Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ana Eylem 3: Politika Destekleme

Ana Eylem 3: Politika Destekleme

Politika reformuna destek faaliyetleri, Avrupa 2020 Stratejisinin, Eğitim ve Öğretimde Avrupa İşbirliği Strateji Çerçevesinin (ET2020) ve Avrupa Gençlik Stratejisinin amaçlarına ulaşmayı hedeflemektedir.

Politika Reformuna Destek başlığı altındaki diğer faaliyetler doğrudan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından yönetilen özel teklif çağrıları aracılığıyla duyurulacak ve uygulanacaktır.