Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Fakülte Dekanları

Fakülte Dekanları

Atakan Yalçın
Prof. Dr. Atakan YALÇIN
İşletme Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Müdürü
Atakan Yalçın, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) derecesini 1996 yılında Southern Methodist Üniversitesi'nden; Finans Doktora derecesini ise 2002 yılında Boston College'dan aldı. 2000 yılında Brandeis Üniversitesi ve 2003-2004 yıllarında Boston College’da ziyaretçi öğretim üyesi, 2004-2012 yılları arasında da Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2012’den itibaren de Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde görev yapmaktadır; Haziran 2019 itibariyle Dekanlık görevini üstlenmiştir. Finansal Yönetim, Portföy Yönetimi, Finansal Modelleme ve Türev Ürünler üzerine dersler veren Dr. Yalçın'ın Finansal Ekonomi alanında yaptığı araştırmalar Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Research ve Journal of Marketing gibi alanının önde gelen dergilerinde yayınlanmıştır. Kendisi ayrıca CFA Enstitüsü üyesi olup bir çok akademik kurula da üyedir.
Prof. Dr. H. Fatih Uğurdağ
Prof. Dr. H. Fatih UĞURDAĞ
Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Uzun yıllar Silikon Vadisi'nde çalışan Dr. H. Fatih Uğurdağ, doktorasını 1995'de Amerika'da Case Western Reserve Üniversitesi (CWRU) Elektrik Müh. ve Uygulamalı Fizik Bölümü'nden almıştır. Dr. Uğurdağ, 1986'da Boğaziçi Üniversitesi'nden Elektrik-Elektronik Müh. (EEE) ve Fizik üzerine iki ayrı lisans derecesi aldı. CWRU'ya öğretim asistanı olarak gitti; yüksek lisans tezini makine görmesi üzerine yaptı ve 1989'da bitirdi; doktora tezini de bilgisayar mimarisi ve tümleşik devre tasarımı üzerine yaptı. 1989-2004 yılları arasında, Amerika'da sektörde GE, GM, Lucent, Juniper ve Nvidia gibi şirketlerde makine görmesi, yazılım geliştirme ve tümleşik devre tasarımı üzerine tam-zamanlı çalıştı. 2007-2017 arasında Vestel Vestek Pixellence Ar-Ge grubuna danışmanlık yaptı. Kendisi 2020'den beri IEEE Türkiye Şubesi'nin Başkanlığı'nı yürütmektedir. IEEE, dünyada 400.000, Türkiye'de de 2.000 üyesi olan bir meslek kuruluşudur. Dr. Uğurdağ, 2010’dan itibaren Özyeğin Üniversitesi EEE Bölümü’nde görev yapmaktadır; Mart 2022 tarihi itibariyle de Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü görevlerini üstlenmiştir. Araştırma konuları arasında ASIC/SoC/FPGA tasarımı, gerçek-zamanlı gömülü sistemler, makine görmesi, elektrikli taşıtlar ve borsa işlemlerinin hızlandırılması (HFT) bulunmaktadır.
Canan Sümer
Prof. Dr. Canan SÜMER
Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
H. Canan Sümer 1985 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversiteden Klinik Psikoloji alanında olan yüksek lisans derecesini 1988 yılında almıştır. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında olan yüksek lisans derecesini 1991 yılında University of New Haven’dan, doktora derecesini de 1996 yılında Kansas State University’den alan Dr. Sümer, 1996-2019 yılları arasında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde Öğretim Üyesi olmuş, 2017-2019 yılları arasında da Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Dr. Sümer’in araştırma ilgi alanları arasında personel seçme test ve tekniklerinin geliştirilmesi, kişilik değerlendirmesi, performans yönetimi ve kültür, işyerinde taciz ve kötü muamele ve toplumsal cinsiyet perspektifinden liderlik konuları yer almaktadır. Kendi alanında ulusal ve uluslararası dergilerin yayın kurulunda yer alan Dr. Sümer, Türk Psikologlar Derneği ve uluslararası Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Derneği üyesidir ve Türkiye’yi, Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Değerlendirme Kurulu’nda temsil etmiştir. Askeri personel seçimi ve performans yönetimi üzerine kapsamlı projeler yürütmüş, NATO-HFM Panelinde Askeri Personelin Cezbedilmesi ve Muhafazası Çalışma Grubunda yer almıştır. Daha yakın bir zamanda da TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje kapsamında mavi ve beyaz yaka personel seçiminde kullanılmak üzere bir ölçme değerlendirme sistemi geliştirme projesinde yer almıştır. Bu proje kapsamında ikisi uluslararası olmak üzere toplam yedi patentte buluş sahipleri arasında yer almaktadır. Personel seçimi, kişilik değerlendirmesi, performans yönetimi, askeri personelin muhafazası ve toplumsal cinsiyet kalıp yargıları üzerine çok sayıda yayını bulunan Dr. Sümer, hali hazırda “Nezaketsizlikten Tacize, İş Yerinde Kötü Muamele: Kültürel Bağlamda Sonuçlar ve Müdahale Yöntemleri” başlıklı, kapsamlı bir TÜBİTAK projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır.
Prof. Dr. Esra Gençtürk
Prof. Dr. Esra GENÇTÜRK
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Esra Gençtürk 1977 yılında Robert Kolej’den, 1981 yılında da University of Southern California’dan mezun olduktan sonra İşletme Yüksek Lisans derecesini 1983 yılında, Pazarlama doktorasını 1990 yılında University of Minnesota'da tamamladı. 1989 - 1996 yılları arasında The University of Texas at Austin'de Pazarlama ve Uluslararası İşletme öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Gençtürk, 1996-2009 yılları arasında da Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. Özyeğin Üniversitesi’ne 2009 yılında Sektörel Çözümler Programı Akademik Direktörü olarak katılan Gençtürk, 2011 yılında Rektör Yardımcılığı, Şubat 2014 itibariyle de Rektörlük görevini üstlendi.

University of Minnesota “Robert Lieberman Memorial Award for Teaching Excellence” ödülüne hak kazanmış olan Prof. Dr. Gençtürk, hem fakülte hem de üniversite genelinde yedi ayrı öğretimde mükemmellik ödülüne aday gösterildi. Prof. Dr. Gençtürk’ün araştırma konularından başlıcaları; stratejik pazarlama ve rekabet stratejileri, dağıtım kanalları yönetimi, yabancı pazarlara giriş ve yayılma stratejileri, araştırma tasarımı ve ölçüm değerlendirmeleridir. Ödül alan araştırmalarına ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerine ilaveten Journal of International Business Studies, Journal of International Marketing, Journal of International Management, and Advances in International Marketing dergilerinin yazı kurullarında yer aldı. Prof. Dr. Gençtürk, 2005-2010 yıllarında İletişim Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı American Marketing Association Global Special Interest grubunun 2011 yılında başkanı seçildi.
Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut
Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1988 yılında başladığı lisans eğitimini 1992 yılında tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında başladığı Yüksek Lisansını “Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Konut Dokunulmazlığı” adlı tez çalışmasını başarı ile sunarak tamamlamıştır. Ardından yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmaya hak kazanmış, bu süreçte, tez çalışmaları için Almanya’da (Freiburg in Brs. ve Köln) bulunmuş “Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi” adlı doktora tezini tamamlayarak mezun olmuştur. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış; 2003 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. “Soybağının Belirlenmesi ve Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu” konulu doçentlik çalışmasını tamamlayarak 2009 yılında girdiği Doçentlik Kolokyumunu oybirliği ile geçerek başarmış ve Doçent unvanını almıştır. “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Gürültü Suçları” adlı Profesörlük çalışması ile 2014 yılında Profesör olmuştur. Prof. Çakmut’un, alanında yayımlanmış eserleri ve gerçekleştirdiği sunumları bulunmaktadır. 2012’den itibaren de Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapmaktadır. Şubat 2022 tarihi itibariyle Dekan Vekili görevini üstlenmiştir.
Prof. Dr. Aslıhan Ünlü
Prof. Dr. Aslıhan ÜNLÜ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
İTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1986 yılında mezun olan Prof. Dr. Aslıhan Ünlü, yüksek lisans ve doktora öğrenimini İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilgisi Programı’nda tamamlamış, 1996 yılında “Doktor” ünvanını almıştır. Doktora sonrası akademik hayatına İTÜ’de devam etmiş ve 2014 yılında profesör unvanını almıştır. 2003-2004 yılları arasında misafir araştırmacı olarak bulunduğu Kaliforniya Üniversitesi, Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı’nda “Energy and Visual Performance Appraisal of Electrochromic Windows Integrated With Overhangs in Different Climates” başlıklı araştırma projesini tamamlamıştır. 2012 - 2013 yıllarında Fulbright bursu ile misafir öğretim üyesi olarak gittiği ABD, Rhode Island’da bulunan Roger Williams Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. Sürdürülebilir yapı teknolojileri, cephe sistemleri ve yüksek performanslı pencere sistemleri konularında çalışan Dr. Ünlü’nün bu konularda ulusal/uluslararası makale, bildiri ve araştırmalarının yanında pek çok sayıda yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı bulunmaktadır. Prof. Dr. Aslıhan Ünlü Avrupa Birliği Erasmus Programı Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen ve Eylül 2019’da tamamlanan "Re-use of modernist buildings - RMB" projesinin İTÜ koordinatörlük görevini yürütmüştür. Dr. Ünlü’nün Facade Design and Engineering (JFDE), European Facade Network (EFN), Mimarlar odası, Mimarlık Eğitimi Derneği (MimEd), Ulusal Çevre Kontrolü Derneği gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve organizasyonlarda üyelikleri bulunmaktadır.