sunmak veya bir görüş belirtmek için) açık, net, ayrıntılı, akıcı ve iyi yapılandırılmış metinler (yazılı ve sözlü) üretebilirler.
  • Nispeten daha az tahmin edilebilir görevler ve durumlarda akıcı, doğal ve anlık iletişime girebilirler. Görüş belirterek ve karşılıklı bilgi alışverişi içinde iletişimi sürdürebilirler. İletişimde ufak tefek kesintiler görülebilir.

BLC (Karma Öğrenme) Projesi

BLC Projesi, ScOLa Hazırlık öğrencilerinin sınıf dışında çalıştıkları İngliizce oranını arttırmayı hedefler. Her düzeyde, sınıfta yüz yüze yapılan ders saatlerine ek olarak öğrencilere yaklaşık 10 saatlik fazladan İngilizce çalışma olanağı sağlanır. Her hafta öğrencilere o hafta sınıfta çalıştıkları ünitenin temasıyla aynı doğrultuda olan destekleyici okuma metinleri ve dinleme parçaları, hem de çalıştıkları tüm konularin kelimelerinin yer aldığı kelime bilgisi sınavları verilir. Tüm bu destekleyici okuma ve dinleme parçaları LMS(Öğrenme Yönetimi Sistemi) ile çevrimiçi (online) yapıldığı için öğrenciler bu ders materyallerine istedikleri yerden ulaşma ve istediği anda çalışma ve anında geri dönüt alma özgürlüğüne sahiptirler. Tek ihtiyaçları olan şey internet bağlantısı olan bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefondur. Bu yaklaşım sınıf içi çalışmayı sınıf dşındaki çalışmayla birleştirerek hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin zamanı daha verimli kullanmalarını sağlamaktadır.

Kelime Projesi

Kelime projesi, ScOLa’da öğretilen kelime dağarcığının etkinliğini arttırmayı hedefler. Projenin amacı, programda öğretilecek kelime seçimlerinin, İngilizce dilinde en sık kullanılan kelimeler esas alınarak belirlenmesini sağlamaktır. ScOLa programındaki kelime dizisi, bu misyon ile tasarlanmış olup, programdaki öğrencilere, Akademik Kelime Listesi (AWL) de dahil olmak üzere, İngilizce’de en sık kullanılan 3000 kelimeyi öğretmeyi hedeflemektedir.

“Kurs Günlüğüm” Projesi

Kurs Günlüğüm, öğrencilerin ScOLa’daki öğrenimleri süresinde tuttuğu bir öğrenim portföyü olup, derste tamamlanan görevlerden oluşur. Dönem boyu değerlendirme aracı olarak da görev görmesinin yanı sıra, bu günlük aynı zamanda öğrencilerin kendi öğrenimlerini planlayıp değerlendirmesine yardımcı olur ve öğrencilerin ScOLa’da edindikleri İngilizce dil becerilerinin ve ilerlemelerinin kayıt altına alınmasını sağlar.