Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Operasyon Yönetimi

Operasyon Yönetimi

Dünya kaynaklarının hızla tükenmekte olduğu çağımızda, kaynakların verimli ve etkin kullanımı, işletme operasyonlarının sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Bir organizasyonun misyonunu yerine getirmek için sınırlı kaynakların en verimli ve etkili biçimde nasıl kullanılması gerektiği Operasyon Yönetimi'nin üzerinde çalıştığı temel problemdir. Operasyon kelimesi, bir hizmet sağlamak veya bir ürün üretmek için gerçekleştirilen tüm üretim ve lojistik faaliyetlerini ifade eder.

Bu nedenle Operasyon Yönetimi, Operasyonel Mükemmellik arayışında hem hizmet hem de imalat şirketlerini kapsamaktadır. Bu, bir şirketin mevcut kaynaklarının, hizmet ve ürünlerin doğru miktarda, doğru zamanda ve müşteri tarafından tanımlanan kalitede üretilmesi için en uygun şekilde kullanılmasını gerektirir.

Bunu başarmak için Operasyon Yönetimi, ürün ve süreç tasarımı ve iyileştirmesi, tesis yeri, üretim ve hizmet kapasitesi belirleme, tedarikçi seçimi, tedarik zinciri tasarımı ve koordinasyonu, kalite sistemleri tasarımı; stok yönetimi, arz-talep dengesi, kalite planlama gibi taktiksel konular; ve imalat ve hizmet faaliyetlerinin çizelgelemesi, üretim izleme ve kontrol, kalite kontrol gibi operasyonel konular üzerine çalışır.

Operasyon Yönetimi alanı, iki ana araştırma metodolojisine dayanmaktadır: Matematiksel modelleme ve deneysel araştırma. Bu metodolojilerin kökleri yöneylem araştırması, ekonomi ve sosyal bilimlere uzanır. Finans ve Pazarlama ile etkileşimlerine ek olarak, Operasyon Yönetimi konsantrasyonu Endüstri Mühendisliği ile, sunulan dersler ve fakülte katılımı açısından çokdisiplinli bir ortak programdır. Her iki disiplin de yöneylem araştırmadan çeşitli şekillerde yararlanır ve teorik ve metodolojik temelleri ile büyük ölçüde örtüşür. Bu temelleri terübe ettikten sonra kendi yolunuzu çizecek ve müfredatınızı fakülte danışmanınızla birlikte oluşturacaksınız.