Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Uluslararası ilişkiler sosyal bilimlerin bir dalı olmakla beraber, tarih, ekonomi ve sosyoloji gibi birçok bilim dalını "Disiplinlerarası" olarak kapsar ve uluslararası örgütler, devletler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları gibi aktörler arasındaki ilişkileri inceler.Söz konusu uluslararası ilişkilerin teorik ve uygulamalı yanları ile birlikte coğrafi olarak da bölgesel konumlarını inceler. Bu ilişkilerin doğurduğu birçok konuları da ayrıntılarına inerek inceler – örneğin, uluslararası güvenlik, göç, değişen hukuk kavramları, savaş suçları ve savaş sonrası yeniden yapılanma gibi.

Günümüzde birçok uygulama ve meslek alanında, uluslararası ilişkilerin bu temel kavramlarını anlamadan, hızla değişen bir dünyanın içindeki ulusal ve uluslararası aktörlerin stratejilerini anlayıp onlara yön verebilmek imkansızdır. Uluslararası dinamikleri analiz etmeden, stratejik kararlar almamak gerekir. Bu nedenle pek çok büyük kuruluş bünyesinde uluslararası ilişkiler uzmanlarına önemli görevler verilmektedir.

Uluslararası Ilişkiler, dünyada güncel olaylar ve aktörlerle interaktif bir biçimde incelenmezse, kendi içine kapanık, sırf teorik bir alan olur ki, bu faydalı ve etkili bir bilgi üretimi ve paylaşımına izin vermez. Böylelikle kullanabilinir faydalı bilgi üretimi ve paylaşımı öğrencileri ilgilendikleri güncel konularla içiçe çalışma ve öğrenme olanağı sağlar.

Uluslararası İlişkiler lisans programı, uluslararası araştırma ve bilgi birikimiyle şekillendirilen eğitimin yanı sıra, bu bilgilerin devlet ve uluslararası aktörlerle interaktif bir biçimde uygulamalı paylaşımını içerir. Örneğin, bölümümüz ulusal ve uluslararası siyaset planlamacıları ile birlikte ortak projeler yürütüp, bu kişileri davetli konuşmacı olarak bölümümüze çağırmayı, ileride kurulacak olan uygulamalı araştırma merkezi ve yüksek lisans programı ile birlikte bölgesel bir kimliği olan ve siyaset planlama aktörlerini akademisyenlerle bir araya getiren bir bilgi alış verişi merkezi olmayı hedeflemiştir. Bundan dolayı, daha ilk günden ÖzÜ Uluslararası ilişkiler öğrencileri, kendilerini gerçek dünyanın içinde bulacaklardır.

ÖzÜ’de Uluslararası İlişkiler bölümü, yurt dışında saygın üniversitelerden doktoralı ve uzun seneler hem eğitim hem siyaset planlama ve danışmada deneyimli güçlü bir akademik kadro ile ilk defa 2013 yılında lisans programına öğrenci alacaktır.Yurtdışı deneyimli güçlü akademik kadrosu ve Özyeğin Üniversitesinin akademik kimliği ile, ÖzÜ Uluslararası İlişkiler, ulusal ve uluslararası siyaset planlamacıları ve analistlerle birlikte çalışan, dünya standartlarında bölgesel bir araştırma ve eğitim merkezi olmayı hedeflemiştir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü