Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

MİTA 2015

MİTA 2015

 

Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu 21.Yüzyıl teması ile 16-17 Nisan 2015 tarihlerinde üniversitemizde gerçekleşmiştir. Sempozyum Alper Ünlü’nün moderatörlüğünde gerçekleşen, Hülya Turgut ‘Dünyadaki Değişim ve Dönüşümler ve Mimari Tasarım Stüdyoları’, Neslihan Dostoğlu ‘Mimarlık Eğitimi ve Pratiğinde Diyalog Arayışları’, Nur Esin ‘Mimari Tasarımda Metodoloji Tarihçe’ ve Tülin Görgülü’nün ‘Tasarım Eğitiminde Disiplinlerarası Etkileşim ve Enformel Eğitimin Katkısı’ başlıklı panel sunuşları ile başlamış, devamında  Mimari Tasarım Araştırmaları Temel Bilimler İlişkisi, Mimari Tasarım Araştırmalarında Teknoloji, Mimari Tasarım Araştırmalarında Tasarım Stüdyoları, Bilişim Ve Mimari Tasarım Araştırmaları Etkileşimi, Mimari Tasarım Araştırmalarının Disipliner, Disiplinlerarası, Disiplinlerüstü Düzeyde Kurgulanması başlıklarında 5 oturumda  toplam 22 bildiri sunuşu gerçekleşmiştir. 

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin kuruluşunun üçüncü yılında gerçekleşen sempozyuma paralel olarak Bir ‘Palimpsest Kent Olarak Istanbul’da Artık Gelecek Eskisi Gibi Değil İKSV 2.Istanbul Tasarım Bienali Akademi Programı, Maltepe Üniversitesi ve IAPS‐Culture & Space Network‐KÜLTÜR VE MEKAN BULUSMALARI 2 “Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması: Istanbul’u Düşlemek: Imagining Istanbul Sergisi” ile “+10 MTF Mimarlık Bölümü Araştırma Stajları 2013‐2014 Sergisi”  yapılmıştır. 

Sempozyuma Özyeğin Üniversitesi’nin yanı sıra, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, ve Yıldız Teknik Üniversitesi olmak üzere 17 üniversitenin Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden akademisyenler katılmışlardır. 

Sempozyumda ayrıca  Hülya Turgut moderatörlüğünde, MOBBİG (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu)‐ Mimari Tasarım Stüdyoları Çalışma Grubu tarafından “1980 Sonrası Dünyada ve Türkiye’de Yaşanan Değişim ve Dönüşümlerin Mimarlığa ve Mimari Tasarım Stüdyolarına Yansımaları: Yeni Tasarım Stüdyosu Denemeleri" semineri düzenlenmiştir. Seminerde Belkıs Uluoğlu ‘Mimari Tasarım Stüdyosu ve Mimar Olmak’, Şebnem Yalınay ‘Computare: Mimarlık Eğitimi ve Teknoloji’ ve  Ali Dur ‘BURASI, ORASI, BURASI [IST, NY, IST]Mimarlık ve Mimarlık Eğitimine Genç Retrospektif Bir Bakış’ sunumlarını yapmışlardır. Sempozyum Orhan Hacıhasanoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen kapanış forumu ile sonlanmıştır.

Ağırlıklı olarak 21.yy paradigmalarının ve yeni teknolojilerin tasarım pratiği ile etkileşiminin tartışıldığı Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu’na yaptıkları değerli katkılar için Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi adına tüm katılımcılara teşekkür ederiz.