Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma

Araştırma

ÖzÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, sürdürülebilir ve dirençli altyapı ve şehirler hedefine ulaşmak için yenilikçi ve disiplinler arası araştırma yapmayı amaçlamaktadır. Araştırmalar, öğretim üyelerinin araştırma grupları ve ilgili labaratuvarları bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmaların bir kısmı TÜBİTAK ve Avrupa Birliği fonları tarafından desteklenmektedir. 

Öğretim Üyelerimiz ve Araştırma Alanları 

Yapı ve Deprem Mühendisliği  
Prof. Dr. Gülay Altay Çelik yapıların tasarımı, yapısal birleşimler, yapısal stabilite, depreme dayanıklı tasarım, tarihi yapıların onarım ve güçlendirmesi, yapısal kontrol, hafif çelik yapılar, plaklar ve akıllı yapı sistemleri.
Dr. Öğr. Üy. Bülent Erkmen Deneysel yöntemler, beton/çelik sistemlerin sismik performansı, ileri sonlu elemanlar analizi, sıvı-yapı etkileşimi ve CFD, endüstri ve kritik yapıların patlama altındaki performans değerlendirmesi.
Dr. Öğr. Üy. Taner Yılmaz Risk ve güvenilirlik analizi, deprem mühendisliği, çoklu-tehlike altındaki yapıların performans değerlendirmesi, sismik dirençlilik, yapı-zemin etkileşimi, sismik temel izolasyonu. (http://faculty.ozyegin.edu.tr/taneryilmaz/)
Dr. Öğr. Üy. Derya Deniz Deprem mühendisliği, yapıların çökme modellemesi, yapılar için çoklu afet performansı, afet hasarı ve kayıplarının belirlenmesi, afet sonrası kalkınma modelleri, risk bazlı karar verme sistemleri, afet dirençli toplumlar. (http://faculty.ozyegin.edu.tr/deryadeniz/)
Yapı Malzemeleri  
Dr. Öğr. Üy. Zeynep Bundur Dijital beton üretim süreci, 3B yazıcılar ile beton üretimi, Sürdürülebilir malzemeler, beton reolojisi, Çimento-esaslı malzemeler için biyolojik katkı ve kendiliğinden iyileşen harçların geliştirilmesi, Hammadde ve enerji tasarufflu çimentosu malzemelerin geliştirilmesi. (http://faculty.ozyegin.edu.tr/zeynepbasaran/)
Geoteknik ve Deprem Mühendisliği  
Prof. Dr. Atilla Ansal Laboratuvar ve arazi zemin deneyleri, zemin davranışları ve bünye denklemleri, zemin dinamiği, geoteknik deprem mühendisliği, sismik tehlike, depremlerde kuvvetli yer hareketi, sismik mikrobölgeleme, sıvılaşma, deprem senaryoları.
Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu Yumuşak zeminler ve yumuşak zeminler üzerinde dolgu inşaatı, dolgu inşaat ve tasarımına yönelik yeni yöntem ve metodolojilerin geliştirilmesi, makro ve mikro zemin davranışı, gözlemsel yöntemler ve gözlemsel yöntemlerin kullanımı ile esnek tasarım ve konstrüksiyon, zemin-yapı etkileşimi, yatay yüklü kazıklar.
Doç. Dr. Aslı Kurtuluş Arazi sismik deneyleri, dinamik malzeme özellikleri için laboratuvar deneyleri, sismik saha izlemesi, sismik yerel zemin tepkisi modellenmesi.
Yapım Yönetimi  
Dr. Öğr. Üy. Senem Seyis Proje yönetimi, yalın inşaat, karar verme sistemleri, sürdürülebilir yapılı çevre, yaşam döngüsü analizi, inşaat endüstrisinde bilişim teknolojileri, yapı bilgi modellemesi.
Ulaştırma Mühendisliği  
Doç. Dr. Bekir Bartın Trafik güvenliği, mikroskobik trafik simülasyon modelleri, trafik veri analizi, ulaştırma ekonomisi, pekiştirmeli öğrenme ile trafik simülasyonu.
Hidrolik ve Şehir Fiziği  
Dr. Öğr. Üy. Yiğit Can Altan Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, şehir fiziği, şehir ısı adaları, iklim değişikliği, mikroklima,büyük veri yönetimi, deniz trafiği, deniz trafiğine bağlı hava kirliliği ve risk hesaplamaları.