Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Akademik Direktörler

Akademik Direktörler

Tufan Adıgüzel
Prof. Dr. Tufan ADIGÜZEL
Öğrenme ve Öğretme Ofisi Direktörü
Dr. Adıgüzel, lisans eğitimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi Matematik Eğitimi üzerine, Yüksek Lisansını da aynı alanda 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesinde tamamlamıştır. Dr. Adıgüzel, Doktora eğitimini 2008 yılında Texas A&M Üniversitesinin Eğitim Psikolojisi ve Teknolojisi alanında bitirerek 2009 yılında Türkiye’ye dönüş yapmış, 2012’de Doçent ve 2018’de Profesör olmuştur.

Dr. Adıgüzel, 1996 yılında, özel bir şirkette Multimedya Yazılım ve Program Geliştiricisi olarak çalışma hayatına başlayıp, 1999-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesinde önce Araştırma Görevlisi ardından Öğretim Görevlisi olarak çalışarak akademik hayata atılmıştır. 2002-2009 yılları arasında Texas A&M Üniversitesinde Web Yöneticisi, Veritabanı Yöneticisi ve Özel Eğitim Teknolojisi ile ilgili projede araştırmacı olarak görev yapan Dr. Adıgüzel, daha sonra, Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde 2020 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bu süreçlerde, birçok merkezin ve lisansüstü programların kurucu koordinatörlüğü ve dekan yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştur. 2020 akademik yılı başında Sektörel Eğitim bölümünde öğretim üyesi ve Öğrenme ve Öğretme Ofisi kurucu direktörü olarak Özyeğin Üniversitesi’ne katılmıştır. Dr. Adıgüzel aynı zamanda 2020 yılında hayata geçirdiği STEM eğitimi üzerine AR ve VR ile zenginleştirilmiş içeriklerin geliştirildiği ve danışmanlıkların verildiği kendi start-up şirketi (STEMXR) bulunmaktadır.

Şimdiye kadar 30’dan fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisine danışmanlık yapmış olan Dr. Adıgüzel’in Bilgisayar Eğitimi, Fen, Matematik ve Özel Eğitim alanlarında teknoloji ile tasarım, geliştirme ve dönüşüm üzerine Ulusal ve Uluslararası birçok proje, makale, bildiri ve kitap çalışması vardır. Dr. Adıgüzel, 2019’dan beri, Contemporary Educational Technology adlı derginin üç baş-editöründen (Editor-in-Chief) birisidir. Aynı zamanda, the Online Journal of Communication and Media Technologies (OJCMT) dergisinin de editörüdür.
İsmail Arı
Dr. İsmail ARI
Bilgi, Teknoloji Transferi ve Girişimcilik Direktörü
Özyegin Üniversitesi Bilgi, Teknoloji Transferi ve Girişimcilik Direktörü olan Dr. İsmail Arı, 2013-2018 yılları arasında TÜBİTAK Başkan Yardımcısı (TEYDEB Grubu) ve Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Bu görevlerden önce Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent ve Hewlett Packard’ın Silikon Vadisi’ndeki Ar-Ge laboratuarlarında (2004-2009) uzman araştırmacı olarak görev yapmıştır. Doktorasını 2004 yılında University of California, Santa Cruz Bilgisayar Mühendisliği bölümünden almış olup, araştırma konuları arasında büyük veri, bulut bilişim ve ağlı depolama sistemleri bulunmaktadır. Bu konularda yayınlanmış uluslararası patentleri ve makaleleri mevcuttur. Aldığı ödüller arasında IBM Top Faculty Contributor Ödülü, Avrupa Birliği Marie Curie IRG (International Reintegration Grant), TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Ödülü, Rektörlük Özel Ödülü bulunmaktadır. Dr. Arı Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında çok sayıda endüstriyel projede yürütücü, danışman ve hakem olarak da yer almıştır. Dr. Arı IEEE, ACM kuruluşlarının üyesidir ve IBM Bulut Akademisi’nin kurucuları arasındadır.
Mehmet Arık
Prof. Dr. Mehmet ARIK
Enerji Verimli Elektronik ve Aydınlatma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EVATEG) Direktörü
Dr. Mehmet Arık, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden aldı. Yüksek lisans çalışmalarını Miami Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora çalışmaları sırasında yüksek ısı akılı elektronik sistemler ve mikroelektromekanik (MEMS) sistemler üzerinde uzmanlaşan Arık, 2001 yılında Minnesota Üniversitesi'nden doktora derecesini almaya hak kazandı. 2000-2011 yılları arasında General Eletrik New York'taki Küresel Araştırma Merkezinde çalışan Arık, burada kıdemli araştırmacı ve program yöneticisi olarak elektroniklerin ısıl yönetimi üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Dr. Arık 2011 yılında tam zamanlı öğretim üyesi olarak Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'ne katıldı. Dr. Arık'ın araştırma ilgi alanları arasında enerji, medikal, elektronik, savunma ve katı hal aydınlatma teknolojileri yer almaktadır. Arık aynı zamanda EVATEG Merkezi'nin de (Enerji Verimli Elektronik ve Aydınlatma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi) kurucusudur. Bugün EVATEG merkezi, akademik, endüstriyel ve kamu olmak üzere 80'in üzerinde küresel ortağa sahiptir. Konferans ve dergilerde 180'i aşkın araştırma makalesi yayınlayan Arık'ın 135'in üzerinde patent ve patent başvurusu bulunmaktadır.

ASME üyesi olan Arık, IEEE Components and Packaging Technologies, ve ASME Journal of Electronics Packaging dergilerinde de yardımcı editör olarak hizmet vermektedir. Dr. Arık aynı zamanda Journal of Solid State Lighting ve ASRO Journal of Applied Mechanics dergilerinin yayın kurulu üyesi ve Center for International Heat and Mass Transfer ‘inde bilimsel komite üyesidir. Dr. Arık, Nisan 2018 yılından beri Türkiye'nin en büyük teknoloji ve savunma şirketi Aselsan'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Burcu BALÇIK
Prof. Dr. Burcu BALÇIK
Sürdürülebilirlik Platformu Akademik Direktörü
Dr. Balçık doktora derecesini 2008 yılında Washington Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden, lisans ve yüksek lisans derecelerini ise 2001 ve 2003 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden aldı. Daha sonra Northwestern Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı (2008-2009). HumLog Enstitüsü'nde misafir araştırmacı (2009) ve HEC Montreal'de (2017-2018) misafir profesör olarak görev yaptı.

Dr. Balçık'ın temel araştırma ilgi alanları insani yardım lojistiği ve afet yönetimidir. Yöneylem araştırması yöntemlerini kullanarak sosyal faydaya odaklanan organizasyonların ve sistemlerin performansını iyileştirmeye odaklanır. Projelerinde çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaptı. Çalışmaları Production and Operations Management, Transportation Science, IISE Transactions gibi prestijli dergilerde yayınlandı.

Dr. Balçık, Transportation Science dergisinin Yardımcı Editörüdür. Ayrıca Production and Operations Management, Transportation Research Part E, Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, Sustainability Analytics and Modeling ve Journal of Business Logistics dergilerinin Yayın Kurullarında yer almaktadır. Dr. Balçık, INFORMS Kamu Sektörü Yöneylem Araştırması (PSOR) ve EURO İnsani Yardım Operasyonları Çalışma Grubu (EURO-HOpe) dahil olmak üzere profesyonel topluluklarda birçok lider rol üstlenmiştir. Türkiye Bilimler Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü (BAGEP 2014) almıştır.

Özyeğin Üniversitesi IE Bölümü'ne 2011 yılında Yardımcı Doçent olarak katılan Dr. Balçık, 2015 yılında Doçent, 2022 yılında Profesör terfisini almıştır. Temmuz 2022'den bu yana Sürdürülebilirlik Platformu Akademik Direktörü olarak görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Pınar Mengüç
Prof. Dr. Pınar MENGÜÇ
Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) Direktörü
M. Pınar Mengüç, Ankara Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecelerini almıştır. Doktorasını 1985’de ABD Purdue Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra ABD Kentucky Üniversitesi’nde (University of Kentucky, Lexington) çalışmış, 1988’de doçent ve 1993’de profesör olmuştur. 2008 senesinde de ‘Engineering Alumni Association’ Kürsü Profesörlüğüne getirilmiştir. 1991’de İtalya’da Napoli’de bulunan Universita degli Studi “Federico II’de, 1998-1999 akademik yılında da Cambridge, Boston’da Harvard Universitesi, Massachusetts General Hospital’da Ziyaretçi Profesör olarak görev yapmıştır.

2009 yılı başında Özyeğin Üniversitesi’ne Makina Mühendisliği Bölümü’nü kurmak üzere katılmış; aynı yıl Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (CEEE/EÇEM)’ni kurmuştur. Prof. Mengüç, kariyeri boyunca gerek makro, gerek mikro, gerekse de nano-boyut termal sistemler üzerinde, özellikle de ışınımla ısı transferi ve sürdürülebilir enerji odaklı çalışmalar yapmıştır. Mengüç’ün üzerinde çalıştığı 60’dan fazla araştırma programı şimdiye kadar ABD, AB, ve Türkiye’de fonlanmıştır; bu çalışmalar ABD’de yaklaşık 10 milyon USD ve Türkiye’de de 3 milyon Euro seviyesinde kaynağın direkt olarak araştırma için kullanılmasını sağlamıştır. Şimdiye kadar 70’den fazla yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrenciye danışmanlık yapmış olan Mengüç’ün 150’den fazla bilimsel dergi yayını, 220’den fazla konferans bildirisi vardır. Dünya genelinde 130’dan fazla davetli/key-note konuşma vermiş olan Mengüç’ün dört kitabı, biri triadik (üçlü) olmak üzere 6 patenti bulunmaktadır. Mengüç, 2006’dan beri, Elsevier tarafından yayınlanan Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (JQSRT) adlı derginin üç baş-editöründen (Editor-in-Chief) birisidir. Aynı zamanda, 2019 itibari ile de yeni açık-erişim dergisi Physics Open’ın da editörüdür. Kendisi, ASME ve ICHMT şeref üyesi (fellow) ve OSA kıdemli üyesidir.

Mengüç’ün kendi start-up şirketi STI ile geliştirdikleri ‘parçacık ölçme sistemi,’ ABD R&D Magazinin 2005 yılında verdiği en önemli 100 inovasyon ödülünden birisini kazanmıştır. Mengüç, Özyeğin Üniversitesi’nden 2014 Bilgi Transferi ödülünü ve 2015 yılında Üstün Araştırma ödülünü almıştır. 2018’de de American Society of Mechanical Engineering (ASME) Isı Transfer Anma Ödülü’ne (Heat Transfer Memorial Award, Art Category) layık görülmüştür. 2020’de de ABD Purdue Üniversitesi tarafından ‘Üstün Makina Mühendisi’ ödülü ile onurlandırılmıştır. Ayrıca, Mengüç ve EÇEM takımı T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Birincilik Ödülünü (2019) ve İstanbul Ticaret Odası ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ortaklaşa verilen Enerji Verimliliği birincilik ödülünü (2020) kazanmışlardır. Mengüç 2016’da Bilim Akademisi’ne seçilmiştir ve hala BA Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.
Prof. Murat Uysal
Prof. Dr. Murat UYSAL
Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKATEM) Direktörü
Murat Uysal lisans derecesini 1995 yılında ve yüksek lisans derecesini 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde tamamladı. Doktora derecesini 2001 yılında Texas A&M Üniversitesi (College Station, ABD) Elektrik Mühendisliği bölümünden aldı. 2002 yılında Kanada'daki Waterloo Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümüne Yardımcı Doçent olarak katıldı, 2007 yılında Doçentliğe terfi etti. Dr. Uysal, halen Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Profesör olarak çalışmakta ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı görevini yürütmektedir. Dr. Uysal'ın araştırma konuları kablosuz haberleşme sistemlerinin tasarımı ve analizi ağırlık taşımak üzere haberleşme kuramı ve sinyal işleme alanlarındadır. Bu konularda 190'dan fazla uluslararası dergi ve konferans yayını ve bu yayınlara aldığı 2800’den fazla atıf bulunmaktadır.

Dr. Uysal, IEEE Kıdemli (Senior) üyesidir. Halen IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Wiley Wireless Communications and Mobile Computing (WCMC) Journal ve Wiley Transactions on Emerging Telecommunications dergilerinde editör olarak hizmet vermektedir. Ayrıca IEEE Transactions on Wireless Communications (2003-2011) ve IEEE Communications Letters (2004-2012) dergilerinde editörlük yapmıştır. Dr. Uysal, aralarında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Kurumu (NSERC) Discovery Accelerator Teşvik Ödülü ve Waterloo Üniversitesi Araştırma Mükemmeliyet Ödülü’nün de aralarında bulunduğu çeşitli ödüllere sahiptir.
Yener Ünver
Prof. Dr. Yener ÜNVER
Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü
Prof. Dr. Yener Ünver lisans derecesini 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, yüksek lisans derecesini 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümüne aldıktan sonra, doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünden 1996 yılında almıştır. 1989-1992 yıllarında İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksekokulunda ceza hukuku genel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku derslerini vermiştir. Doktoradan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde 2001 yılına kadar yardımcı doçent olarak ceza hukuku genel hükümler, ceza hukuku özel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku, kitle iletişim hukuku, ve milletlerarası ceza hukuku dalarında lisans dersleri vermiştir. 2002 yılında doçentlik ünvanını almış, 2008 yılında ise profesörlük ünvanını almıştır. Prof. Dr. Yener Ünver doçentliğinden itibaren 2002-2007 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuk genel hükümler, ceza hukuku özel hükümler, ceza muhakemesi hukuku, kitle iletişim hukuku ve milletlerarası ceza hukuku, 2004-2206 yıllarında İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekolunda spor hukuku, 2002-2006 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku genel hükümler, ceza hukuku özel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku, 2005-2007 ve 2008-2011 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku özel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku ve 2006-2011 yılları arasında ise Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza muhakemesi hukuku, kitle haberleşme hukuku, kriminoloji, karşılaştırmalı ceza hukuku ve tıp hukukunda lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir. Prof. Dr. Yener Ünver'in uzmanlık alanı ceza hukuku genel hükümler, ceza muhakemesi hukuku, ceza özel hukuku ve tıp hukuku alanlarında yoğunlaşmış ve Prof. Dr. Ünver özellikle 2005 yılından itibaren yoğun karşılaştırmalı ceza hukuku alanında faaliyet göstermiştir. Haziran 2012 tarihine kadar Türk Ceza Hukuku Derneği başkan yardımcılığı yapmıştır.