Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Staj

Staj

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans Programı Staj Prosedürü

Staj belgelerinizi iletmek için cigdem.guler@ozyegin.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Stajla ilgili sorularınız ve Staj Koordinatörü hocalardan randevu talepleriniz için irinternship@ozyegin.edu.tr adresinden iletişime geçiniz.

Staj dersinin yükümlülükleri ile staj öncesinde, staj sırasında ve staj sonrasında yapılması gereken işlemler ve yükümlülüklerle ilgili daha detaylı bilgi almak için Staj Uygulama Esaslarını inceleyiniz. Staj Uygulama Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

Staj uygulamasının öncelikli amacı, lisans eğitimi sırasında öğrenilen kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin alan deneyimi ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi ve desteklenmesidir. Staj pratiği ile öğrenciler uluslararası ilişkilerin bir uygulama veya araştırma alanı ile ilgili farkındalık kazanma, gözlem yapma, kuramsal bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesini deneyimleme fırsatı bulacaktır. Stajın uygulamasının diğer bir amacı da öğrencilerin alanlarında iş deneyimi kazanmaları ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmeleridir.

Öğrenciler zorunlu staj dersi "IR 390"'a kayıt olabilmek için kendi programlarının belirlediği gerekli ön koşulları (SEC 201, SEC 202 ve 60 krediyi tamamlamak) tamamlamak zorundadırlar. Zorunlu staj derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler mezun olamazlar.

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programından başarıyla mezun olabilmek için öğrenciler 20 iş günü staj yapmalıdırlar. 20 iş günü stajı tamamlayan öğrenci 6 (AKTS) alır.

Zorunlu staj dersleri için ilgili yönetmeliğe uygun olarak başarılı/başarısız notlarından biri verilir.

Zorunlu staj yapan öğrenciler için (20 iş günü için) Sosyal Güvenlik primini Özyeğin Üniversitesi öder.

Zorunlu stajlar yaz döneminde yapılır.

Staj koordinatörünün onayı ile öğrencilerin, öğretim üyelerinin araştırma projelerinde kısmi zamanlı öğrenci (KZÖ) olarak  yapacakları, süre ve kapsam koşullarını sağlayan çalışmalar zorunlu staj olarak kabul edilebilir.

Staj başlamadan en geç 10 gün önce Bölüm Sekreterliğine iletilmesi gereken evraklar:

Staj sonrasında teslim edilmesi gereken belgeler:

  • Staj Raporu (Genel Rapor ve Staj Günlüğü) Ayrıntılı bilgi için mutlaka Staj Uygulama Esaslarını okuyunuz.Staj Uygulama Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.
  • Staj Değerlendirme Formu (Staj yapılan kurumdaki yetkili tarafından doldurulması ve Bölüm Sekreterliğine e-posta ile gönderilmesi gerekir.)

Staj bitiş tarihi ile ilgili bir değişiklik olması durumunda, öğrenci Bölüm Sekreterliğine bilgi vermekle yükümlüdür.