Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Pazarlama

Pazarlama

Pazarlama, seçilen müşteriler için değer yaratma, yakalama ve sürdürme sanatı ve bilimidir. Pazarlama yöneticileri, bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma (STP) açısından pazarlama stratejilerine karar vererek ve daha sonra pazar yerinde ürün, fiyat, yer (dağıtım) ve tanıtım (iletişim) 'pazarlama karmasını' (4Ps) yöneterek Müşteri (Customer), Rakip (Competitor) ve Şirket (Company) içi kuvvetlerini (3C'ler) analiz eder. Bu teknikler dünya genelinde kar amacı güden şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sosyal, kültürel ve politik gruplar için önemlidir ve uygulanmaktadır.

Pazarlamada uzman bilim insanlarının amacı, pazarlama stratejilerinin ve taktiklerinin etkinliğini ölçerek, alıcı ve tedarikçi davranışlarının arkasındaki itici güçleri ortaya çıkararak, yeni bilgilere ulaşarak, çerçeveler oluşturarak ve geliştirerek bu süreci anlamak, açıklamak ve öngörmektir.

Pazarlama disiplini çeşitli yönelimlere onay verir: Nicel, Davranışsal ve Yönetsel. Bu yaklaşımların temeli ekonomi, psikoloji, sosyoloji ve diğer sosyal bilimlere dayanmaktadır. Bu yönelimleri edindikten sonra kendi yolunuzu çizecek ve Danışmanınızla birlikte müfredatınızı ve araştırmanızı geliştireceksiniz.

Araştırma Alanlarımız

Pazarlama araştırmalarının yanıt bulmaya çalıştığı genel sorulardan bazıları şunlardır:

  • Tüketiciler markalar arasında nasıl ve neden seçim yapıyorlar?
  • Fiyat ve reklamın şirketin satışlarına, karına ve hisselilerine etkisi nedir?
  • Şirketler tedarik zincirinde yer alan ortaklarını (örn. Perakendeciler) nasıl motive ederler?
  • Çevrimiçi ve çevrimdışı pazarlama iletişim stratejileri arasındaki en iyi karışım nedir?
  • Yardım kuruluşları, gönüllüleri zaman ve para bağışı konusunda nasıl tutabilir?
  • Aldatıcı reklamcılık nedir, nasıl zarara yol açar ve nasıl cezalandırılmalıdır?
  • Müşterilerin kalbini ve aklını kazanacak yeni bir ürünü nasıl en iyi şekilde tasarlarsınız?