Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Akademik Projeler

Akademik Projeler

Jean Monnet Kürsüsü: Avrupa, Göç ve Hareketlilik

18 Mart 2016 tarihinde, Avrupa Birliği ve Türkiye, Avrupa göçmen krizine yanıt olarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya düzensiz göç akışını durdurmayı amaçlayan bir anlaşmaya vardılar.O zamandan beri göç, AB-Türkiye işbirliğinin devam ettiği kilit konu alanlarından biri haline geldi.Her iki taraftaki farklı aktörler ilişkilerin dondurulması hakkında tartışırken Türkiye'nin hala Avrupa'nın bir parçası olduğuna inananlar, bağları sürdürmenin yollarını arıyor, göç konusunda işbirliğini diğer alanlara olası bir yayılma etkisi ile sunuyor.Aynı zamanda, dünyanın en büyük mülteci topluluğuna ev sahipliği yapan Türkiye'deki göç çalışmalarına eşi görülmemiş bir ilgi var.Çoğu araştırma ve politika odağı, Avrupa-Türkiye göç sisteminde mülteci akışlarının yönetimine, kısacası bu sistem içindeki göç ve hareketliliğin tek bir yönüne yönelmiş gibi görünmektedir. Avrupa içindeki göç ve hareketliliği daha geniş bir çerçeveden, örneğin AB içi hareketlilik, Erasmus değişim programları, vatandaşlık kazanımının yeni eğilimleri, yaşam tarzı göçü ve benzeri konular göz ardı etme eğilimi vardır. Bu bağlamda, Jean Monnet Avrupa Göç ve Hareketlilik Başkanlığı'nın (CHARM) amacı Avrupa entegrasyonunun kıtadaki göç ve hareketlilik yönetişimindeki gelişmeleri nasıl yansıttığını anlamaktır.İki konu arasındaki ilişkinin doğası göz önüne alındığında, sistematik bir çalışma sunmak ve bu gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak, sadece AB'nin değil Türkiye'nin de mevcut ve gelecekteki göç ve hareketlilik politikaları üzerine analitik olarak düşünülmesine teşvik edebilir.Buna göre CHARM, Avrupa göçmen sistemi ile ilgili herhangi bir göç ve hareketlilik alanı üzerinde çalışan öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, politika yapıcılar ve diğer profesyonel ve uzman kuruluşlar için bir bilgi, ağ oluşturma ve tartışma platformu sağlamayı amaçlamaktadır. Özyeğin Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü proje yürütücülüğünü ve koordinatörlüğü Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Deniz Sert yürütmektedir. Jean Monnet Kürsüsü ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. 

 

Ufuk Avrupa(Horizon Europe) Projesi Koordinatörlüğü: DE-CONSPIRATOR

DE-CONSPIRATOR projesi; dijital iletişim araçlarında son yıllarda artan dış-destekli enformasyon manipülasyonu ve müdahalesi (FIMI) stratejilerinin, 25 AB üye ile Türkiye’nin dahil olduğu 3 partner ülkede siyasi, sosyal ve toplumsal olaylara etkisini ölçmeyi ve buna yönelik mücadele stratejileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje sonunda uluslararası siyasette gözlemlenen dış enformasyon manipülasyonu stratejilerinin sebeplerini, araçlarını ve sonuçlarını daha büyük ölçekli ve kıyaslamalı bir şekilde anlayarak kesin çözüm önerileri geliştirmek planlanmaktadır. Proje aynı zamanda, uluslararası dezenformasyon hakkında Türkiye ve AB ülkelerinin direncini ve farkındalığını artırarak haber alma ve tüketme özgürlüğünü korumayı amaçlamaktadır. Doç. Dr. H. Akın Ünver’in koordinatörlüğünde yürütülecek DE-CONSPIRATOR (Uluslararası Ölçekte Enformasyon Baskılamanın Tespiti ve Mücadelesi) projesi, Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı Ufuk Avrupa’dan (Horizon Europe) 3 milyon avro bütçe desteği aldı. Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinin başvurduğu Ufuk Avrupa Programı’nın Küme-2 kapsamında fonlanan DE-CONSPIRATOR; Ufuk Avrupa Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Kümesi’nde bir Türk kuruluşunun koordine ettiği ikinci çok ortaklı proje olması açısından da önemlidir. Özyeğin Üniversitesi’nde koordine edilecek projenin 12 partner kuruluşu arasında İtalyan Dış İlişkiler Vakfı (IAI), Riga Stradiņš Üniversitesi, Groningen Üniversitesi, VUB Brüksel Üniversitesi, Amsterdam Üniversitesi, Heidelberg Üniversitesi, Litvanya İleri Bilişsel Araştırmaları Merkezi (AdCogito), Barselona Uluslararası İlişkiler Merkezi (CIDOB), Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM İstanbul) ve Gürcistan Reform Merkezi (GRASS) da bulunuyor.

 

 

Diğer projeler:

Prof. Dr. Deniz Sert, “Türkiye'nin Covid-19 Yardımına Dair Yurtdışındaki Algılar” başlıklı projesi için TÜBİTAK 1002'den araştırma fonu aldı.

Dr. Öğr. Görevlisi T. Deniz Erkmen ve Dr. Öğr. Görevlisi Mert Arslanalp, “The Transformation of the Protest Arena in Turkey (2007-2021)[Türkiye'de Protesto Alanının Dönüşümü (2007-2021)” başlıklı projeleri için Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu'ndan araştırma fonu aldılar.

Dr. Öğr. Görevlisi Ezgi Elçi, Prof. Dr. Evren Balta ve Prof. Dr. Deniz Sert “Political Party Representation of Anti-Immigration Attitudes: The Case of Turkey[Göçmen Karşıtı Tavırların Siyasal Parti Temsiliyeti: Türkiye Örneği]” isimli projeleri için Heinrich Böll Stiftung’dan araştırma fonu aldılar.

Doç. Dr. Akın Ünver “Silahlı Örgütlerin Kamu Diplomasisi: Suriye ve Irak Örnekleri” isimli projesi için TÜBİTAK 1001’den araştırma fonu aldı.

Doç. Dr. Akın Ünver “Küresel Yapay Zeka Temelli Silahlanma Veritabanı Projesi” isimli projesi için Bilim Akademisi (BAGEP 2021)’den araştırma fonu aldı.