Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

EAQUALS Akreditasyon

EAQUALS Akreditasyon

Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun EAQUALS internet sitesinde bulunan profiline buradan ulaşabilirsiniz.

Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun EAQUALS akreditasyon sertifikasına buradan ulaşabilirsiniz.

EAQUALS kriterlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Eaquals Guarantee for Language  Centres

Eaquals Guarantee to Students 

 

Türkiye’deki en iyi Akademik İngilizce Programını oluşturma vizyonu ile yola çıkan Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kalitesi, uluslararası saygın bir akreditasyon kurumu olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) tarafından tescillendi. Bünyesinde barındırdığı üç programın (Hazırlık Programı, lisans öğrencilerine sunulan İngilizce Servis Dersleri, Modern Diller Programı) hepsi için EAQUALS akreditasyonu almaya hak kazanan Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, bu anlamda Türkiye’de bir ilke imza attı.

Avrupa merkezli bir kuruluş olan EAQUALS, dünya çapında yabancı dil eğitiminin kalitesini artırmak için çok yönlü bir değerlendirme ile yabancı dil okullarına akreditasyon vermektedir. 1991 yılında kurulan EAQUALS, Avrupa Konseyi’ne dil öğretimi politikaları üzerine danışmanlık yapmakta, eğitim alanında öncü olan birçok uluslararası kuruluşla işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca EAQUALS misyonuna uygun olarak müfredat, öğretmen eğitimi, ölçme ve değerlendirme, okul yönetimi gibi alanlarda uluslararası çapta eğitimler vermekte ve araştırmalar yürütmektedir. EAQUALS’ın birçok ülkeden 136 üyesi vardır.

Mayıs 2016’da EAQUALS’ın uzman değerlendiricileri tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu aşağıdaki alanlarda standartların üzerinde değerlendirilerek mükemmeliyet ile ödüllendirildi:

Yönetim ve Organizasyon

Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu; güçlü misyon ve vizyonu, değişimi etkin bir şekilde yönetirken çalışanları da yönetime dahil ederek kurumu sahiplenmelerini sağlayan liderliği ile yönetim ve organizasyon alanında mükemmeliyet ile ödüllendirilmiştir. Geleceğe dair vizyonu ile Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu; ders kayıtları, organizasyon, öğrenciyi uygun seviyeye yerleştirme, bilgi sistemleri ve öğretim alanlarında başarılı bir şekilde yönetilmektedir.

Akademik Kaynaklar

Öğrencilerin kolayca ulaşabildiği akademik kaynakların zenginliği, ders çalışma alanları ve öğretmen desteği ile Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, bu alanda da mükemmeliyet ile ödüllendirilmiştir.

Eğitim ve Öğretim Ortamı

İleri teknoloji ile donatılmış sınıflar ve çalışma alanları, öğrencilere mükemmel eğitim olanakları ve sosyal aktiviteler sunmaktadır. Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu; sağlık ve güvenlik meselelerine yüksek önem atfetmektedir ve bu bağlamda detaylı yazılı düzenlemelere sahiptir. Tüm bu özellikler, kurumu bu alanda mükemmeliyet seviyesine ulaştırmıştır.

Hizmetler

Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerine sunduğu hizmetler ile de mükemmelliği yakalamıştır. Geniş kapsamlı destek hizmetleri, öğrenciler için yeni öğrenme fırsatları yaratırken, çalışanlar ise öğrencilerin güzel bir ortamda güven ve refah içinde öğrenim görmesi için çalışmaktadır.

Çalışan Profili ve Profesyonel Gelişim

Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun üstün nitelikli akademik ve idari kadrosu, hız kesmeden profesyonel gelişimlerini sürdürmeye devam etmektedir. Kurum, bu yönüyle bu alanda da mükemmel olarak değerlendirilmiştir.

Çalışma Koşulları

Çalışanlara sunulan koşullar Türkiye’de benzer kurumların sağladığı şartlara kıyasla en iyilerden biridir. Çalışanlar bu koşullarından memnuniyetlerini belirtmiş, yöneticilerinin onları dinlediklerini ve ihtiyaçlarına cevap verdiklerini beyan etmiştir. Tüm bunlar, kuruma bu alanda mükemmeliyeti getirmiştir.

İç İletişim

Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun iç iletişimi mükemmel olup, okul bu alana büyük önem atfetmektedir. Çalışanlar birçok farklı platformlarda yönetim ve kendi aralarında paylaşımda bulunma şansına sahiptir. Bütün çalışanların okulun işleyişi ile ilgili fikirlerini beyan edebileceği düzenli toplantılar yapılmaktadır. Ayrıca, kurumdaki çeşitli geribildirim sistemleri çalışanların fikir paylaşımında bulunmasını kolaylaştırmakta ve kuruma olan bağlılıklarını artırmaktadır.

Kurumsal İletişim

Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun tanıtım materyallerinde bütün paydaşlarına (öğrenciler, çalışanlar ve veliler) sunduğu bilgiler, açık, detaylı ve kapsamlıdır. Bu yönüyle okul bu alanda da mükemmeliyet kriterlerini taşımaktadır.