Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Akademik Projeler

Akademik Projeler

Jean Monnet Kürsüsü: Avrupa, Göç ve Hareketlilik

18 Mart 2016 tarihinde, Avrupa Birliği ve Türkiye, Avrupa göçmen krizine yanıt olarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya düzensiz göç akışını durdurmayı amaçlayan bir anlaşmaya vardılar.O zamandan beri göç, AB-Türkiye işbirliğinin devam ettiği kilit konu alanlarından biri haline geldi.Her iki taraftaki farklı aktörler ilişkilerin dondurulması hakkında tartışırken Türkiye'nin hala Avrupa'nın bir parçası olduğuna inananlar, bağları sürdürmenin yollarını arıyor, göç konusunda işbirliğini diğer alanlara olası bir yayılma etkisi ile sunuyor.Aynı zamanda, dünyanın en büyük mülteci topluluğuna ev sahipliği yapan Türkiye'deki göç çalışmalarına eşi görülmemiş bir ilgi var.Çoğu araştırma ve politika odağı, Avrupa-Türkiye göç sisteminde mülteci akışlarının yönetimine, kısacası bu sistem içindeki göç ve hareketliliğin tek bir yönüne yönelmiş gibi görünmektedir. Avrupa içindeki göç ve hareketliliği daha geniş bir çerçeveden, örneğin AB içi hareketlilik, Erasmus değişim programları, vatandaşlık kazanımının yeni eğilimleri, yaşam tarzı göçü ve benzeri konular göz ardı etme eğilimi vardır. Bu bağlamda, Jean Monnet Avrupa Göç ve Hareketlilik Başkanlığı'nın (CHARM) amacı Avrupa entegrasyonunun kıtadaki göç ve hareketlilik yönetişimindeki gelişmeleri nasıl yansıttığını anlamaktır.İki konu arasındaki ilişkinin doğası göz önüne alındığında, sistematik bir çalışma sunmak ve bu gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak, sadece AB'nin değil Türkiye'nin de mevcut ve gelecekteki göç ve hareketlilik politikaları üzerine analitik olarak düşünülmesine teşvik edebilir.Buna göre CHARM, Avrupa göçmen sistemi ile ilgili herhangi bir göç ve hareketlilik alanı üzerinde çalışan öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, politika yapıcılar ve diğer profesyonel ve uzman kuruluşlar için bir bilgi, ağ oluşturma ve tartışma platformu sağlamayı amaçlamaktadır. Özyeğin Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü proje yürütücülüğünü ve koordinatörlüğü Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Deniz Sert yürütmektedir. Jean Monnet Kürsüsü ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. 

Türkiye'nin COVID-19 Yardımlarına Dair Yurtdışındaki Algılar

Proje; COVID-19 döneminin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin yurtdışına yaptığı yardımların, yardım yapılan ülkelerdeki algılanışı konusuna odaklanmaktadır. Eurobarometer verilerine bakıldığında, Türkiye'nin gelecekte Avrupa Birliği üyesi olma ihtimalinin değerlendirildiği ankette, Türkiye'nin %59 oranla (AB ortalaması, 2010 verileri) istenmediği görülmektedir. Proje araştırması için, bu ve benzeri Eurobarometer verileri referans alınarak, Türkiye'ye bakış açısının olumsuz ve kamuoyunun AB ortalamasından da düşük olduğu dört ülke (Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya) seçilmiştir. Türkiye'nin COVID-19 döneminde yaptığı yardımların, bu ülkelerin Türkiye algısına etkilerinin nasıl olduğu incelenecektir. Buna göre; Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'da, Türkiye'nin göndermiş olduğu COVID-19 yardımlarının medyaya yansıyıp yansımadığı, nasıl yansıdığı ve kamuoyunun değişim yönü temel araştırma sorusudur. Ayrıca, bu çalışma sonrasında elde edilen veriler ile ileride yapılacak olası anket sonuçları karşılaştırılarak yeni bir proje/çalışmanın ortaya konması, dolayısıyla projenin muhtemel çalışmalara katkısı olması hedeflenmektedir. Proje önerisi Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Kürşat Yalçın'ın katkıları ile hazırlanmış olup, araştırma sürecinde de birlikte çalışmaya devam edilecektir. Proje takımı Kürşat Yalçın, Melike Topuz, Ece Bolulu ve Naz Özel'den oluşmaktadır. Proje TUBİTAK 1002 kapsamında 121K679 proje numarası ile desteklenmektedir.