Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma

Araştırma

ÖzÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, sürdürülebilir ve dirençli altyapı ve şehirler hedefine ulaşmak için yenilikçi ve disiplinler arası araştırma yapmayı amaçlamaktadır. Araştırmalar, öğretim üyelerinin araştırma grupları ve ilgili labaratuvarları bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmaların bir kısmı TÜBİTAK ve Avrupa Birliği fonları tarafından desteklenmektedir. 

Öğretim Üyelerimiz ve Araştırma Alanları

 

Yapı ve Deprem Mühendisliği

Prof. Dr. Gülay Altay  

Çelik yapıların tasarımı, yapısal birleşimler, yapısal stabilite,  depreme dayanıklı tasarım, tarihi yapıların onarım ve güçlendirmesi, yapısal kontrol, hafif çelik yapılar, plaklar ve akıllı yapı sistemleri.

Dr. Öğr. Üy. Bülent Erkmen

Deneysel yöntemler, beton/çelik sistemlerin sismik performansı, ileri sonlu elemanlar analizi, sıvı-yapı etkileşimi ve CFD, endüstri ve kritik yapıların patlama altındaki performans değerlendirmesi.

Dr. Öğr. Üy. Taner Yılmaz   

Risk ve güvenilirlik analizi, deprem mühendisliği, çoklu-tehlike altındaki yapıların performans değerlendirmesi, sismik dirençlilik, yapı-zemin etkileşimi, sismik temel izolasyonu. (http://faculty.ozyegin.edu.tr/taneryilmaz/)

Dr. Öğr. Üy. Yiğit Özçelik

Çelik yapıların davranışı ve tasarımı, performansa dayalı deprem mühendisliği,  yapıların stabilitesi.

Dr. Öğr. Üy. Derya Deniz

Deprem mühendisliği, yapıların çökme modellemesi, yapılar için çoklu afet performansı, afet hasarı ve kayıplarının belirlenmesi, afet sonrası kalkınma modelleri, risk bazlı karar verme sistemleri, afet dirençli toplumlar. (http://faculty.ozyegin.edu.tr/deryadeniz/)

 

Yapı Malzemeleri

Dr. Öğr. Üy. Zeynep Bundur

Dijital beton üretim süreci, 3B yazıcılar ile beton üretimi, Sürdürülebilir malzemeler, beton reolojisi, Çimento-esaslı malzemeler için biyolojik katkı ve kendiliğinden iyileşen harçların geliştirilmesi, Hammadde ve enerji tasarufflu çimentosu malzemelerin geliştirilmesi. (http://faculty.ozyegin.edu.tr/zeynepbasaran/)

 

Geoteknik ve Deprem Mühendisliği

Prof. Dr. Atilla Ansal   

Laboratuvar ve arazi zemin deneyleri, zemin davranışları ve bünye denklemleri, zemin dinamiği, geoteknik deprem mühendisliği, sismik tehlike, depremlerde kuvvetli yer hareketi, sismik mikrobölgeleme, sıvılaşma, deprem senaryoları.

Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu

Yumuşak zeminler ve yumuşak zeminler üzerinde dolgu inşaatı, dolgu inşaat ve tasarımına yönelik yeni yöntem ve metodolojilerin geliştirilmesi, makro ve mikro zemin davranışı, gözlemsel yöntemler ve gözlemsel yöntemlerin kullanımı ile esnek tasarım ve konstrüksiyon, zemin-yapı etkileşimi, yatay yüklü kazıklar. 

Doç. Dr. Aslı Kurtuluş 

Arazi sismik deneyleri, dinamik malzeme özellikleri için laboratuvar deneyleri, sismik saha izlemesi, sismik yerel zemin tepkisi modellenmesi.

 

Yapım Yönetimi

Dr. Öğr. Üy.  Senem Seyis  

Proje yönetimi, yalın inşaat, karar verme sistemleri, sürdürülebilir yapılı çevre, yaşam döngüsü analizi, inşaat endüstrisinde bilişim teknolojileri, yapı bilgi modellemesi.

 

Ulaştırma Mühendisliği

Doç. Dr. Bekir Bartın

Trafik güvenliği, mikroskobik trafik simülasyon modelleri, trafik veri analizi, ulaştırma ekonomisi, pekiştirmeli öğrenme ile trafik simülasyonu.

 

Hidrolik ve Şehir Fiziği  

Dr. Öğr. Üy. Yiğit Can Altan

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, şehir fiziği, şehir ısı adaları, iklim değişikliği, mikroklima,büyük veri yönetimi, deniz trafiği, deniz trafiğine bağlı hava kirliliği ve risk hesaplamaları bulunmaktadır.