Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Program Çıktıları

Program Çıktıları

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ileri düzeydeki farklı kuramsal yaklaşımlara yönelik bilgiye sahiptir.
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanının temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere ve disiplinler arası bakış açılarına olan katkılarının farkındadır.
 • Türkiye’de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine sahiptir.
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında elde ettiği bilgi birikimini ve uygun araştırma yöntemlerini (nitel/nicel) kullanarak bağımsız araştırma yapma becerisine sahiptir.
 • Veri toplama, uygun istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etme, yorumlama ve rapor etme becerilerine sahiptir.
 • Tarihsel kararlar ve olayların bugünün uluslararası ilişkileri ve siyasetini nasıl etkilediği konusunda bilgi sahibidirler.
 • Bilgiye erişim ve bilgiyi yayma için gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahiptir.
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarındaki ilgili mevzuata ve/veya mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgilere sahiptir.
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır.
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir.
 • İngilizceyi B1 Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir.
 • Çevresel, ekonomik ve sosyal alanda sürdürülebilirlik hakkında bilgi sahibidirler, sürdürülebilirliğin farklı alanlardaki yansımalarını yorumlarlar.

TYÇÇ-Program Yeterlilikleri tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.