Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Yönetim

Yönetim

Yönetim doktorası; adayları, akademik kariyere, analitik yönetim kariyerine veya analitik danışmanlık kariyerine hazırlar. Yönetim doktorası, öğrencilere bu farklı faaliyetler hakkında geniş kapsamlı ve sağlam bir temel kazandırır. Adaylar, bu sağlam temelden yola çıkarak, strateji, karar verme, girişimcilik, inovasyon, örgüt, örgütlerarası ağlar veya liderlik gibi yönetim alanındaki belli bir araştırma konusunda uzmanlaşabilir ve bu alanda derin bilgiler ile donanabilir. Sağlam bir temel ve içerik uzmanlığının yanı sıra, araştırma becerileri de yönetim doktorasının olmazsa olmazlarındandır.

Yönetim araştırmaları, veri toplamayı, yönetim faaliyetlerinin tanımlanmasını, olağan ve olağandışı aktivitelerin tespit edilmesini, kuram gelişimine katkıda bulunmayı, etkili uygulama konfigürasyonlarını bulmayı, ve bunlara dayanarak, yönetim uygulaması için tavsiyelerde bulunabilmeyi gerektirir.

Yönetim, insan çabalarının örgütlenmesinden ibaret değildir. Bu nedenle örgütler kadar bu örgütlerin faaliyetini sürdürmesini sağlayan insanlar üzerinde de derin etkilere sahiptir. Yine de, yönetim alanında gerçekleştirilen akademik çalışmalar ile yönetim alanındaki gerçek uygulamalar arasında her zaman bir fark bulunur. Programımızda sunduğumuz Yönetim uzmanlık alanında, gerçek zamanlı örgütsel sorunlara uygulanabilir çözümler getiren araştırmalar yürüterek bu açığı kapatmayı hedefliyoruz.

Yönetim konusu kapsamına giren araştırma alanları geniş bir yelpazeye yayılır. Bu alanlar, İnsan Kaynakları Yönetimi, Liderlik, Örgütsel Davranış, Strateji, Uluslararası İşletme, Yenilik (İnovasyon), ve Girişimcilik’tir. Entellektüel araştırmalarımızı daha da ileriye taşımak üzere tasarladığımız işbirliğine dayalı araştırma ortamımıza katkıda bulunan her türlü bütüncül araştırma tevşik edilir. Programımıza katılırsanız, sunduğumuz temel dersler ile bilgi tabanınızı güçlendirdikten sonra, danışmanlarınızla yakın işbirliği içinde çalışarak, dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek için entellektüel katkınızı sunmaya başlabilirsiniz. İnsanların hayatlarını değiştirecek potansiyele sahip önemli bir yapının parçası olmak istiyorsanız, o halde Yönetim doktoramız tam size göre.

Araştırma Alanlarımız

Örgütsel Davranış, Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi:

 • Nasıl hem kârı hem insanları ve dünyamızı önemseyen, daha sürdürülebilir örgütler kurabiliriz?
 • Yöneticiler gerçekliği nasıl algılar?
 • Yöneticiler nasıl anlam yaratır?
 • Örgüt hedeflerini gerçekleştirmede örgüt vizyonunun oynadığı rol nedir?
 • Kültür ve yönetim kararları nasıl bir etkileşim içinde çıktı yaratır?
 • Örgüt içerisinde yaratıcılığı ve yenilikçiliği (inovasyonu) nasıl teşvik edebiliriz?
 • Nörobilim, liderlikte etkinliğe nasıl ışık tutabilir?
 • Ulusal kültür ve örgüt dinamikleri nasıl bir etkileşim içinde çıktı yaratır?
 • Yöneticileri nasıl daha etkin birer pazarlıkçı (negotiator) haline getirebiliriz?
 • Örgüt içinde ve örgütler arasında çeşitlilikten nasıl faydalanılabilir?
 • Sosyal ağlar ve örgütsel karar verme; firmanın davranış kuramı
 • Sosyal ağlar ve yönetişim
 • Deneyimin ve deneyimsel öğrenmenin muhakeme üzerindeki etkileri,
 • Gerçek ve sembolik toplum yanlısı davranış

Strateji ve Uluslararası İşletme:

 • Stratejik gruplar,
 • Örgütlerarası ağlarda strateji,
 • Stratejik uygunluk ve performans,
 • Rekabet psikolojisi ve ekolojisi,
 • Rekabetin pazara giriş üzerindeki etkileri,
 • Coğrafi farklılaşma ve firma performansı,
 • Kurumsal ortamlar ve firma stratejisi,
 • Yabancı piyasada var olma/ayakta kalma öncülleri,
 • Uluslararası işletmede sosyal ağlar,
 • Yeni girişimlerde uluslararasılaşma.

Yenilik (İnnovasyon) ve Girişimcilik:

 • Açık Yenilik
 • Sosyal Yenilik, Kapsayıcı Yenilik
 • Yaratıcılık, Teknolojik Yenilik ve Bilgi Yönetimi
 • Tersine Yenilik
 • Yenilik yetkinlikleri ve bunların yenilik performansı ve firma performansı üzerindeki etkileri
 • Bilim/teknoloji/yenilik ağları
 • Yenilik sistemleri (şirketiçi yenilik sistemi ve iş ekosistemi/yenilik ağı)
 • Yüksek teknoloji şirketlerinde yeni iş kurma
 • Gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik
 • Yeni girişimlerin ayakta kalması ve büyümesi